Terén
Pole performativního umění

Prostor pro spor

Série přednášek a performativních událostí. Prostor pro spor (dříve olipol) je projekt nezávislého sociálně-ekologického hnutí Nesehnutí a Ústavu politologie filozofické fakulty Univerzity Karlovy zabývající se ochranou lidských práv v kontextu kulturních válek. Během podzimu proběhne několik diskuzí, ve kterých se výzkumníci a výzkumnice z Ústavu politologie UK a další hosté, budou zabývat polarizačními tématy v našem veřejném prostoru, jako je rasismus, gender a rovnost a práva menšin. Na diskuze naváže další doprovodný program v podobě společného vaření a uměleckého happeningu.

Premiéra
24/10/2023

Brno

Deka na černý den
24/10, Náměstí 28. října od 17:00

Dočasná instalace absolventky ateliéru Environment na brněnské FaVU Julie Jonas, která ve své práci vtipně a s nadhledem přibližuje požitky příchozích do České republiky. V centru její pozornosti je “migrantská deka”, symbolický i zcela hmatatelný artefakt, který propojuje skupinu příchozích bez ohledu na zemi jejich původu. Autorka ve své práci propojuje téma migrace a čekání s veřejným prostorem města Brna. Na rozdíl od monumentálního sochařství nekonzervuje intervence do veřejného prostoru paměť ani vyjádření tvůrců, ale je přechodná, pomíjivá, stejně jako pobytová situace příchozích.

Kulinárna
24/10, Tři Ocásci, Třída Kapitána Jaroše, 18–21:00

Na dočasnou instalaci Deka na černý den naváže společné vaření. Jídlo spojuje jednotlivce, národy i kultury. Důkazem je Kulinárna, ve které se už několik let u jednoho stolu a při společné přípravě veganských pokrmů potkávají spolu s Brňany také brněnští příchozí z různých koutů světa a věnují se společnému vaření, grilování nebo čajovým dýchánkům. Říjnová kulinárna přinese chutě a vůně z Turecka. Na akci je třeba se přihlásit skrze závazný formulář.

Jak ne-mluvit o genderu
20/11, Sklepní scéna CED, 18–20:00

Debata s Evou Svatoňovou a Majou Vusilović. Moderuje Petr Bittner.

Eva Svatoňová je socioložka, věnující se tématu gender a krajní pravice, anti-feministická a anti-genderová hnutí nebo kulturní války ve střední Evropě.V současnosti totiž působí zároveň na Univerzitě v Kodani a na Filozofické Fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Maja Vusilović je publicistka, feministická aktivistka, odborářka a spoluzakladatelka online kritického feministického magazínu Druhá : směna. Dlouhodobě působí v brněnském feministickém a queer kolektivu Sdruženy, kde spoluorganizuje Feministické konference, MDŽ pochody, Feministickou školu. Publikuje v Deníku Alarm, Kapitálu, Glosolalii a dalších časopisech.

Debatou provede Petr Bittner.

RFK: Vykopat sekyru
21/11, Souběh ulic Příční, Francouzská, od 14:00

Happening feministického kolektivu RFK, který bude probíhat ve veřejném prostoru. Akcí chtějí členky kolektivu poukázat na kulturní války a politiku identit jako na přístupy, které mají jednak rozdělující efekt, ale především opomíjejí základní ekonomickou rovinu společenských problémů.

Jak ne-mluvit o islámu
27/11, FF UK, 18:00

Před čtyřmi lety rozhodl Nejvyšší soud, že nošení hidžábu při výuce není v rozporu se zákazem nošení pokrývek hlavy a školní řád neodůvodňuje jeho odložení. Rozhodnutí předcházela štvavá islamofobní kampaň, která se dotkla nejen muslimské komunity v Česku, ale třeba také tehdejší ombudsmanky, která se od počátku muslimské studentky zastala. Jedním z projevů kulturního sporu bylo i vyznamenání, které tehdejší prezident Zeman udělil ředitelce zdravotnické školy, která žačce původně hidžáb zakázala. Co tehdejší atmosféra odhalila o české společnosti a jejím přístupu k muslimům a muslimkám? Jak a zda vůbec se tento přístup od té doby změnil? Jak správně mluvit, a jak nemluvit o islámu?

Hosté:
Fatima Rahimi je novinářka afghánského původu. Věnuje se tématům souvisejícím s migrací, sociální nerovností, ale i spiritualitě a náboženství nebo třeba ženskému fotbalu. Její články můžete znát z deníku Referendum, jako moderátorka uvádí pořad Hergot na Radiu Wave.

Zuzana Rendek působí v současné době na pozici expertky v projektu Podpora rovných příležitostí při NPI ČR. Vystudovala bakalářský obor Kulturní a sociální antropologie na FF ZČU, magisterský obor Studia občanského sektoru absolvovala na FHS UK. Dlouhodobě se věnuje výzkumu muslimů a jejich komunit v Česku. Dílčí závěry publikovala pod jménem Zuzana Bürgerová například ve sborníku Nad Evropou půlměsíc: Muslimové v Česku a západních společnostech, (ed.) Karel Černý, 2015.

Diskuzi moderuje Petr Bittner, bývalý novinář, publicista, podcaster, influencer středního formátu, veterán kulturních válek a strůjce historických politických porážek.

Jak (ne)mluvit o rasismu
12/12, Sklepní scéna CED, 18–21:30

Debata s Václavem Walachem a Alicou Sigmund Herákovou. Debatou provede Petr Bittner.

Humanitární krize na hlavním nádraží v Praze, která vypukla v březnu 2022, byla jednou z vícero událostí, v nichž se vyjevil přetrvávající vliv “rasy” a rasismu v české společnosti. Podpora nebyla všem uprchlíkům z Ukrajiny stejně dostupná. Kde hledat kořeny protiromského institucionálního rasismu? Jak se vyvíjí vztahy majority a Romů? Jak v současné době vypadají romsko- ukrajinské vztahy? Jak situaci vnímají Romové žijící v Čechách? O tom budou diskutovat Václav Walach a Alica Sigmund Heráková.

Václav Walach je kriminolog, který provádí empirický výzkum v rámci akademického i neziskového sektoru. Zajímá se o společenské souvislosti páchání kriminality a viktimizace. V minulosti se věnoval zejména etnografického výzkumu v prostředí sociálně vyloučených lokalit, který ho přiměl věnovat se podrobněji tématu rasismu a rasizace. Kromě odborných studií publikuje například v Deníku Referendum.

Alica Sigmund Heráková je moderátorka, novinářka a producentka, stojí také za nezávislou audiovizuální platformou Tuke.TV. Následovat bude promítání produkce pořadů Tuke.TV, kterým provede Robert Poupátko a Nick Budai. Robert Poupátko je scenárista, režisér a dabér, věnující se tvorbě reklam, krátkých filmů, v současné době spolupracuje i s Tuke.TV, kde uvádí pořad Coming out. Nick Budai je produkční, aktivista a jeden z protagonistů virální série Tuke.TV Hloupé otázky.

Následovat bude promítání produkce pořadů Tuke.TV, kterým provede Roberto Poupátko – herec, scenárista a režisér, věnující se tvorbě reklam, krátkých filmů, v současné době spolupracuje i s Tuke.TV, kde uvádí pořad Coming out.

Archiv projektů