Terén
Pole performativního umění

Nové sady 2 – Rafani: PRO

Premiéra 18/11/2019

Sklepní scéna CED

Druhý díl série jednorázových performativních událostí Nové sady. Premiérové uvedení performance uměleckého kolektivu Rafani.

Rafani: PRO performance
PRO: protože nikdy ne proč, vždycky pro
PRO: pro sebe, pro ně, pro naše, pro cizí, pro tebe, pro nás a pro vás už ne
PRO: pro zítřek, nikdy ne pro včera, ne, ne, ne, nikdy ne
PRO: pro smysl, nesmysl, výmysl, pro mysl
PRO: pro uši, pro oči, pro svaly, pro srdce
PRO: pro všechny cílový skupiny, pro ty, co do cíle nedoběhli
PRO: pro národ, pronárod, pro rod a pro od
PRO: pro zvuk a pro místo, co ráno nebude
PRO: pro co, za co, za kolik, do kolika
PRO: pro ano, pro ne, pro nevím a vědět nebudu

Umělecká skupina Rafani byla založena v roce 2000 na základě jasně definovaných demokratických pravidel. Jádro její činnosti spočívá ve vytváření umění hluboce zasazeného do života společnosti. Rafani posouvají obvyklý pohled na společenské jevy, zaměřují se na hraniční situace, k nimž nelze zaujmout jednoznačná hodnotící stanoviska. Dominantní strategií Rafanů je kolaborativní práce potlačující jednotlivé umělecké individuality.

Rafani: David Kořínek, Luděk Rathouský, Marek Meduna, Jiří Franta

Archiv projektů