Terén
Pole performativního umění

Beyond Touring: Insider

Pá 13. 5. 2022, 11:00

Performance mezinárodního autorského kolektivu pod vedením Cristiny Maldonado na pomezí virtuální a fyzické reality pro jednoho diváka.

Třetí díl projektu Terénu Beyond Touring s podporou Perform Europe (Kreativní Evropa). Tvůrčí rezidence a hostování mezinárodního kolektivu umělkyň pod vedením Cristiny Maldonado v centru pro současné performativní umění Tatwerk Performative Forschung.

V každodenním životě nám technologie umožňují být zároveň na několika místech. Jsme ponořeni do neustálého dialogu s věcmi, procesy a lidmi, aniž by byli fyzicky přítomni. Běžně je vnímáme jako „virtuální bytí“ – jako by se jednalo o reprezentaci originálu, který existuje někde jinde. Tuto „kopii“ umísťujeme na škálu reality níže, protože nás nemůže plně ovlivnit. Nemůžeme se jí dotknout, a tedy nemůže být zcela považována za skutečnou.

Pro někoho je virtuální svět místem, kde může na chvíli uniknout realitě, jiní se obávají, že ji zcela nahradí. Pro nás neexistuje konflikt mezi virtuálním a reálným světem, společně vytvářejí kontinuum smíšených realit.

Obracení vnitřního prostoru ven a vnějšího prostoru dovnitř slouží jako strategie k odhalování různých vrstev reality. Performance nabízí vjemovou laboratoř, ve které diváci získají prostor k formulaci vlastních otázek o jejich vztahu k realitě a kde mohou uvažovat o existenciálních a filozofických rozměrech přítomného bytí.

Cristina Maldonado je mexická intermediální umělkyně žijící v Praze, která se zabývá imerzivním uměním, participativním a vztahovým uměním, video-performancí, performativním psaním a site-specific performancemi. Poslední dvě desetiletí pracuje nezávisle na sobě jako režisérka, performerka, mentorka a vedoucí workshopů. V současné době se zaměřuje na koncepty mediace a neprobádaných lidských vztahů. Pracuje s devised theatre (divadlo kolektivní tvorby) a dialogickými metodami a zkoumá, jak umění dále zapojit do procesu vytváření poznání.

Keya Singh (IND) je intermediální umělkyně specializující se na video a performance. Od roku 2018 vystavuje a performuje napříč galeriemi a festivaly v České republice. Ve své tvorbě zkoumá vlastní identitu, která se stále proměňuje ve slitině kultur, z níž pochází, lidí, kteří ji vychovali, obsahu, který jako dospělá vstřebává, a současného prostředí. Z výzkumu Insider ji zajímá smysl sebeobrazu a sebeprezentace a jejich vztah k okolnímu světu.

Eva Rosemarijn (NO/NL) získala v roce 2019 magisterský titul v oboru režie autorského a objektového divadla na pražské DAMU. Po ukončení studia pracovala jako dramaturgyně pro Barboru Látalovou, souběžně vytvářela zvukový design pro několik představení a nyní je režisérkou vlastního souboru Teater Leikhus v Norsku. Její režijní práce se zaměřuje na vytváření současných performancí chápaných jako zážitek, ve kterém se zaměřuje na přítomnost diváků. V projektu Insider zkoumala interakci mezi performerem a publikem v různých realitách, stejně jako chování diváků a osobní bádání v meziprostorech, které vytváříme.

Lea Kukovičič (SI) vystudovala dramaturgii na Akademii divadla, rozhlasu, filmu a televize v Lublani a magisterský obor režie na pražské DAMU. Je divadelní tvůrkyní, konceptuální stránka její tvorby se však prolíná s výtvarným uměním. Ve své tvorbě se zaměřuje na to, jak může umění přímo ovlivňovat společnost. Projekty vede tak, že se soustředí na konkrétní témata ve spolupráci s kolektivy umělců i neumělců, aby znovu nahlížela, představovala a definovala téma pozornosti a divadla. Kukovičič pracuje především na vlastních projektech a do tvorby společných děl se zapojuje pouze se svými přáteli. Insider je její první profesionální spolupráce.

Lamija Čehajić (BA) je intermediální umělkyně žijící v Praze, která provádí umělecký výzkum optikou feministických fenomenologií. Zajímá se o vztahy mezi tělem a krajinou jako geologií přítomnosti a sounáležitosti. Osciluje mezi praxí a teorií a pracuje s různými médii, od videa a fotografie po text a sochu. V současné době studuje na Akademii výtvarných umění v Praze a doufá v další teoretické studium. Podílela se na počátečním výzkumu Insideru, kde zkoumala možné hmatové zážitky a dotykové krajiny, a později se k týmu připojila jako performerka.

Isa Juchniewicz je vizuální umělkyně žijící v Praze, která se věnuje spolupráci s dalšími umělci, performanci, výzkumu, výuce a vedení workshopů. Pracuje především s novými médii a telematikou, a zkoumá netradiční rámce sounáležitosti. Zpochybňováním toho, jak na sebe mohou fyzický & virtuální prostor vzájemně působit, se snaží vytvářet zážitky, v nichž lze rozšířit a pozitivně zaměnit smysly a tělo člověka.

Více o projektu zde.

Facebook událost

13–15/5/2022
Kiezkapelle
Tatwerk, Berlín, Německo