Terén
Pole performativního umění

Spooky Butt 2: Bio-efficient / Recursive procession

⛓️ Spooky Butt se opět vynořuje z hlubin. Druhá výstava ze série kurátorované Šimonem Kadlčákem a Danielem Hüttlerem nese název Bio-Efficient a zkoumá rekurzivní a procesuální estetické zkušenosti, které mají potenciál zvýšit citovou účast na „prapodivném“. V této epizodě Spooky Butt vás zveme ke vstupu do prostoru, kde zkoumáme hranice technologické koprodukce skrze sedmý smysl nadpřirozenosti, jež potemňuje nad kurátorovaným prostředím. V první epizodě jsme se soustředili na horor a děs ztělesnění a organických procesů, zatímco v epizodě druhé posouváme své pole soustředění na nový druh hrůz, které technologie přinesly do naší představivosti. Nový, samozvaný, „na člověka zaměřený“ průmysl, který se vynořil z modernity, přispěl k osvobození se od utrpení, které představuje smrtelnost a tělesnost; farmaceutický průmysl, kosmetika, plastické chirurgie, digitální technologie, protetika, virtuální realita atd. představují iluzi, která ustanovuje pozdní formy klasického humanismu nebo super-schopností rozšiřujících limity lidského těla.

Premiéra
4/8/2021

katakomby Centra experimentálního divadla

⛓️ Katakomby CED jsou v tuto chvíli přetvořeny v hermeneutický orgán, který má za úkol zpracovat a vytvořit nadpřirozená setkání. Uvnitř orgánu, který tráví své návštěvníky, slouží umělecká díla jako průvodci, kteří navigují návštěvníka tímto site-specific výstavním projektem.

⛓️ Sochy Julie Villard a Simona Brossarda jsou prvními a nejvíce očividnými rozšířeními systematické představivosti vytvořené uvnitř katakomb. Jejich díla jsou uchopitelným znázorněním, skrze nějž se orientujeme v tomto měnícím se prostoru. Zde nalezneme i instalaci Judity Levitnerové, která překračuje své vlastní proporční omezení a špiní další dimenze svými artificiálními trávícími tekutinami. Mezi těmito dimenzemi nám díla Franka Yunkera ukazují křehký náčrt možné existence mezi královstvím antropomorfismu a časoprostorového kontinua. Dále se na naší procházce tísnivým údolím setkáme s radikálními, v jádru industriálními impresemi umělce SAONa a hrůznými a otevřeně dystopickými pohledy v pracích Daniely Ponomarevové. A nakonec, krvavé scény dekonstruované do různých pláten, které vytvořil Jose Eduardo Barajas, rozdělují obrácené střevo a poskytují horizont, z něhož můžeme sledovat a vnímat rekurzivní inverzi, kterou se Spooky Butt snaží vytvořit v rámci svých jednotlivých částí.

⛓️ Za účelem rozvinutí těchto pojmů a představ, budeme hostit jednodenní diskusní program s Vítem Bohalem a Lenkou Veselou z pražského Diffractions Collective, artist talk Jose Eduarda Barajase a koncertní performance Pope Sangreta (hudební projekt umělkyně Chin Tsao), vystavující na prvním dílu Spooky Butt.

2–11/7 Spooky Butt 1: 𝘽𝙞𝙤-𝙊𝙧𝙜𝙖𝙣𝙞𝙘 / 𝙎𝙤𝙢𝙖𝙩𝙞𝙘 𝘿𝙞𝙜𝙚𝙨𝙩𝙞𝙤𝙣
4–15/8 Spooky Butt 2: 𝘽𝙞𝙤-𝙀𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙚𝙣𝙩 / 𝙍𝙚𝙘𝙪𝙧𝙨𝙞𝙫𝙚 𝙋𝙧𝙤𝙘𝙚𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣
4–12/9 Spooky Butt 3: 𝘾𝙤-𝙋𝙖𝙧𝙖𝙨𝙞𝙩𝙞𝙘 / 𝙈𝙞𝙘𝙧𝙤𝙗𝙞𝙖𝙡 𝙍𝙚𝙜𝙧𝙚𝙨𝙨𝙞𝙤𝙣

Kurátoři: Šimon Kadlčák & Daniel Hüttler

COVID opatření: Pro aktuální informací sledujte fb událost akce.

𝙤𝙩𝙚𝙫𝙞́𝙧𝙖𝙘𝙞́ 𝙙𝙤𝙗𝙖/ 𝙤𝙥𝙚𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙝𝙤𝙪𝙧𝙨:
po–pá/Mo–Fr 14–20:00
so–ne/Sat–Sun 12–18:00

Archiv projektů