Terén
Field for performing arts

100+1: Prostor na dvě použití / canceled

Thu 5. 11. 2020, 19:00

Projekt 100+1: Architektura samospádu je završením celoročních oslav 100 let od založení Odboru architektury České vysoké školy technické v Brně. Formou intermediálních intervencí situovaných do nádvoří FA VUT v Brně na Poříčí připomíná významné výročí vzdělávaní architektů v Brně. Projekt vzniká ve spolupráci FA VUT s platformou Terén.

Dlouhometrážní performativní zásah do prostorového rozhraní nádvoří FA v podaní performerů nezávislé inscenační platformy D’epog. Formát věnovaný motivu utilitárnosti veřejného prostoru. S cílem poukázat na životnost a vitalitu akademického prostoru jako prostoru pro dialog, konfrontaci a vzájemné setkávání se, zareaguje koncept intervence na motivy sdílení času a společného odpočinku a stravování, ale i celospolečenského diskurzu. Čtyřhodinová perfomance otevře bránu vedoucí z ulice na nádvoří, symbolicky pokřtí výstavní prostor plexisklové krychle a uvede do života motivy srovnávající konceptuální východiska tvorby A. Loose a J. Hoffmanna, aspekt Brna jakožto předměstí Vídně a téma významu vzdělání.

13/10/2020, 17:00
Nádvoří FA VUT