Terén
Pole performativního umění

Nové sady 3 – Global Genocide Inc.: Party Extinct Repeat

Premiéra 8/12/2019

Centrum experimentálního divadla

Třetí díl série jednorázových performativních událostí Nové sady. Premiéra projektu Global Genocide Inc.: Party Extinct Repeat umělce Andrease Gajdošík a kolektivu autorů.

Tato informace vám není určena.

Dojde vám několik dní před vaším úhynem: I navzdory pečlivě pěstovanému mýtu o vlastní nesmrtelnosti je kapitalismus u svého konce. Lidská práce, stojící v jeho samotných základech jakožto hlavní vytěžitelný zdroj zisku, ztrácí s nastupující automatizací výroby jakýkoliv smysl. A společně s ním jej ztrácí i všechny zaměstnankyně a zaměstnanci. Kapitalismus je u konce, jelikož vlastníci z kapitalismu i lidí již vytěžili vše potřebné a cenné a jednoduše se posouvají dále vstříc novým úrodným půdám zcela soběstačných strojů. V éře automatizace již není třeba pečlivě balancovat mezi nízkostí platů a mírou frustrace zaměstnanců. Výrobní prostředky jsou zkrátka reprodukovány samy sebou. Akumulované vlastnictví je upevněno v nekonečné smyčce sebe-zesilující výroby. Jde o koloběh, v němž ne-superbohatí nemají žádné místo. Smysl postrádá nejen jejich pracovní, ale i spotřebitelský potenciál – již nejsou vytěžitelnou pracovní silou, kterou je třeba si dokola kupovat výrobky, nýbrž jsou prostě jen plýtvači konečných planetárních zdrojů. Jsou hladovými krky s volebním právem a otravnou touhou po rovnější společnosti. V novém automatizovaném uspořádání tak jsou nejenže zbytečnými, ba dokonce přebytečnými aktéry. Jsou překážkou a rizikem v nastolení plně automatizovaného ráje nejbohatších. Společnost Global Genocide Inc.® nabízí komplexní řešení této palčivé otázky pracujících: Globální změnu klimatu℠.

Jde o naprosto přírodní řešení na bázi extremizace povětrnostních jevů, rozvratu ekosystémů, nastolení sucha a hladomoru i mnoha dalších vyhlazovacích procesů, jež povedou k eliminaci nepotřebných pracujících a zajištění nerušené vůdčí pozice nejbohatších vlastníků. Narozdíl od konkurenčních řešení známých z historie i současnosti je přitom metoda Global Genocide Inc.® zcela nenásilná a etická – jde o zcela přírodní proces, na němž se většina pracujících aktivně podílí – ať již vlastní extenzivní spotřebou, odmítáním existence Globální změny klimatu℠, potlačováním ekologických hnutí, tak i přímou politickou podporou a obranou nejlepšího z možných uspořádání – kapitalismu. V rámci propagační akce Party-Extinct-Repeat se společnost Global Genocide Inc.® zaměří nejen na své zámožné klienty, ale i nejširší veřejnost. Té nabídne pestrý výběr tradičních vánočních stromů z Čech, Moravy a Slezka za maximálně zvýhodněné a bezkonkurenční ceny. Tento dar je vyjádřením našich upřímných díků. Jste to totiž právě Vy, široká báze pracujících ne-vlastníků, bez koho by náš produkt Globální změna klimatu℠ jednoduše nemohl fungovat. Děkujeme Vám za Vaši neutuchající přízeň, vskutku obětavou spoluúčast a těšíme se na brzké setkání. Šťastné svátky a vše nejlepší do pár následujících let přeje široké veřejnosti, Vaše Global Genocide Inc.®

Autoři: Andreas Gajdošík, Petr Dočkal, Klára Lázničková, Martin Žák, Daniel Nováček, Jakub Španihel, Anna Tesařová, Tomáš Moravanský.

Archiv projektů