Terén
Pole performativního umění

Snění o vzdálených místech

Út 12. 3. 2024, 19:30
Sklepní scéna CED

Cestopisy Lucie Páchové a Jakuba Juháse.

Jak můžeme sdílet přítomnost a prožitek určitého místa na úrovni poslechu? Může zvukový obraz zprostředkovat specifické kontexty, které dané místo obsahuje? Jak akustické vnímání ovlivňuje formování paměti jednotlivců a historii místa?

Formát cestopisu psaný zvuky. Ponořením se do zvukových krajin, terénních nahrávek a archivů zaznamenaných a sestavovaných tvůrci se přiblížíme místům povědomým i vzdáleným. Součástí večera bude poslechová situace doprovázená komentáři kurátora a spisovatele Jakuba Juháse a zvuková performance multidisciplinární umělkyně a skladatelky Lucie Páchové.

Večer je součástí průběžné série performancí, koncertů, přednášek, poslechových setkání a jiných událostí, které spojuje zájem o zvukové umění. Dramaturgyní série je Maria Komarova.

Maria Komarova je interdisciplinární umělkyně, jejíž tvorba se pohybuje na pomezí performativního umění, scénografie, zvuku a instalace. Inscenováním a technickým přetvářením běžných předmětů Komarova zdůrazňuje zvukový a vizuální potenciál ne-lidského světa. Pracuje se zvukem jako performativním médiem a průběžně vyvíjí DIY elektroakustické objekty jež nechává dočasně obývat místa performancí a instalací.

12/3/2024, 19:30
Sklepní scéna CED