Terén
Pole performativního umění

Videogram 109: Radim Labuda & Milena Bartlová

St 1. 12. 2021, 19:00
online

Série přednášek o současných podobách umění a kurátorské a umělecké praxi a teorii.

𝓜𝓮𝓽𝓪𝓯𝓸𝓻𝓪 𝓸𝓼𝓽𝓻𝓸𝓿𝓪, 𝓸𝓼𝓽𝓻𝓸𝓿 𝓶𝓮𝓽𝓪𝓯𝓸𝓻𝔂
Disertační projekt Radima Labudy shrnuje dosavadních pět let (2016 – 2021) jeho působení v pražském kolektivu Punctum a představuje projekt kulturního prostoru jako kolektivní a komunitní práci v oblasti kultury, se zaměřením především na hudbu menšinových žánrů. Písemná část disertační práce rozvíjí autorovu vlastní nízkou transdiciplinární teorii míchanou z divoké směsice zahrnující bioseiotiku, antropologii, poststrukturalismus, spekulativní realismus nebo ekofeministické perspektivy. V duchu posthumanistické teorie uvažuje v termínech vztahů, výměn, procesů a spekter, než ve statických identitách, klasifikacích a dichotomických rozdělení. Hudba je zde uvažovaná jako rituál, jež nese prastaré formy vázané na biologickou podstatu člověka. Autor jakožto umělec v post-praxi přehodnocuje mnohé předpoklady uměleckého světa, jež rutinně považujeme za samozřejmé ve prospěch přímé komunikace s publikem. Celou práci rámuje naše situovanost na planetě devastované pokračující antropogenní zmenou klimatu, jejíž účinky nenechají nedotknutou ani zónu umění. Projekt bude představen v konverzaci s konzultantkou projektu, prof. Milenou Bartlovou.

𝓡𝓪𝓭𝓲𝓶 𝓛𝓪𝓫𝓾𝓭𝓪
Radim Labuda vystudoval AVU v Praze, v roce 2008 se stal laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého. Disertační práci vypracovanou pod vedením Davida Kořínka obhájil v září 2021 na UMPRUM v Praze.
🌐 https://www.punctum.cz/

𝓜𝓲𝓵𝓮𝓷𝓪 𝓑𝓪𝓻𝓽𝓵𝓸𝓿𝓪
Milena Bartlová je historička umění a přednáší dějiny umění na UMPRUM. V říjnu 2021 se stala laureátkou Ceny Věry Jirousové za dlouholetou kritickou, publicistickou a teoretickou činnost.

Přednáška proběhne online skrze platformu ZOOM
🔗 https://cesnet.zoom.us/j/91454692027
🔗 Meeting ID: 914 5469 2027
Přednáška je součástí cyklu přednášek TIM Master Class (předmět vyučován v rámci oboru Teorie interaktivních médií na FF MUNI, Videogram FaVU VUT & ve spolupráci s platformou Terén).

Facebook událost

1/12
Studio CED