Terén
Pole performativního umění

Spooky Butt 2: Bio-efficient / Recursive procession

⛓️ Spooky Butt se opět vynořuje z hlubin. Druhá výstava ze série kurátorované Šimonem Kadlčákem a Danielem Hüttlerem nese název Bio-Efficient a zkoumá rekurzivní a procesuální estetické zkušenosti, které mají potenciál zvýšit citovou účast na „prapodivném“. V této epizodě Spooky Butt vás zveme ke vstupu do prostoru, kde zkoumáme hranice technologické koprodukce skrze sedmý smysl nadpřirozenosti, jež potemňuje nad kurátorovaným prostředím. V první epizodě jsme se soustředili na horor a děs ztělesnění a organických procesů, zatímco v epizodě druhé posouváme své pole soustředění na nový druh hrůz, které technologie přinesly do naší představivosti. Nový, samozvaný, „na člověka zaměřený“ průmysl, který se vynořil z modernity, přispěl k osvobození se od utrpení, které představuje smrtelnost a tělesnost; farmaceutický průmysl, kosmetika, plastické chirurgie, digitální technologie, protetika, virtuální realita atd. představují iluzi, která ustanovuje pozdní formy klasického humanismu nebo super-schopností rozšiřujících limity lidského těla.

⛓️ Katakomby CED jsou v tuto chvíli přetvořeny v hermeneutický orgán, který má za úkol zpracovat a vytvořit nadpřirozená setkání. Uvnitř orgánu, který tráví své návštěvníky, slouží umělecká díla jako průvodci, kteří navigují návštěvníka tímto site-specific výstavním projektem.

⛓️ Sochy Julie Villard a Simona Brossarda jsou prvními a nejvíce očividnými rozšířeními systematické představivosti vytvořené uvnitř katakomb. Jejich díla jsou uchopitelným znázorněním, skrze nějž se orientujeme v tomto měnícím se prostoru. Zde nalezneme i instalaci Judity Levitnerové, která překračuje své vlastní proporční omezení a špiní další dimenze svými artificiálními trávícími tekutinami. Mezi těmito dimenzemi nám díla Franka Yunkera ukazují křehký náčrt možné existence mezi královstvím antropomorfismu a časoprostorového kontinua. Dále se na naší procházce tísnivým údolím setkáme s radikálními, v jádru industriálními impresemi umělce SAONa a hrůznými a otevřeně dystopickými pohledy v pracích Daniely Ponomarevové. A nakonec, krvavé scény dekonstruované do různých pláten, které vytvořil Jose Eduardo Barajas, rozdělují obrácené střevo a poskytují horizont, z něhož můžeme sledovat a vnímat rekurzivní inverzi, kterou se Spooky Butt snaží vytvořit v rámci svých jednotlivých částí.

⛓️ Za účelem rozvinutí těchto pojmů a představ, budeme hostit jednodenní diskusní program s Vítem Bohalem a Lenkou Veselou z pražského Diffractions Collective, artist talk Jose Eduarda Barajase a koncertní performance Pope Sangreta (hudební projekt umělkyně Chin Tsao), vystavující na prvním dílu Spooky Butt.

Doprovodný program k výstavě proběhne 5/8 od 17:00 v Katakombách CED
Program:
𝓙𝓸𝓼𝓮 𝓔𝓭𝓾𝓪𝓻𝓭𝓸 𝓑𝓪𝓻𝓪𝓳𝓪𝓼 (MX) / artist talk
Bajaras (MX) představí své vystavované dílo na SB2 𝘊𝘩𝘤𝘪 𝘣𝘺́𝘵 𝘬𝘳𝘢𝘫𝘪𝘯𝘰𝘶, 𝘢𝘭𝘦 𝘫𝘴𝘦𝘮 𝘱𝘰𝘶𝘻𝘦 𝘵𝘦̌𝘭𝘰 a poskytne krátký přehled svých uměleckých prací. Bajarasovou hlavní uměleckou aktivitou je zkoumání vizuality skrz experimentování s různými technikami. Jeho práce kloubí osobní zkušenosti, ikonografii popkultury a prvky různých obrazových technik. Populární motivy se mísí s technickými procesy, počínaje konvenční kresbou a malbou až po abstrakci a experimentování s novými materiály. V tomto ohledu je Barajasova práce prezentována jako vizuální jazyk, který vyzývá vnímání a paměť diváka.
𝓥𝓲́𝓽 𝓑𝓸𝓱𝓪𝓵 (CZ) & 𝓛𝓮𝓷𝓴𝓪 𝓥𝓮𝓼𝓮𝓵𝓪́ (CZ) / přednáška
„Syntetický vznik” odkazuje k tělům vznikajícím pomocí syntézy – vymezuje postlidské chápání těla jako vzájemně závislé, nadlidské montáže, přičemž přijímá a potvrzuje „umělost” či „nepřirozenost” těch, jejichž těla jsou považována jako „v nesouladu s přírodou”. Navazujíc na výzkum mezinárodního kolektivu umělců, aktivistů a výzkumníků feministických technověd, jehož je součástí, bude Bohal diskutovat o postlidské proměnlivosti a kyborgu stávajícím se pomocí technologií a technologicky upravovaných prostředí ve vztahu s pohlavními hormony a hormony napodobujícími chemikáliemi. Jak vypadá a jaký je život znovu umožněný industriální, farmaceutickou a nadlidskou produkcí hormonálně aktivních molekul? A jakým způsobem mohou dekolonizační, feministické a queer perspektivy pomoci ustavit kritické, ale nadějné vize syntetického vzniku s hormony a hormonálně aktivními chemikáliemi, jež usnadňují soucitné vztahy a umožňují nám si představit a ustanovit nadějnou budoucnost s těmito podivnými materiálně diskurzivními agenty?
𝓟𝓸𝓹𝓮 𝓢𝓪𝓷𝓰𝓻𝓮𝓽𝓪 (TW/AT) / hudební performance
Pope Sangreta jsou hudebník a performer působící ve Vídni. Od roku 2019 organizují sérii eventů nazvanou 𝘌𝘗𝘏𝘌𝘔𝘌𝘙𝘖𝘚, která si klade za cíl rozvinout experimentální dialog nastupujících umělců napříč disciplínami a poskytnout důvěrnou platformu k uměleckým intervencím do navzájem rozdělených komunit. V současné době pracují na video-sérii “The Land of Promise”, která využívá hudební klip jako spekulativně-fikční narativ tematizující problematiku digitální kultury.

Více informací o doprovodném programu na našem webu nebo na facebooku.

Facebook událost

2–11/7/2021 Spooky Butt 1: Bio-Organic / Somatic Digestion
4–15/8/2021 Spooky Butt 2: Bio-Efficient / Recursive Procession
4–12/9/2021 Spooky Butt 3: Co-Parasitic / Microbial Regression

Vernisáž výstavy proběhne 4/8 od 18:00 v katakombách CED.
Doprovodný program k výstavě proběhne 5/8. Více informací o doprovodném programu na našem webu nebo na facebooku.

Komentovaná prohlídka proběhne 13/8 od 18:00.

otevírací doba:
po–pá 14–20:00
so–ne 12–18:00

𝓒𝓞𝓥𝓘𝓓 𝓸𝓹𝓪𝓽𝓻̌𝓮𝓷𝓲́: Pro vstup na výstavu je nutné splnit jednu ze tří podmínek: 1) alespoň 2 týdny po 2. dávce očkování 2) prodělaná nemoc COVID-19 (platí imunita 180 dní) 3) Negativní POC antigenní test ne starší 72 hod nebo negativní PCR test ne starší 7 dní.