Terén
Pole performativního umění

TIM Master Class: Kolektiv 4AM - Zdi, sokly, makety, kódy

St 14. 10. 2020, 19:00
online

Další ze série online přednášek TIM Master Class.

Přednáška proběhne online skrze platformu ZOOM. Pro více informací sledujte facebookovou událost.

Anotace:
V návaznosti na dlouhodobé téma, jímž je reflexe vztahu současné společnosti k architektuře a umění vzniklé v době minulého politického režimu, představí kolektiv 4AM svůj aktuální archivní a terénní výzkum věnovaný tvorbe dvou autorů - sochaře Miloše Zeta a jeho syna, konceptuálního umělce Martina Zeta.
Kromě figurativní polohy je významná část díla Miloše Zeta (1920-1995) spjata s architektonickými a urbanistickými projekty 60. a 70. let. minulého století. Sídliště Pankrác, stanice metra Opatov, hotel Praha a další lokality jsou příležitostmi k reinterpretaci a rekontextualizaci autorských děl i jejich současného stavu. To je metoda příznačná nejen pro Zetova syna Martina, ale i pro odborný kurátorský tým 4AM.
Zatímco Martin Zet se v rámci tohoto tématu pustil do velkorysého výstavního a knižního projektu ve spolupráci s Domem umění města Brna, kurátorský kolektiv 4AM se zaměřil na terénní sondu a ke spolupráci přizval audiovizuálního umělce Michala Kindernaye s jeho dílem Datové tkaniny.
Jejich vizuální interpretace díla Miloše Zeta se stala součástí knižního projektu Sochař Miloš Zet - Zdi, sokly a makety, a díky přenesení do online prostoru se kódy Zetovy tvorby stávají i součástí digitálního světa, přístupné všem - s dosahem sítě. forum4am.cz/zet

14/10/2020 19:00
přednáška proběhne online

Přednáška je součástí cyklu přednášek TIM Master Class (předmět vyučován v rámci oboru Teorie interaktivních médií na FF MUNI, Videogram FaVU VUT & ve spolupráci s platformou Terén).