Terén
Pole performativního umění

Spooky Butt 1: Bio-organic / Somatic digestion

První výstava ze série Spooky Butt kurátorů Šimona Kadlčáka a Daniela Hüttlera nese název Bio-Organic / Somatic Digestion. Hlavní inspirací jsou zde organické procesy, které se odehrávají v lidských tělech často bez našeho vědomí. Uvnitř těla probíhají neúnavné autonomní procesy trávicí soustavy. Ta dokáže vysílat signály do podvědomí, a řídit tak naše vnímání, pocity a emoce. Naše existence tudíž vždy zahrnuje děje, které nedokážeme vědomě ovládat. Výstava Bio-Organic / Somatic Digestion se dotýká právě těchto tajemných funkcí našich útrob.

V katakombách pod Centrem experimentálního divadla projdou těla návštěvníků skrze inscenovaný trávicí trakt a setkají se tam s uměleckými díly a performancemi, které zobrazují proces trávení, ztělesňují neznámé pocity a reagují na děsivé představy fyzických forem. Na této niterné stezce je divák vyzván k vlastnímu zkoumání organických částí, které jsou našemu zraku běžně skryty.

Jak můžeme vizualizovat to, co je organické, somatické a ve vnitřnostech?
Máme se smířit s tím, že některé části našeho těla zůstanou navždy zahalené tmou?

Kinke Kooi vytváří ve svých malbách diagramy těchto procesů, které diváka vtáhnou do imaginárního prostoru transpersonálních úrovní – prostoru, který Csaba Kis-Róka zaplní svou brutální explicitností. Tato dvojrozměrná díla vytvoří pod klenbami katakomb tunel, ve kterém dojde k dialogu mezi sochařskými díly Chin Tsao a mystickými postavami Marka Delonga a Anny Slamy. Uprostřed toho všeho naleznete jemné práce Key Bolenz, které zachycují entity překračující hranice těchto dimenzí.

Markéta Wagnerová představí performance mluveného slova, ve které prozkoumá výsledky somatické repetice. Daphna Horenczyk a Jolyane Langlois zaplní prostor mezi klky a mikroklky tohoto dutého orgánu svým překladem vnitřních procesů do pohybů těla a Denise Palmieri mezitím rozvine citlivý povrch podzemní stezky, který však nebude trávit hmotu, nýbrž samotnou geologickou historii architektury místa.

Součástí výstavy je také doprovodný program:
2/7/2021 19:30 Coyolxauhqui Manifested performance umělkyně Denise Palmieri
"Není třeba vymýšlet něco nového, stačí zapojit všechny smysly, rozšířit pole zraku, sluchu a být neposlušní, tak jak nás to učí samotný feminismus." Yuderkys Espinosa Miñoso

Denise Palmieri – performerka původem z brazilského São Paula. Od roku 2012 žije a pracuje ve Vídni. V jejích pracích se jako silné téma objevuje rozvíjení těla, hlasu a jejich rituální aspekty. Svou tvorbu využívá jako komunikační nástroj, skrze který hledá a vytváří nové jazyky. Soustředí se především na performance, ale pracuje i s instalací, fotografií, videem a kombinovanými médii. Nenormativní umění chápe jako důležité sdělení. Skrze performance zkoumá nástroje kreativních procesů společně s latinskoamerickým aktivismem. Tvoří tak síť s umělci z celého světa a spolu s nimi se zabývá rolí umělce v dnešní společnosti. Od poloviny roku 2020 je vedoucí členkou VBKÖ, Rakouské asociace umělkyň, nejstarší organizace pro umělkyně v Rakousku. www.denisepalmieri.com / en

3/7/2021 20:30 Daphna Horenczyk & Jolyane Langlois
Trávicí trakt je komplexní, multiorgánový systém, který zahrnuje různé typy pohybů v jasně daném pořadí. Jde o sérii dutých orgánů, které tvoří jednu dlouhou, zakroucenou trubici od úst až po konečník. V této performanci představíme tanec inspirovaný aktivitou trávicího systému. Nebudeme tančit jen podle funkcí, které známe z učebnic anatomie, ale necháme se také ovlivnit pocity a emocemi, které v našich tělech vzbuzují různé typy jídel. Náš vlastní bioorganismus se stane dirigentem tance a tím nejdůležitějších impulsem naší performance. Autorka konceptu: Daphna Horenczyk. Choreografie a performance: Daphna Horenczyk & Jolyane Langlois.
https://daphnahorenczyk.com/

Daphna Horenczyk – umělkyně a tanečnice, působící ve Vídni, pracuje od roku 2012 jako nezávislá tvůrkyně v oblasti divadla a filmu. Jazyk jejích choreografií je z velké části založen na současné populární kultuře. Ve své práci využívá ironie a sebeironie, skrze které komentuje chování společnosti.

Jolyane Langlois – je tanečnice působící ve Vídni. Skrze pohyb se pokouší expandovat mimo limity toho, co sama považuje za možné, hledá cesty transcendence smyslů a prozkoumává nová paradigmata jednoty a citlivosti. Svou taneční praxi využívá jako spouštěč procesu transformace.

Facebook událost

2–11/7/2021 Spooky Butt 1: Bio-Organic / Somatic Digestion
4–15/8/2021 Spooky Butt 2: Bio-Efficient / Recursive Procession
4–12/9/2021 Spooky Butt 3: Co-Parasitic / Microbial Regression

otevírací doba:
po–pá 14–20:00
so–ne 12–18:00

COVID opatření: Pro vstup na výstavu je nutné splnit jednu ze tří podmínek: 1) alespoň 22 dní po 1. dávce očkování 2) prodělaná nemoc COVID-19 (platí imunita 180 dní) 3) Negativní POC antigenní test ne starší 72 hod nebo negativní PCR test ne starší 7 dní. Kapacita místa bude omezena & během návštěvy bude nutné mít stále nasazený respirátor.