Terén
Pole performativního umění

honey and dust: outside the box 01

Scénického dílo zaměřené na pomezí vědeckého a uměleckého poznávání světa je inspirováno badatelským odkazem Gregora Johanna Mendela.

Premiéra
16/7/2020

Sklepní scéna CED

Scénické dílo dvojice autorů Andreje Kalinky a Milana Kozánka, členů slovenského uměleckého uskupení Med a prach / HONEY AND DUST, je inspirováno badatelským a osobním odkazem opata Gregora Johanna Mendela, zakladatele oboru genetiky a objevitele základních zákonů dědičnosti. outside the box 01 je úvodním projektem z autory plánované série performativních děl věnujících se pomezí vědeckého a uměleckého poznávání světa. Namísto biografického pohledu dílo nabízí setkání s výjimečným odkazem vědeckého myšlení neomezeného dobovými předpoklady.

Med a prach / HONEY AND DUST se pohybuje na hranici uměleckých forem a žánrů. Pod jeho zastřešením jsou tvořena díla na pomezí inscenací, koncertů a instalací určená pro rozmanité prostory od divadel ke galeriím či koncertním pódiím. Stejně tak i performeři jsou zároveň hudebníky, výtvarníky, herci i tanečníky. Základním východiskem je autory rozvíjené komplementární umění - umělecký jazyk vycházející ze symbiózy odlišných vyjadřovacích prostředků, ale i obsahu. Cílem je hledání nových způsobů vyjadřování formou živého pohybu mezi rozmanitými komunitami a uměleckými prostředky. Důležitou součástí tvorby seskupení Med a prach je také přesah v rámci jednotlivých děl i zkoumání vzájemných souvislostí umění, biologie, psychologie, historie, fyziky, genetiky ad.

Jevištní sochařina, Kalinkova pocta Gregoru Johannu Mendelovi, recenze od Anny Luňákové v A2.
jevistni-socharina-kalinkova-pocta-gregoru-johannu-mendelovi.pdf

Vizuální dramaturgie outside the box 01 od, recenze od Amálie Bulandrové v časopise kød.
vizualni-dramaturgie-outside-the-box-01.pdf

Česká premiéra 16/7/2020
Slovenská premiéra 29/9/2020

Libreto, hudba, výtvarný koncept, performer: Andrej Kalinka
Dramaturgie: Milan Kozánek
Fotografie: Karol Jarek
Režie: Andrej Kalinka a Milan Kozánek

Grafický design: Jozef Ondrík (Deep Throat Studio), Květoslav Bartoš (Florian Karsten Studio)
Technická spolupráce: Jonáš Garaj, Jozef Fertaľ, Vojtěch Sláma

Speciální poděkování: Jozef Tancer, Vladimír Zvara, Ondřej Dostál, Lucie Vychodilová, Blanka Křížová, Filip Cenek, Monika Kováčová

Délka představení: 90 minut

Koprodukce:
Mana s.r.o.
c/LAP (contemporary/LaboratoryAtelierPerformance)

Hlavní partner:
Z veřejných zdrojů podpořil Fond na podporu umenia.

Partneři:
Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě

S finanční podporou Nadácie mesta Bratislava.
S podporou Bratislavského samosprávneho kraja.
Z veřejných zdrojů podpořil Fond na podporu umenia.

Archiv projektů