Terén
Pole performativního umění

Order of Sonic Chaos 2: MSHR

Audiovizuální instalace umělecké dvojice MSHR (US).

(30/8–4/9/2022)

Vernisáž proběhne 30/8 v 18:00 v katakombách CED.

Výstavní blok Order of Sonic Chaos II: MSHR do 4/9/2022.

Druhý ze tří výstavních bloků projektu Order of Sonic Chaos prezentuje práci umělecké dvojice MSHR, kterou tvoří Birch Cooper (US) a Brenna Murphy (US). Jejich více než desetiletá společná umělecká praxe zkoumá a vytváří sochařské elektronické systémy, které nabývají podob audiovizuálních kompozic, performancí a instalací. Pro katakomby Centra experimentálního divadla vytvářejí nové unikátní dílo, interaktivní světelně-zvukové prostředí. Doprovodný program k výstavnímu bloku nabízí performance, komentované prohlídky a setkání s autory.

Doprovodné akce:
4/9:
18:00 Společný průzkum #1
(Omezená kapacita 15 lidí, vstupenky za 100CZK)
19:00 Prezentace umělců/diskuse, volný vstup
20:00 Společný průzkum #1
(Omezená kapacita 15 lidí, vstupenky za 100CZK)

Kurátorský text MSHR:
"MSHR prezentuje dvě vzájemně propojené kybernetické kompozice pro prostředí katakomb.

Sebemutující entity s kompozitními tvářemi: socha, rozhraní, nástroj, živý systém.

Do stolu je zabudován systém světelné a zvukové zpětné vazby. Návštěvníci mohou posouvat sochařské světelné senzory po povrchu stolu a měnit tak vzorce zpětné vazby mezi světlem a zvukem. Na toto hudební rozhraní může společně hrát více lidí.

V tunelech katakomb je rozmístěn systém složený z objektů vydávajících zvuk, světel reagujících na zvuk, senzorů a signálových procesorů. Pohyb návštěvníků v prostoru je signálem pro mutace systému, které mění světla a zvuky v tunelech i chování stolu se světelně-zvukovou zpětnou vazbou.

Tyto kompozice jsou systémy, které se aktivují zkoumáním. Přítomnost návštěvníka vytváří vlny přes uzly a spojnice a působí jako zdroj kaskády, toku, který se neustále reformuje.

Vytváření a zkoumání syntetických systémů je způsob, jak meditovat nad propletenými biologickými, ekologickými a technologickými strukturami, které utvářejí naši zkušenost jako vtělených bytostí žijících v současnosti."

MSHR

BIO umělců:
MSHR (Birch Cooper, Brenna Murphy)
Umělecký kolektiv, který staví a zkoumá fyzické (skulpturální) elektronické systémy. Jejich praxí je sebetransformující entita s vlastním výstupy navázanými na své vstupy, vyjadřující svou formu prostřednictvím interaktivních instalací a živých improvizací. Používají čipové konglomeráty jako analogové obvody a open-source software k vytvarování rezonančních audiovizuálních tvarů a prostředí. Brenna Murphy a Birch Cooper založili MSHR v roce 2011. Jméno je modulárním akronymem, navrženým tak, aby v průběhu času mohl měnit významy, a momentálně znamená Material Sentience Habitat Ring.

otevírací doba:
po–pá 14–20:00, so–ne 12–18:00
(V případě konání doprovodných akcí je otevírací doba prodloužena.)

Archiv projektů