Terén
Pole performativního umění

Spooky Butt 1: Bio-organic / Somatic digestion

Vstup volný

První výstava ze série Spooky Butt kurátorů Šimona Kadlčáka a Daniela Hüttlera nese název Bio-Organic / Somatic Digestion. Hlavní inspirací jsou zde organické procesy, které se odehrávají v lidských tělech často bez našeho vědomí. Uvnitř těla probíhají neúnavné autonomní procesy trávicí soustavy. Ta dokáže vysílat signály do podvědomí, a řídit tak naše vnímání, pocity a emoce. Naše existence tudíž vždy zahrnuje děje, které nedokážeme vědomě ovládat. Výstava Bio-Organic / Somatic Digestion se dotýká právě těchto tajemných funkcí našich útrob.

V katakombách pod Centrem experimentálního divadla projdou těla návštěvníků skrze inscenovaný trávicí trakt a setkají se tam s uměleckými díly a performancemi, které zobrazují proces trávení, ztělesňují neznámé pocity a reagují na děsivé představy fyzických forem. Na této niterné stezce je divák vyzván k vlastnímu zkoumání organických částí, které jsou našemu zraku běžně skryty.

Jak můžeme vizualizovat to, co je organické, somatické a ve vnitřnostech?
Máme se smířit s tím, že některé části našeho těla zůstanou navždy zahalené tmou?

Kinke Kooi vytváří ve svých malbách diagramy těchto procesů, které diváka vtáhnou do imaginárního prostoru transpersonálních úrovní – prostoru, který Csaba Kis-Róka zaplní svou brutální explicitností. Tato dvojrozměrná díla vytvoří pod klenbami katakomb tunel, ve kterém dojde k dialogu mezi sochařskými díly Chin Tsao a mystickými postavami Marka Delonga a Anny Slamy. Uprostřed toho všeho naleznete jemné práce Key Bolenz, které zachycují entity překračující hranice těchto dimenzí.

Markéta Wágnerová představí performance mluveného slova, ve které prozkoumá výsledky somatické repetice. Daphna Horenczyk a Jolyane Langlois zaplní prostor mezi klky a mikroklky tohoto dutého orgánu svým překladem vnitřních procesů do pohybů těla a Denise Palmieri mezitím rozvine citlivý povrch podzemní stezky, který však nebude trávit hmotu, nýbrž samotnou geologickou historii architektury místa.

Facebook událost

2–11/7/2021 Spooky Butt 1: Bio-Organic / Somatic Digestion
4–15/8/2021 Spooky Butt 2: Bio-Efficient / Recursive Procession
4–12/9/2021 Spooky Butt 3: Co-Parasitic / Microbial Regression