Terén
Pole performativního umění

komentovaná prohlídka / SPOOKY BUTT 2: BIO-EFFICIENT / RECURSIVE PROCESSION

Pá 13. 8. 2021, 18:00
Katakomby CED

Komentovaná prohlídka druhého dílu výstavní série Spooky Butt s kurátorem výstavy Šimonem Kadlčákem.

⛓️ Spooky Butt se opět vynořuje z hlubin. Druhá výstava ze série kurátorované Šimonem Kadlčákem a Danielem Hüttlerem nese název Bio-Efficient a zkoumá rekurzivní a procesuální estetické zkušenosti, které mají potenciál zvýšit citovou účast na „prapodivném“. V této epizodě Spooky Butt vás zveme ke vstupu do prostoru, kde zkoumáme hranice technologické koprodukce skrze sedmý smysl nadpřirozenosti, jež potemňuje nad kurátorovaným prostředím. V první epizodě jsme se soustředili na horor a děs ztělesnění a organických procesů, zatímco v epizodě druhé posouváme své pole soustředění na nový druh hrůz, které technologie přinesly do naší představivosti. Nový, samozvaný, „na člověka zaměřený“ průmysl, který se vynořil z modernity, přispěl k osvobození se od utrpení, které představuje smrtelnost a tělesnost; farmaceutický průmysl, kosmetika, plastické chirurgie, digitální technologie, protetika, virtuální realita atd. představují iluzi, která ustanovuje pozdní formy klasického humanismu nebo super-schopností rozšiřujících limity lidského těla.

Více najdete zde.

13/8/2021 v 18:00
Katakomby CED