Terén
Pole performativního umění

Hra na uši

Ne 19. 2. 2023, 18:00

Poslechový večer v Kině CIT (Galerie TIC), ve kterém zazní mezinárodně oceněná rozhlasová Hra na uši a autorská prezentace jejích tvůrců režiséra Jiřího Adámka Austerlitze a hudebníka, kurátora a audiovizuálního umělce Ladislava Železného. Vstupné zdarma.

Poslechový večer je doprovodnou akcí k derniéře inscenace na pomezí divadla, hudby a výtvarné instalace Lidé chodí sem a tam, která proběhne v pondělí 20/1 ve skladových prostorách OC Dornych od 19:30.

V autorské prezentaci nechají tvůrci nahlédnout do svých soukromých archivů. Připravili ukázky výtvarných a především hudebních inspirací, které je v posledních letech ovlivnily. Nabídnou také záznam své vlastní experimentace, kterou spolu s dalšími členy tvůrčího týmu inscenace Lidé chodí sem a tam podnikly.

Hra na uši
40 min, produkce Českého rozhlasu, 2019

Hra na uši je abstraktní zvukově-hudební meditace o rozhlasové produkci, tvorbě rozhlasových uměleckých děl a jejich recepci posluchači.

Autoři se inspirovali archivem brněnského historika umění, teoretika, výtvarníka a básníka Jiřího Valocha. Valochovy krátké, graficky zpracované písemnosti jsou zřídka delší než několik slov. Zarážející je však jejich filozofický obsah. Všechny se zaměřují na fenomén "slova" jako zvláštní, přísně lidské formy. Austerlitz ve Hře na uši aplikoval Valochovu tvůrčí metodu na fenomén rozhlasového umění a jeho posluchače.

Soprán: Vendula Holičková
Alt: Anna Bubníková
Tenor: Pavol Smolárik
Bas: Ondřej Bauer
Režie: Jiří Adámek
Hudba a zvuk: Ladislav Železný
Dramaturgie: Renata Venclová

Jiří Adámek Austerlitz
Jiří Adámek Austerlitz (1977) vystudoval režii na Katedře alternativního a loutkového
divadla DAMU, kde nyní působí jako pedagog. Vyvinul originální typ hudebního či
„sonického“ divadla, ve kterém mísí hudebně komponovanou strukturu a hlasové techniky
na pomezí mluvy a zpěvu. Specifický přístup k jazyku a řeči (dekonstrukce, fragmentarizace, rytmizace) rozvíjí především se svou divadelní skupinou Boca Loca Lab.

Adámek pravidelně působí v řadě českých divadel. Na Nové scéně Národního divadla uvedl
autorské inscenace Po sametu (2014) a Nová atlantida (2018). Coby libretista a režisér
spolupracuje na hudebně-divadelních kompozicích, inscenovaných koncertech a nových
operách. Se skladatelem Martinem Smolkou vytvořil mimo jiné operu Bludiště seznamů (v
původní verzi Sezname otevři se!, 2014/2016). S Michalem Nejtkem operu Pravidla
slušného chování v moderní společnosti (Janáčkova opera Brno, 2018). Od vytvoření první celovečerní inscenace „hudebně-divadelního“ typu získal Adámek různá ocenění: za inscenaci Tiká tiká politika (2006) ocenění Music Theatre Now! v Německu a Cenu za originální divadelní tvar na festivalu Kontakt v Toruni. Projekt Evropané (2008) získal cenu pro nejlepšího mladého režiséra na festivalu Mess (Bosna a Hercegovina). Inscenace pro děti Z knihy džunglí (2007) získala Cenu Alfreda Radoka za scénografii, dále byla oceněna ve třech kategoriích na Mateřince v Liberci a získala hlavní cenu na festivalu Banialuka v Bialsko-Białej. Opera Sezname, otevři se! (2014) získala Cenu divadelních novin.

Austerlitz též pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem, opět jako autor a režisér v
jedné osobě. Jeho Hra na uši (2019) získala mezinárodní Karl Sczuka Preis, Grand Prix
Nova v Rumunsku a české ocenění Prix Bohemia. Jako libretista a režisér pěveckého sboru se podílel na filmové dokumentární opeře Kaprkód (režie Lucie Králová, 2022), která získala ocenění za nejlepší hudební dokument na Filmovém festivalu v Krakově a hlavní cenu MFDF v Jihlavě. Experimentálnímu „hudebnímu divadlu”; se teoreticky věnuje ve své doktorské práci Théâtre musical/ Divadlo poutané hudbou (vydalo NAMU, 2011).

Ladislav Železný
Ladislav Železný (1979) vystudoval Vyšší odbornou školu keramickou v Bechyni a Fakultu výtvarných umění VUT v Brně, kde později působil jako asistent zvukových aplikací a externí pedagog. V Českém rozhlase se od roku 2008 zabýval rozvojem zvukového designu pro rozhlasové hry a literární tvorbu. V současné době pracuje jako hudební dramaturg v TS Hudba se zaměřením na nekonvenční hudbu a experimentální rozhlasovou tvorbu. Kurátoruje projekt R{A}DIO{CUSTICA}, kde také realizuje speciální koncertní eventy, živé přenosy, nebo záznamy koncertů a připravuje pořad Radioateliér s jeho exklusivní premiérovou řadou PremEdice Radioateliéru, vše pro stanici Českého rozhlasu Vltava. Již několikátý ročník se také podílí na jednom z největších mediálních mostů “Art’s Birthday - Euroradio Ars Acustica Special Evening”, který je součástí globálního konceptuálního svátku Art’s Birthday, tedy oslav Narozenin umění. Je členem expertní skupiny Euroradio Ars Acustica. Aktivitám spojeným s vysíláním, rozhlasem, živými přenosy a éterem se věnuje od studií na FaVU. Jako jedna z autorských osobností se podílel na vysílání rádia Lemurie TAZ, které se pojí s počátky fungování experimentálního prostoru ROXY/NoD.

Za dobu jeho působení v Českém rozhlase získaly rozhlasové hry na kterých se podílel, nebo jeho hudební a dramaturgické počiny mnohá ocenění u nás (Prix Bohemia) i v zahraniční (Prix Marulič, Grand Prix Nova, Palma Ars Acustica, Phonurgia Nova, Prix Italia, Prix Europe, Karl-Sczuka-Preis).

Mimo rozhlas se profiluje jako autor zvukových instalací a intermediální tvůrce, hudebník a zvukový performer. V průběhu let 2006 - 2011 se hudebně podílel na projektech neverbálního divadla a současného tance (Ponec, Alfred ve dvoře, Štúdio tanca). V roce 2011 se stal jedním z deseti finalistů projektu “Europe - a sound panorama” v ZKM (Center for Art and Media Karlsruhe). Vytváří, nebo vytvořil různé zvukové a hudební kompozice pro krátké filmy, rozhlasové hry a audioknihy. Spolupracuje s divadelní skupinou Boca Loca Lab.

19/2/2023, 18:00
kino CIT (galerie TIC)