Terén
Pole performativního umění

Workshop s Lucií Páchovou

Ne 10. 3. 2024, 14:00
Centrum experimentálního divala + okolí

Workshop zaměřený na kolektivní poslech míst, základy field recording a kolektivní improvizaci povede zvuková umělkyně Lucie Páchová, která působí v oblasti současné kompozice, experimentální hudby a věnuje se improvizačním workshopům od roku 2013.

“Neděli zahájíme společnou procházkou, při které se zaměříme na vnímání místa primárně sluchem. Budeme experimentovat se způsoby poslouchání, změnami perspektivy a specifickým nasloucháním prostoru. Vysvětlíme si základní principy práce v terénu, které využijeme při následném průzkumu okolí. S nabsíranými materiály budeme dále improvizovat a rozvíjet je. Podíváme se na různé přístupy ke kolektivní improvizaci a poslouchání, přičemž inspirací pro nás bude právě zvuková zkušenost z terénu.”

Dílna je otevřená všem, kdo mají zájem o zvuk a naslouchání. Předchozí zkušenosti nejsou nutné. Doporučujeme si přinést vlastní nahrávací zařízení a sluchátka, případně si je lze zapůjčit v omezeném počtu na místě.

Lucie Páchová
Zvuková umělkyně působí v oblasti zvukového umění, současné kompozice, experimentální hudby a improvizace, často využívá hlasu, objektů, terénních nahrávek a fyzického pohybu. Absolvovala doktorský program na JAMU se zaměřením na dirigovanou živou improvizaci. V roce 2011 založila kvintet Talaqpo, který interpretuje její skladby inspirované pobytem v Asii a Africe. Dále komponuje pro jazzové orchestry a komorní skupiny a často spolupracuje s divadly a hudebními ansámbly. Její zvukové instalace zkoumají fyzický zážitek zvuku, hlasu a prostoru.

Jedná se o doprovodný program k události Snění o vzdálených místech, cestopisy Lucie Páchové a Jakuba Juháse, která proběhne 12/3 na Sklepní scéně CED.

Lucie Páchová se pohybuje a tvoří v oblasti zvukového umění, soudobé kompozice, experimentální hudby a improvizace. Nejčasteji přitom pracuje s hlasem, objekty, terénními nahrávkami a pohybem. Během studií na JAMU se zaměřovala na téma živě řízené improvizace i téma multidisciplinárních improvizačních workshopů a sociálních aspektů improvizace. V roce 2012 založila kvintet Talaqpo, se kterým interpretuje vlastní skladby výrazně inspirované dlouhodobými pobyty mimo Evropu. Vytváří komorní i orchestrální skladby (Pan a Chi, Puppet Hi-Hat), multimediální projekty (oBora) zvukové instalace (Imaginary Garden, VoiSineAgge, Voisphere), experimentální opery (Approximate, Orristrea) i sólové počiny (Krandzhilica). Věnuje se také vzdělávacím a organizačním aktivitám (Pikovice) zaměřeným na různé přístupy k hlasu, pohybu a kolektivní improvizaci.

Facebook událost

10/3/2024, 14–18:00
Centrum experimentálního divadla a okolí