Terén
Pole performativního umění

100+1: Funfára / zrušeno

Čt 5. 11. 2020, 19:00

Performance se ruší!

Projekt 100+1: Architektura samospádu je završením celoročních oslav 100 let od založení Odboru architektury České vysoké školy technické v Brně. Formou intermediálních intervencí situovaných do nádvoří FA VUT v Brně na Poříčí připomíná významné výročí vzdělávaní architektů v Brně. Projekt vzniká ve spolupráci FA VUT s platformou Terén.

Závěrečný díl projektu 100+1 v podobě slavnostního večera parafrázujícího mechanismy oslav a fenomén festivity města. Participativní intervence s jídlem, kávou, zpěvy, prací, hlučícími stroji a sborem pojednaná jako úvaha nad konceptem architektury coby prostoru určeného pro sdílení. Formou zážitkového setkání, ve kterém se kombinují a recyklují motivy virtuálních i již uvedených živých intervencí, závěrečná událost konceptualizuje nahodilost a chaos, řemeslo a umění. Dramaturgickým těžištěm celé akce je montáž motivů, ve kterých se odpor k švestkovým knedlíkům coby manifestu barbarství snoubí s adorací intelektuální kavárenské kultury. Se zvoláním „Po práci legraci!“ se akce stane komentářem k oslavě minulosti, artikulováním obav z budoucnosti a hravým vyrovnáváním se s mindráky pramenícími z pocitu méněcennosti, nutkavé záliby v srovnávání nesrovnatelného.

Koncept a režie: Lucia Repašská
Kurátorská spolupráce: Rostislav Koryčánek
Produkce: Ivona Solčániová
Technická režie: Nikol Pyškytlová
Instalace v prostoru dočasné galerie: Artur Magrot, Martin Chlanda
Audiovizuální díla: Lukáš Prokop
Zvuková kompozice: Jan Staníček
Dokumentace: Anna Babjarová
Kostýmový design: Lucie Sedláková
Hudební spolupráce: Miroslav Tóth

5/11/2020, 19:00
Nádvoří FA VUT

Více na www.100101.archi