Terén
Pole performativního umění

Inscenace Terénu na výjezdu do Mexika

Mexico City 1/10/2023

Mexiko City

Platforma Terén veze do Mexika celkem tři inscenace (dvě vlastní a jednu koprodukční), které se během září představí publiku v hlavním městě – Ciudad de México! V datech od 1/9 do 24/9 zde uvedeme PYL: Reality Surfing, Insider: Odkrývání reality a také naši nejmladší inscenaci pro děti – Návštěvu.

PYL: Reality Surfing
Hrajeme 2/9 19:00 a 3/9 v 18:00

Autorky: Světlana Silič, Maria Komarova, Anna Romanova, Theresa Schrezenmeir
Reality Surfing je vizuální performance, která divákům nabízí alternativní model soužití lidí a neživých entit. Objevuje nové vztahy mezi předměty denní potřeby skrze jejich materialitu a přítomnost ve společném prostoru, ve kterém objekty nabývají hodnoty rovnocenné s lidskými těly. Scénografie zde vytváří systém, který funguje podle svých vlastních pravidel. Slouží a vyžaduje servis; pohlcuje a vydává; jeho geometrie je nesmyslná stejně jako destruktivní pocity. Autorky zvou diváky k prožití alternativního modelu soužití lidí a neživých bytostí a k surfování do nové reality vytvořené ve spolupráci s houbami, pomeranči, stroji, duchy a dalšími nečekanými entitami.

Hostování inscenace Reality Surfing v Mexico City probíhá ve spolupráci s Museo Universitario del Chopo, uměleckou organizací Mexické národní autonomní univerzity (UNAM). Uvedení je součástí projektu PerformCzech Links out, prezentace českých scénických umění v Mexiku, který s podporou Národního plánu obnovy organizuje Institut umění – Divadelní ústav.

Insider: Odkrývání reality
Hrajeme: 1/9 v časech 15:00 a 16:30, 2/9 v časech 12:00, 13:30, 15:00 a 16:30, 3/9 v časech 12:00 13:30, 15:00 a 16:30, 7/9 v časech 12:00 13:30, 15:00 a 16:30, 8/9 v časech 12:00 13:30, 15:00 a 16:30, 9/9 v časech 12:00 13:30, 15:00 a 16:30, 10/9 v časech 12:00 13:30, 15:00 a 16:30

Doprovodný program:
5/9, Artist talk: Cristina Maldonado, 10–13:00 a 14:30–17:30

Autorky: Cristina Maldonado, Eva Rosemarijn, Lea Kukovičič, Keya Singh, Isabela Juchniewicz, Lamija Čehajić
V každodenním životě nám technologie umožňují být zároveň na několika místech. Jsme ponořeni do neustálého dialogu s věcmi, procesy a lidmi, aniž by byli fyzicky přítomni. Běžně je vnímáme jako „virtuální bytí“ – jako by se jednalo o reprezentaci originálu, který existuje někde jinde. Tuto „kopii“ umísťujeme na škálu reality níže, protože nás nemůže plně ovlivnit. Nemůžeme se jí dotknout, a tedy nemůže být zcela považována za skutečnou.

Hostování projektu Insider v Mexico City probíhá ve spolupráci s Museo Universitario del Chopo, uměleckou organizací Mexické národní autonomní univerzity (UNAM). Uvedení je součástí projektu PerformCzech Links out, prezentace českých scénických umění v Mexiku, který s podporou Národního plánu obnovy organizuje Institut umění – Divadelní ústav.

Návštěva
Hrajeme: 22/9 v časech 11:00 a 17:00, 23/9 v časech 10:00 a 13:00 a 24/9 v 10:00 a 13:00

Doprovodný program:
18/9 Workshop s Robertem Smolíkem, 10–14:00
19/9 Workshop s Robertem Smolíkem, 10–14:00

Autoři: Veronika Vlková a Robert Smolík
Návštěva je pokusem ukázat věci zblízka. Zblízka se přiblížit okamžiku, kdy vzniká barva, cítit, jak se vpíjí do papíru, vidět, jak se drží štětec, jak klouže po ploše či jak se vzpírá. Jde o pohled na věci obyčejné a prosté, které však při přiblížení mluví jazykem zázraku. Inscenace vzniká jako rozhovor mezi malířkou a ilustrátorkou Veronikou Vlkovou a loutkářem a scénografem Robertem Smolíkem. Rozhovor na pomezí výstavy a divadla.

Hostování inscenace Návštěva a doprovodné vzdělávací aktivity v Mexico City probíhají ve spolupráci s organizací Alas y Raíces, programem Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil (CNDCI) / Secretaría de Cultura del Gobierno de México). Uvedení je součástí projektu PerformCzech Skills, vzdělávací akce v Mexiku, který s podporou Národního plánu obnovy organizuje Institut umění – Divadelní ústav.

Archiv projektů