Terén
Field for performing arts

honey and dust: outside the box 01

Fri 25. 2. 2022, 19:30

Scénického dílo zaměřené na pomezí vědeckého a uměleckého poznávání světa je inspirováno badatelským odkazem Gregora Johanna Mendela ve slovenské premiéře.

Scénické dílo dvojice autorů Andreje Kalinky a Milana Kozánka, členů slovenského uměleckého uskupení Med a prach / HONEY AND DUST, je inspirováno badatelským a osobním odkazem opata Gregora Johanna Mendela, zakladatele oboru genetiky a objevitele základních zákonů dědičnosti. outside the box 01 je úvodním projektem z autory plánované série performativních děl věnujících se pomezí vědeckého a uměleckého poznávání světa. Namísto biografického pohledu dílo nabízí setkání s výjimečným odkazem vědeckého myšlení neomezeného dobovými předpoklady.

Med a prach se pohybuje na hranici uměleckých forem a žánrů. Pod jeho zastřešením jsou tvořena díla na pomezí inscenací, koncertů a instalací určená pro rozmanité prostory od divadel ke galeriím či koncertním pódiím. Stejně tak i performeři jsou zároveň hudebníky, výtvarníky, herci i tanečníky. Základním východiskem je autory rozvíjené komplementární umění - umělecký jazyk vycházející ze symbiózy odlišných vyjadřovacích prostředků, ale i obsahu. Cílem je hledání nových způsobů vyjadřování formou živého pohybu mezi rozmanitými komunitami a uměleckými prostředky. Důležitou součástí tvorby seskupení Med a prach je také přesah v rámci jednotlivých děl i zkoumání vzájemných souvislostí umění, biologie, psychologie, historie, fyziky, genetiky ad.

honeyanddust.art

Libreto, hudba, výtvarný koncept, performer: Andrej Kalinka
Dramaturgie: Milan Kozánek
Fotografie: Karol Jarek
Režie: Andrej Kalinka a Milan Kozánek

Grafický design: Jozef Ondrík (Deep Throat Studio), Květoslav Bartoš (Florian Karsten Studio)
Technická spolupráce: Jonáš Garaj, Jozef Fertaľ, Vojtěch Sláma
Speciální poděkování: Jozef Tancer, Vladimír Zvara, Ondřej Dostál, Lucie Vychodilová, Blanka Křížová, Filip Cenek, Monika Kováčová

Koprodukce:
Terén
Mana s.r.o.
c/LAP (contemporary/LaboratoryAtelierPerformance)

Hlavní partner:
Z veřejných zdrojů podpořil Fond na podporu umenia.

Partneři:
Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě
S finanční podporou Nadácie mesta Bratislava.
S podporou Bratislavského samosprávneho kraja.

🗝 𝓒𝓞𝓥𝓘𝓓 𝓸𝓹𝓪𝓽𝓻̌𝓮𝓷𝓲́: Pro vstup je nutné splnit jednu ze tří podmínek: 1) alespoň 2 týdny po 2. dávce očkování 2) prodělaná nemoc COVID-19 (platí imunita 180 dní) 3) Negativní POC antigenní test ne starší 72 hod nebo negativní PCR test ne starší 7 dní. / 𝓒𝓞𝓥𝓘𝓓 𝓹𝓻𝓮𝓿𝓮𝓷𝓽𝓲𝓿𝓮 𝓶𝓮𝓪𝓼𝓾𝓻𝓮𝓼: To enter you have to meet one of the three requirements: 1) having the second vaccine dose administered at least 14 days prior to the event 2) having undergone COVID-19 (immunity lasts for 180 days) 3) having a negative POC antigen test no older than 72 hours or a negative PCR test no older than 7 days

Libretto, music, art concept, performer: Andrej Kalinka
Dramaturgy: Milan Kozánek
Photography: Karol Jarek
Director: Andrej Kalinka a Milan Kozánek

Graphic design: Jozef Ondrík (Deep Throat Studio), Květoslav Bartoš (Florian Karsten Studio)
Technical support: Jonáš Garaj, Jozef Fertaľ, Vojtěch Sláma
Special thansk: Jozef Tancer, Vladimír Zvara, Ondřej Dostál, Lucie Vychodilová, Blanka Křížová, Filip Cenek, Monika Kováčová

Coproduction:
Terén
Mana s.r.o.
c/LAP (contemporary/LaboratoryAtelierPerformance)

Main Partner:
Supported from public sources by Slovak Art Council.

Partners:
Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě
With the financial support of the Bratislava City Foundation.
With the support of the Bratislava self-governing region.

Facebook Event

22 & 23/9 19:30
Sklepní scéna CED