Terén
Pole performativního umění

VIDEOGRAM 116: Lörinc Borsos

St 30. 11. 2022, 19:00

Zveme na další lekci z cyklu Videogram / TIM Master Class, ze série přednášek o současné kurátorské a umělecké praxi.

Neither One, Nor Two
Lörinc Borsos nie je jednotlivcom ani duom, nie je manželom alebo manželkou, umením a antiumením. Lörinc Borsos označuje polohu, v ktorej sa tieto pozície spájajú a kŕče, ktoré z tohto spojenia plynú. Skúmajú pozíciu a význam identity umelca. Tá je stále v maďarskom kultúrnom myslení spojená s jeho (neo)romantickým obrazom. Cez spoločnú prax vytvárajú mytológie vysmievajúce sa prázdnote pozície autora-génia. Spoločným prvkom je tu až maniakálne nadužívanie čierneho smaltu. Ten je farbou a materiálom zároveň, ktorým je deštruovaná figuratívnosť s cieľom demonštrovať beztvárnosť, bipolárnu hmotu tvorenú koexistenciou protikladov. Inštalácie a objekty v praxi Lörinc Borsos odkrývajú úzkosti, depresie a prekaritu spojenú so súčasným svetom umenia.

BIO
V Budapešti usadení Lilla Lőrinc a János Borsos fungujú ako Lörinc Borsos od roku 2008. Cez spoločnú tvorbu postavenú na spolunažívaní kontrastov a paradoxov hľadajú vlastnú pozíciu voči svetu umenia a jeho morálke. Pôvodne budovali alternatívny anti-obraz maďarského nacionalizmu, ktorý v priebehu spoločnej praxe rozšírili o globálne javy aby sa nakoniec uchýlili ku kritike a analýze seba samých.

borsoslorinc.com

30/11 v 19:00
Přednáška proběhne online v angličtině skrze ZOOM.
📎 odkaz