Terén
Field for performing arts

Na jeden nádech

Sat 14. 10. 2023, 10:00

Hledáme všechny ty, kteří by rádi strávili čas v hale TJ Tesla. Jak ve vodě, tak na suchu, společným povídáním i pohybem – v živém tvůrčím dialogu s umělci z platformy Terén – na věku nezáleží (doporučujeme věk 15+, ale není podmínkou). Zúčastněte se tvůrčích dílen, které proběhnou v termínech 14/10, 22/10 a 28/10 a pojďte spolu s námi vytvořit jedinečné představení, které proběhne ve dnech 25 & 26/11 v čarokrásné sportovní hale TJ Tesla v Brně na Lesné. Účast je zdarma.

❓ Chcete se zapojit? (s velkou radostí vás uvítáme na všech třech dílnách i závěrečných událostech, ale zúčastnit je možné i pouze jednoho z workshopů). Přihlašte skrze tento jednoduchý formulář.

Série workshopů a událostí je inspirována světem synchronizovaného plavání, který je s TJ Tesla na Lesné nerozlučně spjat. Prostřednictvím tří workshopů se zaměříme na průzkum těla, vody i dechu a jejich vzájemných souvztažností. Společné zkušenosti se stanou tvůrčí hmotou pro performativní událost, pozměněný zážitek ve vodě, na suchu, v architektuře se střechou jako vlna.

Termíny workshopů (vždy 9:30–17:00):
𝓼𝓸𝓫𝓸𝓽𝓪 14/10 TĚLO🧎🏽
𝓷𝓮𝓭𝓮̌𝓵𝓮 22/10 VODA 🌊
𝓼𝓸𝓫𝓸𝓽𝓪 28/10 DECH 🌬️

První z workshopů se zaměří na TĚLO v nejširším slova smyslu. Zajímá nás jak tělesná proměna, kterou akvabely procházejí, jakým způsobem je od dětství jejich tělo formováno pravidelným plaváním a které svaly jsou pro ně nejdůležitější. Zajímá nás naše tělo například při pohybu ve vodě. V obecné definici je tělo hlavní a nejpodstatnější součástí jakéhokoliv nástroje, přičemž v synchronizovaném plavání jde o to, vytvořit iluzi jednoho propojeného těla. Rády bychom se tedy zaměřily i na praktickou otázku synchronizace rozmanitých, sobě si nepodobných těl účastníků workshopu.

Druhé setkání je zacíleno na VODU z různých perspektiv. Jak na pobyt v ní, tak na její schopnost deformace čehokoliv, co do ní vložíme. Jde o vizuální proměnu těla, objektu, videa pod vodou, a také o zvuk, který se ve vodě chová jinak. Akvabely absolvují tréninky ve velice hlučném prostředí, protože vždy trénuje několik skupin najednou a každá potřebuje svůj zdroj zvuku. Rády bychom proto vyzkoušely používání podvodních sluchátek nebo reproduktoru. Samozřejmě zásadní vliv na vnímání má míra našeho ponoření do vody. To nás dovedlo k otázce po kostýmu, s nímž do vody vstupujeme. Proto chceme spolu s účastníky a účastnicemi vyzkoušet různé varianty nadnášení a společně navrhnout jednoduché kostýmy, které bude možné použít ve společném performativním aktu.

Poslední setkání má jako své hlavní téma DECH. Chceme hledat a zkoušet aktivity, jejichž výsledek právě na dechu závisí. Může to být například zpěv, hraní na dechový nástroj, nafukování balónku, dýchání z úst do úst a samozřejmě figury, které provádějí akvabely. Zajímá nás rozdíl mezi dýcháním jako nevědomým procesem a dýcháním, které zásadně ovlivňuje danou akci. Zároveň je dech používán v nejrůznějších metaforách (nabrat druhý dech, dýchl na mě genius loci atd.), které bychom zkusili vizuálně zpracovat.

Celoroční projekt, který jsme zahájili už v červnu komentovanou prohlídkou budovy TJ Tesla a bude pokračovat workshopy (14/10, 22/10 a 28/10) a závěrečnými performancemi (25 a 26/11), se koná v rámci dramaturgické série Nové sady 8.

Facebook Event

Termíny workshopů:
sobota 14/10 TĚLO
neděle 22/10 VODA
sobota 28/10 DECH

Závěrečná událost proběhne 25 & 26/11 v TJ Tesla.