Terén
Pole performativního umění

Nové sady 5 – RFK: Poslední večeře 2020

Premiéra 11/9/2020

Moravské náměstí

Pátý díl série jednorázových performativních událostí Nové sady, v podání křesťansko-feministického ekumenického uskupení RFK. Ve veřejném prostranství Moravského náměstí proběhla třídenní událost nazvaná Poslední večeře 2020 (11–13/9/2020), která fungovala jako zóna pro setkávání při diskuzích, přednáškách a praktických dílnách. Kolektiv RFK přizval spřátelené aktivistické skupiny a odbornice zabývající se sexuálním násilím v římskokatolické církvi či současnými konzervativně-náboženskými náladami v Evropě.

Ve veřejném prostranství Moravského náměstí proběhla performance Poslední večeře 2020, která otevřela návazný dvoudenní program jako dočasnou zónu pro setkávání při diskuzích, přednáškách a praktických dílnách. Kolektiv RFK přizval spřátelené aktivistické skupiny a odbornice zabývající se sexuálním násilím v římskokatolické církvi či současnými konzervativně-náboženskými náladami v Evropě.

Program 11–13/9/2020:
11/9
19:30 Performance Poslední večeře 2020, zahájení programu

12/9
11:00 Představení kolektivu Wspólnota międzygatunkowa
13:00 Workshop s kolektivem Wspólnota międzygatunkowa
(na workshop je možné se přhlásit předem na mail teren@ced-brno.cz)
16:00 Přednáška Miloslava Szabó: Potraty. Dějiny slovenských kulturních válek
přednáška, diskuze
19:00 Projekce filmu Kostelnice

13/9
11:00 Představení kolektivu RFK
14:00 Workshop psaní modliteb s RFK
(na workshop je možné se přhlásit předem na mail teren@ced-brno.cz)
15:30 Prázdné trůny – přednáška Martina Tománka
18:00 Zakončení programu Nové sady – RFK: Poslední večeře 2020

☆ ☆ ☆

Podrobný program:

Program na 11/9/2020:
11/9, 19:30, Moravské náměstí
RFK: Poslední večeře 2020
performance, zahájení třídenního programu

„Lidé prchající před válkou nebo nepříznivými životními podmínkami jsou invazivními jednotkami usilujícími o zničení křesťanských hodnot. Identita a boj za uznání a respekt LGBTQ lidí jsou zlou ideologií, usilující o nastolení názorové totality a rozvrácení tradiční rodiny. Ženy, které se z jakéhokoliv důvodu rozhodnou podstoupit potrat, jsou strůjkyněmi genocidy, a ty, jež jsou povolány ke kněžství, nemohou svůj dar realizovat, protože jejich
těla nejsou podobná tělu Ježíšovu. Stát má sice podporovat vícečetné rodiny, ale jen ty,
jež jsou bílé a pracující a naši podporu si tedy zaslouží. Tíživá finanční situace matek samoživitelek, je důsledkem jejich špatného výběru partnera, rozpad rodin zas důsledkem přebujelého sociálního systému.“

Podobná hesla často slýcháme z úst představitelů české (nejen) římskokatolické církve,
ale i mnohých laiků. Ti všichni zapomínají, že slova, která vyslovují, vylučují mnoho lidí
z plnohodnotné účasti v církevním společenství, znemožňují jim se s ním plně identifikovat.
Co hůř, podobné výroky dostávají také prostor ve veřejnoprávních médiích a diskriminační politika vedení římskokatolické církve se tak stává vlivným hráčem ve společenském a politickém životě od Varšavy po Budapešť, ale i v dalších koutech světa. Mimo jiné také
ve stále sílící intenzitě v České republice, kde se staví proti přijímání lidí prchajících z války, účastní se podnikání s nemovitostmi a netransparentně investuje své finance z restitucí, podporuje nacionalistické tendence Hnutí pro život a vytváří tlak na ženy, kterým vnucuje jasné role matek a podporovatelek mužů.

Členky RFK často vystupují se svou kritikou vedení církví ve veřejném prostoru a používají
k tomu prostředky, které mají k dispozici – svá těla a hlasy. Jejich snahou je ukázat, že také
v církvi existují tradice, jež podporují sociální, ekologickou a inkluzivní politiku, mezi ně například patří současné feministické křesťanské hnutí nebo učení teologie osvobození.
A že spíše než opouštět církevní společenství jako takové, je možné využívat prostředky vlastní církvi (shromažďování, naděje, modlitba) a pokusit se navrátit jim jejich původní význam. Kolektiv RFK proto v rámci své performance pro Terén připravil vlastní pojetí velikonoční Poslední večeře Páně, které vychází z představy, že v raných křesťanských společenstvích bylo místo pro všechny, kteří a které měli zájem se na nich podílet. Poslední večeře RFK je radostnou zvěstí o novém společenství, které vytváříme všichni společně.

RFK
Jsme křesťansko-feministické ekumenické uskupení. Vnímáme církve nejen jako společenství věřících, ale také jako instituce držící politickou moc, které aktivně intervenují do veřejného prostoru. Otevřeně se vymezujeme vůči církevní hierarchii, patriarchálním pořádkům, nacionalismu nebo asociálnímu jednání převážně v prostředí české římskokatolické církve. Vycházíme ale z různých církevních denominací i pozic mimo ně. Feminismus v našem pojetí znamená solidaritu se sociálně slabšími a vylučovanými, jejichž hlas není slyšet. Problematické postavení žen v církvi proto není naší jedinou agendou – chtěly jsme založit feministicko-křesťanskou skupinu, jež by se snažila problematizovat poměry v církvích
z feministických, antifašistických a antikapitalistických pozic a proměňovat jejich struktury zevnitř. Kromě politického aktivismu ve veřejném prostoru také usilujeme o vytvoření společenství, jež je založeno na vzájemném respektu a péči.

☆ ☆ ☆

Program na 12/9/2020:
12/9, 11:00 – 12:00, Moravské náměstí
Představení kolektivu Wspólnota międzygatunkowa
diskuze

Kolektiv Mezidruhové společenství (Wspólnota Międzygatunkowa) vznikl v roce 2019 ve Varšavě. První rituál Mszak (Mechorost) se konal v květnu 2019 ve varšavské Botanické zahradě, další v červnu na kampusu Varšavské univerzity. Dokumentace s akcí Wspólnoty byly časti výstavy Trzy plagi v Galerii Labirynt v Lublině a No igdzie te pomarańcze v galerii Kiedyś to będzie. Wspólnota Międzygatunkowa vyrostla z černozemě, plastisféry a spár mezi dlažebními kostkami. Za cíl si klade, aby paradigma podřízenosti Země vůči lidem ztrouchnivělo. Členky a členové se sjednocují napříč všemi druhy bez rozdílů a žádají zrušení hierarchického systému, který je založen na ekocidě a ždímání planety a využívání jejích šťáv. Symbioticky se hromadí mezi neomezeným množstvím oddenků, krásnooček, chodidel, ploutví, panožek, řasinek a paznehtů. Společenství má své vlastní uspořádání, principy, střevní bakterie a kultovní obřady. Jedním z nich je rituál Mechorostu (Mszaka), který se koná za květnového úplňku. Rituál je oslavou moci rozkladu, jenž je součástí tvůrčí a vitální hmoty kompostu. Všechna stvoření, která společenství sdružuje, vstřebala a tráví fakt, že příroda je v nich - nikoliv mimo ně. Pro co nejúčinnější šíření idejí mezidruhové solidarity společenství usiluje o zapsání do Rejstříku církví a náboženských společností.

12/9, 13:00 – 16:00, Moravské náměstí
Wspólnota międzygatunkowa: Decomposing. DIY ritual
workshop

(na workshop je možné se přhlásit předem na mail teren@ced-brno.cz)

Poskládáme se okolo kompostu – základní hmoty, ve které nás všechny nakonec čeká rozklad – abychom se společně podíleli na rituálu. Je to rituál zasvěcený ztrátě a žalu, rituál, který připomíná vymřelé druhy, ale také oslavuje houževnatost a sílu přírody. Je to také rituál ochrany a péče. Bude zde prostor pro smutek, strach a zoufalství, ale taky naděj a smích. Budeme spolu mluvit, sdílet emoce a myšlenky týkající se klimatu a ekologické krize a přemýšlet o způsobech jejich vyjádření. Zůstaneme blízko Země a půdy – životodárné hmoty, která nás všechny bez rozdílu pohltí, nehledě na druh či status. A takový bude i náš workshop: je určen pro všechny a nevyžaduje žádné speciální dovednosti ani vědomosti.

12/9, 16:00 – 18:30, Moravské náměstí
16:00 Přednáška Miloslava Szabó: Miloslav Szabó: Potraty. Dějiny slovenských kulturních válek
přednáška, diskuze

Jak vznikají dnešní „kulturní války“? Proč se vedou především o přípustnost umělého přerušení těhotenství, lidově řečeno potratů? Co spojuje katolické obviňování liberalismu a jiných progresivních ideologií z šíření „kultury smrti“ s nacionalistickými obavami z „národní smrti“? Ve své přednášce bude Miloslav Szabó hledat odpovědi na tyto a mnohé další otázky v kontextu slovenských a středoevropských dějin 20. století.

Miloslav Szabó je historik, působí na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Je autorem knih Klérofašisti. Slovenskí kňazi a pokušenie radikálnej politiky (1935–1945) a Budování státu bez antisemitismu? Násilí, diskurz loajality a vznik Československa.

12/9, 19:00 – 21:00, Moravské náměstí
Šárka Kabátová, Ondřej Bojo: Kostelnice
projekce za přítomnosti autorky a respondentky dokumentárního filmu, diskuze

Měl duchovně doprovázet zasvěcené panny. To jsou ženy, které zasvětily život Bohu jako řádové sestry v civilním světě. Realita ale byla podle výpovědi kostelnice jiná. Farář Erik T. ji měl čtyřikrát znásilnit. „Nedokázala jsem se bránit, měla jsem úplně ztuhlé tělo,“ říká Petra P. v dokumentu autorské dvojice Šárky Kabátové a Ondřeje Boja.

Šárka Kabátová je novinářkou a příležitostnou dokumentaristkou. První zkušenosti začala sbírat za fotoaparátem, poté dala přednost psaní a natáčení. Sedm let psala pro Lidové noviny, nyní tvoří pod značkou Seznam Zprávy. Vytvořila časosběrné dokumenty Samuel, Věrní či Kostelnice a nyní se v pořadu My věnuje tvorbě na pomezí novinařiny a dokumentaristiky. Ondřej Bojo je kameraman a režisér, který natočil dokumentární film Vykoupení - Zrození Kingdom Come: Deliverance a televizní pořad Naomi v Japonsku.

☆ ☆ ☆

Program na 13/9/2020:
13/9, 14:00 – 15:00, Moravské náměstí
RFK: Psaní modliteb
workshop

(na workshop je možné se přhlásit předem na mail teren@ced-brno.cz)

Jednou ze strategií, jak se můžeme podílet na vytváření křesťanského společenství, které je inkluzivní a solidární, a zároveň nemusíme opouštět úplně církevní prostředí, je využívat nástroje, které jsou křesťanství vlastní a proměňovat je. Takovým nástrojem je také samotné společenství, různé mechanismy sdílení a modlitby. Protože ale samotné modlitební texty často vycházejí z patriarchálního vidění křesťanské víry, rozhodli/y jsme se sepsat modlitby vlastní, které akceptují spiritualitu, jež emancipuje a nikoho nevylučuje. Tyto modlitby zohledňují různé role žen tak, jak jsme si je samy zvolily, ale také naše spolužití na planetě s dalšími živočišnými a rostlinnými druhy nebo všechny naše smutky a touhy, které často v církevní liturgii nemají místo. Workshop psaní modliteb je určen pro kohokoliv, kdo se jej bude chtít zúčastnit, a cílem je vytvoření společné modlitební knížky, kterou bychom chtěli*y časem nechat vydat.

13/9, 15:30 – 17:30, Moravské náměstí
Prázdné trůny: Teologie osvobození – včera a zítra
přednáška člena uskupení Prázdné trůny Martina Tománka, diskuze

Boj za sociální spravedlnost je zítřejším bojem život na naší planetě. Nasledování Krista jako cesta ven z kapitalismu. Proč musí být křesťanství demokratické a odmítnout kapitalismus?

Prázdné trůny
Jsme kolektiv jednotlivců, kteří skrze srdce, víru, činy a ideje hledají rovnost a svobodu. Velkou inspirací jsou pro nás sociální a duchovní hnutí minulosti, které už kolem sebe nevidíme. Stav věcí je neutěšený a být pasivní pro nás znamená, podílet se na systémovém násilí. Ať shoří Babylon! Klíčové jsou pro nás pojmy, které se vyprázdnily, jsou odtrženy od svých původních významů, jako např. feminismus, anarchismus, komunismus, veganství, křesťanství a další.

Martin Tománek pracuje v neziskové organizaci NaZemi zabývající se důstojnými pracovními podmínkami lidí ve světě a dále vede kurz teologie osvobození v Podzemní univerzitě, platformě kurzů, přednášek a workshopů konaných pod záštitou brněnské družstevní kavárny Tři ocásci. Kurzy jsou bezplatně určeny komukoliv, kdo se chce vzdělávat, stejně jako jsou vedeny lidmi, kteří se něco naučili a chtějí to nezištně předat dál.

13/9, 18:00, Moravské náměstí
zakončení programu Nové sady – RFK: Poslední večeře 2020

Růžový kostel pro všechny, zpráva kolektivu RFK v A2.
ruzovy-kostel-pro-vsechny.pdf

RFK: Poslední večeře 2020 v časopise CEDIT 04.
posledni-vecere-2020-v-cedit-04.pdf

Na programu spolupracovali: kolektiv RFK, Wspólnota międzygatunkowa & kolektiv Prázdné trůny.

Archiv projektů