Terén
Pole performativního umění

Dům kultury a konců

So 10. 6. 2023, 14:00
OC Dornych (3. patro, využijte vnitřní eskalátory)

Na začátku června proběhne v industriálních prostorách OC Dornych již 3. ročník mezioborové události HaDivadla a platformy Terén.

Celodenní událost s názvem Dům kultury a konců nabízí prostor pro sdílení zkušeností, pocitů a idejí návštěvníků, tvůrců a průvodců. Přináší scénickou, zvukovou, výtvarnou a diskusní reflexi toho, čím mohou být konce. Konce nemusí být jen znakem krachu, úpadku, smrti a zániku, ale také transformace či pobídky ke vzniku čehosi nového. Mohou nabídnout proměnu toho, co již bylo dávno neživé nebo statické, v jinou dynamickou sílu a kvalitu.

Dům kultury a konců není jen prostorem pro společné ohledávání tohoto náročného tématu, ale také vede k vytvoření sumáře či manuálu praktických řešení, jak dobře ukončovat různé situace, odhaluje rozpor a napětí mezi nároky společnosti a osobním prožíváním světa.

Tato jednodenní akce navazuje na předchozí ročníky s názvy Dům kultury a naděje a Dům kultury a únavy, které můžete najít na www.dumkulturya.cz Dům kultury a konců se bude konat v prostorách OC Dornych, brutalistní budovy v centru Brna, jež je sama určena k brzké demolici a její fyzický konec je na dohled.

www.dumkulturya.cz

PROGRAM:
Prostor bude volně přístupný od 13:30 do 22:00. Pouze na workshopovou část programu je nutné zakoupit vstupenku zde. Po celou dobu bude v provozu bar Los Překápkos s odpočinkovou zónou.

💥 14:30–15:30 | Zkáza Veřejných paláců – Přednáška Pavla Karouse o brutalistní architektuře
Sochař a vizuální umělec Pavel Karous promluví o konci monumentálních ikonických budov sloužících široké veřejnosti a zániku celé jedné vizuálně-stavební vrstvy pozdní modernity (neofunkcionalismu, brutalismu, high-tech, monumentalismu aj.). Proč stavby z doby, kdy byl hlavním investorem do architektury stát, tolik vadí? Proč stát selhává v památkové péči? Co je společným jmenovatelem všech našich problémů? Jak odstranit kapitalismus?

💥 15:30–16:30 | Zkáza Veřejných paláců – Utopická diskuze
Po přednášce následuje diskuze s platformou Město a autory Deníku Referendum o architektuře, jejím smyslu a roli. Debatovat bude Pavel Karous a architektky zabývající se architekturou nejen v jejím materiálním, ale i sociálním a historickém rozměru – Šárka Svobodová, historička architektury, kurátorka a zakládající členka 4AM/Fóra pro architekturu a média, a Eliška Pomyjová z Laboratoře udržitelné výstavby ČVUT.

Neustálé kauzy demolic významných architektonických příkladů modernistických a brutalistních staveb bývalého Československa jsou východiskem pro sochaře Pavla Karouse a architektku Elišku Pomyjovou promýšlet možné šťastnější zítřky a utopie našeho architektonického a uměleckého dědictví. Je klimatická změna novou příležitostí pro historickou paměť našich měst? Jaká je možná podoba památkové péče postkapitalismu? Otázky bude pokládat a diskuzi moderovat historička architektury Šárka Svobodová ze sdružení 4AM.

🤝 17:00–18:30 | Workshop: Konce v našich životech? Já v koncích?
Workshopem vás provedou lektoři z organizace NaZemi – Tereza Volmutová, Martin Jestřábek, Petr Jestřábek a Soňa Malá. Na tento workshop je nutné zakoupit vstupenku.

Záměrem programu je vytvořit prostor ke zkoumání konců probíhajících okolo nás, v nás i skrze nás. V menších skupinách se podíváme na pozoruhodné konce v našich životech, na to, jak se dějí, a co se z nich lze naučit o dobrém ukončování. Vznikne tak sumář poznatků a příběhů, které ukazují, jak lze s konci a rozpady úspěšně pracovat, poučit se z nich a nebrat je pouze jako něco, co s bolestí opouštíme. Autory konceptu jsou Adam Čajka a Eva Dittingerová.

Lektoři: lektorka globálního vzdělávání, hudebnice a teoretička Tereza Volmutová, lektor globálního vzdělávání, spoluzakladatel družstva Tři ocásci a člen spolku NaZemi Martin Jestřábek, dále Petr Jestřábek, který se také podílí na družstvu Tři ocásci, je aktivní v spolku NaZemi, bioklubu Sypiště a několika kapelách a zahradní architektka, facilitátorka participativních procesů Soňa Malá.

💥 19:00–20:30 | Společná akce: Vyprovázení
Lektoři: Adam Čajka, Eva Dittingerová
V tomto bloku vznikne prostor, jak lze prozkoumat konce, které v nějakém ohledu přesahují individuální rovinu a může být očistné si je uvědomit, uctít a rozloučit se s nimi kolektivně. Kolapsy, krachy, konce jsou výzvou k proměně nejen jedince, ale i společnosti. Lze v nich zahlédnout i jejich odvrácenou stranu, tedy kladný impuls, ale pouze tehdy, pokud jsou brány jako výzva k transformaci, konkrétním krokům a rozhodnutím. V současnosti je silně cítit kolaps občanských aktivit, podceňování kulturního sektoru, školství, vzdělání, péče, ale i konce hospod.

Situaci hudebně doprovodí hudebník a zvukový designer spolupracující i na mnoha divadelních projektech, Matúš Kobolka.

Adam Čajka je lektorem metody nenásilné komunikace a členem nerůstové sekce organizace NaZemi. Pracuje se skupinami, protože jej baví prozkoumávat cesty, jak spolu jako lidé být, učit se, zkoumat svět nebo pracovat. Zaměřuje se na participativní metody, díky kterým skupina do velké míry spoluutváří tyto procesy.

Eva Dittingerová pracuje jako lektorka, facilitátorka a pedagožka se zaměřením na dramatickou výchovu. Zájem o příběhy a jejich potenciál ji přivedl k poradním kruhům, které přináší do prostředí formálního i neformálního vzdělávání.

💥 20:30–22:00 | Volný čas a prostor k odpočinku, hovorům, sdílení zážitků a zábavě v prostorách Domu kultury a konců. Odpočinek jako možný konec.

💥Od 22:00 zveme na doprovodný program – hudební událost SOfT: Konec dobrý, techno dobré v HaDivadle. Na tuto část je nutné zakoupit vstupenku.

🖌️🖌️🖌️

VÝTVARNÉ ZÁSAHY PŘÍSTUPNÉ PO CELOU DOBU UDÁLOSTI:

🖌️ Scénografická intervence kolektivu TABULA RASA
Spolek divadelních tvůrců a scénografů vytvoří společně s light designerem Jonášem Garajem unikátní a pomíjivou interpretaci genia loci obchodního centra a novou kompozici z nalezených materiálů ve skladovacích prostorách. Ve výtvarné intervenci vyjde přímo z věcí na místě objevených, z logiky a účelu prostoru samotného. Ve své scénografické mandale svého druhu a skrze rituální nakládání s všedním materiálem a odpadem přeznačí charakter místa, intenzifikují jeho dočasný rozměr.

🖌️ Observace procesu konce – Instalace Evy Truncové a Georgije Dimitrova
Smířlivě čekáme na nevyhnutelný konec, který však nepřichází. Prostor vzniklého vakua vyplňujeme otázkami konfrontujícími většinově přijímané přístupy týkající se jednoho z klíčových území města Brna. Strategie nebo souhra událostí? Vyprázdněné skladovací prostory bývalého OD Prior chápeme jako možnost k zamyšlení se nad rolemi jednotlivých aktérů, kteří jsou hybnou silou několika procesů konce.
Audiovizuální průvodce a site specific instalace staví na dosud nasbíraných materiálech o minulosti, současnosti i budoucnosti obchodního domu a dále je rozvíjí v dialogu s ním samotným.
Eva Truncová je architektka, absolventka a doktorandka na brněnské Fakultě architektury VUT. V roce 2022 s podporou FA VUT založila a kurátoruje vitrínovou galerii 45 000 l: Objem pro angažovanou architekturu.
Georgi Dimitrov je architekt, absolvent Fakulty architektury VUT v Brně. Jeho práce osciluje v široké škále měřítek a témat, jež se často vyskytují na okraji zájmu. V současnosti působí jako architekt v brněnském studiu Peer Collective.

🖌️ Procesuální malba Alexeye Klyuykova a Vasila Artamonova
Maximalistická malba a svého druhu dočasná a současná výtvarná stopa výrazného výtvarného tandemu bude vznikat během celého konání Domu kultury a konců, aby byla s demolicí obchodního centra společně s budovou rozprášena.
Alexey Klyuykov a Vasil Artamonov jsou absolventi AVU a UMPRUM a jako výrazná dvojice operující na poli malby, kresby, sochařství a instalace spolupracují od roku 2006. V roce 2010 se stali laureáty Ceny Jindřicha Chalupeckého.

Facebook událost

10/6/2023 v OC Dornych (3. patro), využijte vnitřní eskalátory