Terén
Pole performativního umění

Spooky Butt 3: Co-parasitic / Microbial regression

Než se ponoří do hlubokého spánku, nechají nás vnitřnosti Spooky Butt znovu nahlédnout do svojí duté struktury. Potřetí se v rámci výstavní série zaměříme na aspekt tělesnosti a s ním spojené hrůzy. Budeme-li o těle uvažovat jako o nádobě, kontejneru všeho, z čehož vzniká “já” i “jiné než já", můžeme rozšířit konceptuální vztah mezi "Tělem" a "Soužitím". Tento vztah bývá redukován na soužití těl, které je zobecňováno jako "společenské". Ve třetí kapitole této viscerální imploze chceme prozkoumat její opak: ne sociálnost, která je tvořena jedinci a jejich vzájemnými vztahy, ale společenství, které vytváří jedince.

Sochařská práce Laury Lintrupové posiluje a zvětšuje naši dimenzionální představu o obyvatelích jiného měřítka. Každý krokem skrze instalaci Leona Eissermanna bude zmenšovat vzdálenost mezi našimi společenskými očekáváními a hygienickými tabu. Obrazy Sebastiana Mittela nás transponují do imaginativní dimenze prostřednictvím piktografické závrati. Autonehoda, evoluční stopa ribonukleoproteinů, zde slouží jako indexové vodítko. Dílo Petra Nápravníka nechává explodovat žaludek katakomb a fragmentuje jej na nepočitatelné kousky jeho zjevného zániku. Lukas Posch provádí formální zkoumání nervové soustavy uvnitř našeho těla – a s vazbami mimo něj – prostřednictvím média expandované malby. Štěpán Brož svým malířským přístupem obnovuje význam imaginace a lucidního snění...

Připojte se k poslední cestě do katakomb, abyste zjistili, zda existuje uspokojivé východisko z tělesného, a položte si otázku, zda jsme skutečně byli v těle celou dobu uvězněni, či šlo spíš o projekci naší mysli, zatímco jsme ve skutečnosti vždy byli součástí většího a spíše nelokalizovaného “já”.

Umělci a umělkyně: 𝓟𝓮𝓽𝓻 𝓝𝓪́𝓹𝓻𝓪𝓿𝓷𝓲́𝓴 (𝓒𝓩) / 𝓢̌𝓽𝓮̌𝓹𝓪́𝓷 𝓑𝓻𝓸𝔃̌ (𝓒𝓩) / 𝓛𝓮𝓸𝓷 𝓔𝓲𝓼𝓮𝓻𝓶𝓪𝓷𝓷 (𝓖𝓔) / 𝓢𝓮𝓫𝓪𝓼𝓽𝓲𝓪𝓷 𝓜𝓲𝓽𝓽𝓵 (𝓐𝓣) / 𝓛𝓪𝓾𝓻𝓪 𝓛𝓲𝓷𝓽𝓻𝓾𝓹 (𝓓𝓚/𝓐𝓣) / 𝓛𝓾𝓴𝓪𝓼 𝓟𝓸𝓼𝓱 (𝓐𝓣) / 𝓑𝓸𝓻𝓼𝓸𝓼 𝓛𝓸̈𝓻𝓲𝓷𝓬 (𝓗𝓤) / 𝓟𝓲𝓵𝓵𝓮-𝓡𝓲𝓲𝓷 𝓙𝓪𝓲𝓴 (𝓔𝓔) / 𝓙𝓪𝓷𝓲𝓷𝓪 𝓦𝓮𝓲ß𝓮𝓷𝓰𝓻𝓾𝓫𝓮𝓻 (𝓐𝓣) / 𝓝𝓲𝓴𝓸𝓵𝓪 𝓘𝓿𝓪𝓷𝓸𝓿 (𝓒𝓩) / 𝓐𝓼𝓯𝓪𝓼𝓽 (𝓐𝓣)

🎃 Vernisáž výstavy proběhne 4/9 v 18:00 v Katakombách CED, zahrají 𝓢𝓽𝓻̌𝓮𝓭 𝓢𝓿𝓮̌𝓽𝓪 (CZ) & 𝓐𝓼𝓯𝓪𝓼𝓽 (𝓐𝓣).

🎃 Doprovodný program 5/9/2021:
15:00 Workshop 'N is the Ultimate P' by Borsos Lőrinc
Délka workshopu: 1,5-2hod.
Workshop bude veden v anglickém jazyce.
Lőrinc Borsos vyzývá Odvážné, aby na krátké nedělní odpoledne obětovali svou svobodu a v kolektivním rituálu snášeli frustraci z nepředvídatelného. BL vykouzlí KaOs skrze různé druhy rušivých metodických překážek. Ve volné kreslířské hře dole v katakombách, kde je smyslové vnímání vystaveno zkoušce, se Stateční pokusí vytrvat s pomocí umění, adaptace a intuice. Dílna vychází z textu The Parasite od Michela Serrese.

17:30 Workshop 'Paramount Parasite Parade' by Pille-Riin Jaik a Janina Weißengruber
Workshop bude veden v anglickém jazyce.
Délka workshopu: 1,5hod.
Pille-Riin Jaik a Janina Weißengruber vás zvou na Paramount Parasite Parade – přehlídku nejrůznějších parazitů. Ve hře na schovávanou v útrobách katakomb se budou snažit přiblížit svému charakteru, přirozenému prostředí a potravě.

19:30 Přednáška Nikoly Ivanova
Přednáška proběhne v češtině.
Přednáška se zaměří na téma biopolitiky spánku a to především ve vztahu ke kapitalismu, kultuře bdělosti a společnosti 24/7. K tématu letos na podzim vyjde sborník Odpočinek v neklidu obsahující texty poprvé přeložené do češtiny od několika autorů doplněných několika novými texty.

Na workshopy je vyžadována předchozí rezervace na mail dolezalova@ced-brno.cz.

🎃 Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy Šimonem Kadlčákem proběhne 10/9 v 18:00.

Kurátoři: Šimon Kadlčák & Daniel Hüttler

COVID opatření: Pro vstup na výstavu je nutné splnit jednu ze tří podmínek: 1) alespoň 22 dní po 1. dávce očkování 2) prodělaná nemoc COVID-19 (platí imunita 180 dní) 3) Negativní POC antigenní test ne starší 72 hod nebo negativní PCR test ne starší 7 dní. Kapacita místa bude omezena & během návštěvy bude nutné mít stále nasazený respirátor.

2–11/7/2021 Spooky Butt 1: Bio-Organic / Somatic Digestion
4–15/8/2021 Spooky Butt 2: Bio-Efficient / Recursive Procession
4–12/9/2021 Spooky Butt 3: Co-Parasitic / Microbial Regression

Vernisáž výstavy proběhne 4/9/2021 v 18:00 v Katakobmách CED.
Doprovodný program proběhne 5/9 od 15:00 v Katakombách CED.
Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy Šimonem Kadláček v pátek 10/9 v 18:00.

otevírací doba:
po–pá 14–20:00
so–ne 12–18:00