Terén
Pole performativního umění

Michaela Kachtíková: Symbiotický otisk

St 22. 5. 2024, 18:00
Katakomby CED

Diplomová práce Michaely Kachtíkové zkoumá symbiotický vztah mezi tělesností a myslí prostřednictvím meditativní praxe, která se zhmotňuje v místně specifické instalaci uvnitř bílých katakomb. Práce reflektuje autorčin osobní výzkum v oblasti vnitřního mentálního prostoru, který je transformován do fyzické podoby. Autorka prezentuje prostor, který je jí sice povědomý, ale zároveň cizí, a který se v důsledku dlouhodobé péče neustále proměňuje a rozvíjí. Tento proces vede k vytvoření jedinečného dialogu mezi vnějším a vnitřním prostředím, kde se fyzická interakce a tělesná přítomnost stávají klíčovými komponenty pro hlubší porozumění a sebepoznání. Site-specific instalace má ambici propojit vnější a vnitřní svět, viditelné a skryté, uvnitř a vně.

Michaela Kachtíková
Čerstvá absolventka Fakulty výtvarných umění v Brně, kde studovala u Svatopluka Mikyty a Milana Housera. V posledních letech se zaměřuje především na volnou prostorovou tvorbu, práci s materialitou, v kombinaci s papírmaší a sklem dociluje působivých tělesných objektů. Ve svých objektech odkrývá “krajiny těla” reflektuje s časovou péčí tělesnost, intimitu a objevování své fyzické podstaty i duše jako celek.

Diplomová práce je spolufinancována za podpory Fakulty výtvarných umění v Brně.

Facebook událost

22/5/2024, 18:00
Katakomby Centraexperimentálního divadla (Zelný trh 9)