Terén
Pole performativního umění
Aktuální Archiv

Nové sady

Otevřený cyklus jednorázových děl s názvem Nové sady je laboratorní platformou průzkumu nových průniků a spojů rozmanitých uměleckých i sociálních disciplín či forem komunikace. Jedná se o volnou řadu performativních akcí, událostí, videí, happeningů, intervencí či instalací, která je obvykle realizována v nedivadelních prostorách města Brna, a to konkrétně v galerijních prostorách, veřejných prostranstvích a náměstích či pozapomenutých místech s výrazným geniem loci.

Těžištěm Nových sadů je zmíněné propojování různých oblastí. Obvykle jsou k divadelní nebo performativní práci vyzýváni tvůrci s jiným uměleckým nebo právě neuměleckým zaměřením, aby s odlišnou zkušeností vstoupili do pole scénického umění.
Všechny události tohoto cyklu jsou jednorázové, neopakují se, představují rychlý a možná i divoce spontánní, ale mezní a mezižánrový přístup, který odmítá opakování. Nové sady si kladou za cíl iniciovat dosud nevyzkoušené synapse v městském prostředí, být kvasem, z něhož mohou v budoucnu vyrašit větší a trvalejší projekty nebo spolupráce. Hlavně však nabízejí řadu děl, která nemá společného jmenovatele, prostor, jazyk, ale naopak co nejširší záběr, řadu uměleckých setkání, jejichž výboje sice směřují k performativní praxi, ale to jen proto, aby ukázaly, kam až divadlo v širokém slova smyslu dokáže zasahovat a co ještě k divadlu náleží.