Terén
Pole performativního umění

BECOMING CZECH

Premiéra 20/3/2022

Studio CED, Brno

Projekt Becoming Czech hledá umělce z řad migrantů žijících v České republice

Becoming Czech bude probíhat jako kolaborativní performativní výstava v březnu 2022. V koprodukci s Terénem, scénou Centra experimentálního divadla, bude zkoumat vztah první generace migrantů v Brně a České republice k tématům národní identity, sounáležitosti a širším otázkám migrace.

Performativní výstavu definujeme jako prostor věnovaný tématu občanství, v němž budou diváci interagovat s fyzickými artefakty, smíšenými médii a performancemi. Účast v projektu není podmíněná nutností vystupovat v performance.
O tom, co bude na Becoming Czech prezentováno, budete rozhodovat společně s Lorou Krastevou. Může to být dílo, které jste již vytvořili, může vzniknout mimo Brno nebo může být vytvořeno společně s Lorou během tří týdnů před březnovou výstavou.

Budete mít možnost podílet se na specifikaci instalace ve spolupráci s širším týmem Becoming.
Úvodní schůzky budou probíhat online, fyzická práce se předpokládá v březnu 2022. V diskusi s vybranými umělci rozhodneme o počtu dní potřebných k pobytu v Brně v závislosti na uměleckém díle, které chcete vytvořit či prezentovat. Zajistíme ubytování, diety, rozpočet na materiál, cestovné a případné další výdaje spojené s participací.

Umělecká supervize a koproducent:
Projekt Becoming Czech vede Lora Krasteva – bulharská umělkyně žijící v Sheffieldu ve Velké Británii. K tomuto projektu ji přivedla její životní zkušenost s migrací v šesti různých zemích a nedávné poznatky ze žádosti o britské občanství.
Lora je součástí divadelní společnosti Global Voices Theatre, která se věnuje uvádění mezinárodního divadla dlouhodobě vyloučených tvůrců ve Velké Británii. Vytváří autorské, sociálně angažované divadlo s profesionály i členy různých komunit a spolupracuje s organizací Arts & Homelessness International, kde hájí místo pro kreativitu v oblasti poskytování pomoci bezdomovcům. Lora je členkou skupiny What Next? a zakládající členkou hnutí Migrants in Theatre, které se zasazuje o lepší reprezentaci imigrantů první generace na jevišti i mimo něj.

Terén je dramaturgická a produkční platforma bez vlastního souboru a stálé scény, která celoročně produkuje unikátní divadelní a hraniční umělecké projekty. Od roku 2019 působí jako scéna Centra experimentálního divadla.

Koho hledáme:
Hledáme 3 umělce/kyně napříč uměleckými obory pro spolupráci na projektu Becoming Czech. Mělo by se jednat o umělce/kyně nebo kolektivy se zkušeností s migrací, ideálně o první generaci v České republice. Vítáme etablované i neetablované tvůrce a tvůrkyně – přijímáme přihlášky od kohokoli s tvůrčím nápadem.
Alespoň jeden z vybraných umělců bude mít sídlo nebo vztah k Brnu.

Co nabízíme:
honorář 1500 € (zahrnuje případné daně)
Náklady na překlady, tlumočení, případně jiné výdaje spojené s participací – v případě, že budete takovou podporu v rámci spolupráce potřebovat, uveďte to prosím při podání přihlášky. Praktická spolupráce může být vedena v češtině, angličtině, francouzštině, španělštině a bulharštině.

Jak se bude rozhodovat?
Kolektiv umělců z různých oborů provede užší výběr na základě písemné přihlášky v podobě online formuláře, ve kterém prosíme o zodpovězení otázek vztahujících se k tématu občanství.
Každé odmítnuté žádosti, která o to požádá, nabídneme zpětnou vazbu. Ta bude poskytnuta do 30 dnů od podání žádosti.

Časová osa:
Lhůta pro podání výzvy: pondělí 31. 1. 2022 20:00
Oznámení o výběru: pondělí 7. 2. 2022
Termíny výstavy: pondělí 21. 3. a úterý 22. 3. 2022

Jak se přihlásit:
Vyplňte tento formulář (pouze v ENG) do pondělí 31. ledna do 20:00 hodin. Pokud je pro vás vyplnění obtížné kvůli jazyku nebo jiné okolnosti, prosíme kontaktujte nás pro asistenci.
Odpovědět můžete buď písemně, nebo nahrát audio/video soubor o velikosti maximálně 1 GB.

Máte otázky?
Napište na producer@lorakrasteva.com

Perform Europe
Becoming Czech se koná za podpory Perform Europe v rámci projektu Becoming [...].
Perform Europe je projekt financovaný EU, jehož cílem je přehodnotit způsob přeshraniční prezentace děl scénických umění inkluzivnějším, udržitelnějším a vyváženějším způsobem, a to prostřednictvím testování nových postupů v oblasti uvádění a distribuce a poskytováním doporučení pro politiku budoucího systém podpory EU. Tato osmnáctiměsíční cesta zahrnuje výzkumnou fázi, spuštění digitální platformy, testování režimu podpory a vypracování doporučení pro politiku.
Projekt Perform Europe je financován z programu Evropské unie Kreativní Evropa a je spoluřízen konsorciem pěti organizací: IETM – Mezinárodní síť pro současné scénické umění, Evropská asociace festivalů (EFA), Circostrada, EDN – Evropská síť tanečních domů a IDEA Consult.

Archiv projektů