Terén
Pole performativního umění

Vystřelím já, hovado, Ti, Bože, ne oko, ale papírovou růži z krepovýho papíru / premiéra dokumentu

Út 23. 3. 2021, 19:00
online

Premiéra krátkého dokumentárního filmu Anny Babjárové, který nahlíží bytové divadlo svérázné osobnosti českého divadla, herce, režiséra a básníka Jána Sedala. Vystupují: Ján Sedal, Tomáš Vtípil, Arnošt Goldflam, Ondřej Hrab, Matyáš Dlab, Lukáš Jiřička. Proběhne online 23/3/2021 od 19:00 na vimeo účtu Terénu.

Ján Sedal se narodil v roce 1948 v Bratislavě, ale od přelomu šedesátých a sedmdesátých let působil jako herec převážně na českých scénách. Byl členem Bílého divadla, souboru Křesadlo, po několik dekád klíčovým hercem HaDivadla, působil v Divadle Archa v řadě rozmanitých inscenací, spolupracoval se souborem Vosto5 a podílel se na vzniku řady nezávislých projektů, ale také filmů. V roce 2018 mu byla vydána kniha SMS básně, jíž sestavil dlouholetý Sedalův kolega z HaDivadla a přítel Arnošt Goldflam.

Ve svých 70 letech utrpěl Ján Sedal téměř smrtelný úraz mozku, který si vyžádal několik velmi náročných operací. Přes nejisté scénáře budoucího vývoje se postupem času vrátil k soběstačnému životu. Se zarputilostí sobě vlastní se Ján Sedal rozhodl tíživou situaci překonat tvorbou nového autorského díla, které připravil jako bytové divadlo s názvem Vyplním šaty své tělem svým. Sedalova inscenace je vedle svých kvalit jakožto velmi pečlivě komponovaného scénického díla unikátní i příběhem svého vzniku – je mimořádnou zprávou o návratu umělce ke své životní profesi, o schopnosti překonat a umělecky transformovat zásadní životní zkušenost a o bytostné potřebě mezilidského setkávání.

Autor připravil inscenaci jako nonverbální divadlo blízké beckettovské existenciální tíži bez slov. Křehké dílo modelované hudbou Tomáše Vtípila, československé butó, extrémně groteskní a až surreálný příběh putování životem otlučené postavy v malém prostoru mezi skříní, dveřmi, prknem, svíčkou a zdí. Děj v sobě nezapře mocnou Sedalovu imaginaci, forma širokou hercovu paletu zkušeností a podob exprese, prostor zase nánosy a opotřebení běžným životem.

Vyplním šaty své tělem svým bylo uvedeno v premiéře 3. března 2020 v autorově vlastním bytě v Brně. V září 2020 byla inscenace oceněna na festivalu …příští vlna/next wave… jako Projekt roku. Podrobné informace o celém projektu včetně programu najdete zde.

Premiéra: 23/3/2021 v 19:00 na vimeo účtu Terénu.