Terén
Pole performativního umění

N.A.Toˇ – Nose Assembly for Tomorrow

Čt 23. 3. 2023, 17:00
Brno

N.A.Toˇ je čtyřdenní série dílen, plén, seminářů a přednášek s jedním veřejným happeningem. Jedná se o mezinárodní setkání aktivistek/aktivistů a performerek/performerů.

N.A.Toˇ navazuje na projekt Atlas, v rámci kterého performer Florent Golfier jako klaun-aktivista Atlas nabízel lidem na svých vedených procházkách, aby si nasadili nos a stali se členy klaunokratického Nose Assembly for Tomorrow (Shromážděním nosů pro budoucnost). Různá další setkání ho dovedla k tomu, aby vytvořil širší síť setkávající performery/performerky a aktivistky/aktivisty.

Tato síť se pomalu rozrůstá prostřednictvím jednotlivých N.A.Toˇ setkání. V průběhu roku 2023 se konají shromáždění v Brně (CZ), v Maria Schutz (AT) a v Budapešti (HU). Tým N.A.Toˇ vyhlašuje pro každé z těchto shromáždění otevřenou výzvu, do které se může kdokoliv přihlásit. Každý event je intenzivní událostí skládající se z dílen, diskuzí, přednášek a plén a část těchto shromáždění je vždy otevřena i pro veřejnost.

Brno – program pro veřejnost:
23. 3. 17–19:30 / Workshop: Rhythms of Resistance od RoR Vienna
24. 3. 17–18 / Otevřená diskuse: Může být klaun aktivistou?
25. 3. 14–17 / Open Space: Sdílení dovedností
26. 3. Záverečná performativní akce v ulicích Brna

Workshop Rhythms of Resistance od RoR Vienna
23. 3., 17–19:30, Sklepní scéna CED

Rhythms of Resistance je síť aktivistek/aktivistů, kteří svým bubnováním protestují proti patriarchátu, fašismu, rasismu a všem formám dominance. Do této sítě perkusních kapel patří více než 75 samostatných aktivistických bubenických skupin po celém světě. Všechny skupiny v síti RoR používají stejné rytmy, zvuky a gestické signály. Během semináře se dozvíte více o síti, její historii a způsobu práce. V praktické části se naučíte základní melodie a znaky rukou. Nejsou potřeba žádné zkušenosti. Na bubnování s námi je zván každý! Workshop probíhá v angličtině. S sebou není nic třeba.

Registrace: Roman Zmrzlý, nose-assembly@posteo.net
Lektorující: Adriano Vinca a Anna Emilia Forck z RoR Vienna

Přednáška Může být klaun aktivistou?
24. 3., 17–18:00, Sklepní scéna CED

Klaunka Agnez povede krátkou přednášku o CIRCA – Clandestine Insurgent Rebel Clown Army. CIRCA je anti-autoritářská levicová aktivistická skupina, která využívá klaunérii a nenásilné taktiky k akcím namířeným proti korporátní globalizaci, válce a dalším záležitostem. Metody CIRCA byly velkou inspirací pro založení N.A.Toˇ. Na přednášku naváže otevřená diskuze na téma vztahu aktivismu a klaunství a potenciálu využití humoru a zábavy při protestních akcích. Diskuze probíhá v angličtině.

Registrace: Roman Zmrzlý, nose-assembly@posteo.net
Lektorující: Agnez (Laura Brechmann)

Open Space: Sdílení dovedností
25. 3., 14–17:00, Sklepní scéna CED

V rámci Open Space budou dobrovolníci/dobrovolnice z řad účastníků/častnic N.A.Toˇ sdílet svoje různorodé dovednosti, vize a znalosti. Na programu se může objevit storytelling,dokumentární divadlo, yoga, meditace, prostor kolektivní péče, strategie soukromí na internetu and metody divadla utlačovaných. Přesný program určí účastníci/účastnice shromáždění. Přijďte a nechte se překvapit. Open space probíhá v angličtině.

Registrace: Roman Zmrzlý, nose-assembly@posteo.net
Lektorující: účastníci/účastnice N.A.Toˇ Brno

Záverečná akce
26. 3., veřejný prostor v ulicích Brna

Členové N.A.Toˇ se vydají do ulic Brna, aby zde vyzkoušeli různé formy poetického protestu. Performeři a aktivisté budou žonglovat mezi různými bláznivými strategiemi, zkoušet nové způsoby gravitační stávky, taktické lehkovážnosti a další klaunokratické subverzivní akce. Přesný obsah, čas a místo konání akce budou upřesněny během shromáždění. Jazyk performance je univerzální.

Více informací najdete na FB tYhle
Performují: účastníce/účastníci N.A.Toˇ Brno

N.A.To-Crew: Laura Brechmann, Florent Golfier, Ondřej Holba, Barbora Liška, Jakub Liška
Produkce: tYhle, Roman Zmrzlý

O týmu N.A.Toˇ:
Laura Brechmann
vystudovala Filmová, divadelní a kulturní studia a evropskou literaturu na Johannes-Gutenberg Universität v Mohuči a Scénický výzkum na Ruhr-Universität v Bochumi. V letech 2018 a 2021 pracovala jako výzkumná asistentka v oborodu divadelních studií na JGU Míšeň. Ve svém výzkumu se zaměčuje na esejistický výzkum, umělecké metodologie, vztah performance a filosofie a artistic research. Je aktivní umělkyní v Německu, Rakousku a České republice. Od jara 2021 je součástí projektu PEEK - Navigating Dizziness Together (2021-2023).

Florent Golfier
je performer, choreograf a aktivista narozený ve Francii, v současnosti působí v České republice. Studoval činohru v Nancy a následně v ateliéru Klaunské, scénické a filmové tvorby na brněnské JAMU. Spolu s Lukášem Karáskem, Marií Gourdain a Zuzanou Režnou založili kolektiv fyzického divadla tYhle, v němž se jako performer nebo choreograf podílel na tvorbě deseti inscenací. Spolupracoval s choreografy jako Karine Ponties, Kitt Johnson, Vít Neznal, Linda a Mathias Straub a Ondřej Holba. Florent hledá způsoby, jak propojit iniciativy napříč obory. Jeho projekt Babylonská trilogie pokračuje sérií pohybově-lingvistických laboratoří, která vzniká ve spolupráci s česko-německou psycholingvistkou Barbarou Mertins Ph.D. Jeho environmentální artivistický site-specific klaunský sólový projekt Atlas propojuje uměleckou a klima-aktivistickou sféru a objevuje se jak na festivalech, tak na klimakempech a dalších protestních akcích.

Ondřej Holba
je kontaktní žonglér. Ve spolupráci s finskou režisérkou a klaunkou Herne Väätäinenem vytvořil autorské inscenace Still Life a And Who is Useless Now?. Těžiště jeho práce spočívá v současném cirkusu a starém pantomimickém umění, v současnosti se zajímá o roboty a umělou inteligenci. Jeho tvorba je inspirována filozofickými otázkami týkajícími se umělé inteligence, umění, hudby a použití světla, jakož i kombinací všech těchto oblastí.

Barbora Liška
vystudovala germanistiku a divadelní studia na MU. Zabývá se performancí, pohybovým a tanečním divadlem. Zapojuje se do programů popularizujících divadlo na středních školách, podílela se na juniorské univerzitě DF JAMU a dělá lektorské programy v HaDivadle. V současné době vede divadelní laboratoř CED_observer a je externí redaktorkou CEDITu.

Jakub Liška
vystudoval dramaturgii na JAMU. V současné době studuje doktorské studium na KDS MU. Ve svém výzkum se zaměřuje na sociologii divadla, zvláště na institucionální, sociální a kulturní podmínky, které ovlivňují divadelní dramaturgii. Je redaktorem CEDITu.

Facebook událost

23–26/3, různá místa v Brně

Projekt N.A.Toˇ je financován z Národního plánu obnovy a v rámci celoroční činnosti sdružení tYhle (město Praha, město Brno).