Terén
Pole performativního umění

Setkání s PYL

Čt 27. 1. 2022, 17:00
fyzicky i online stream

Závěrečná událost programu Beyond Touring: Reality Surfing nabídne různé formy setkání s autorkami kolektivu PYL v prostorách OC Dornych, kde je uváděna performance Reality Surfing.

Od 17 hodin se bude možné setkat s autorkami performance a prohlédnout si scénografii, materiály a objekty, se kterými kolektiv pracuje. Zároveň bude možné se potkat se členy a členkami platformy Terén.
Od 19 hodin proběhne Artist talk a diskuse s kolektivem PYL a Michalem Kindernayem, kterou moderuje redaktor časopisu Cedit Jakub Liška. Tuto část události je možné navštívit fyzicky nebo zhlédnout streamovanou online na tomto odkaze.

V rámci Artist talk jednotlivé autorky představí svůj osobní pohled na tvůrčí zázemí a metody spolupráce kolektivu PYL. Zabývat se budou uvažováním nad scénickým prostorem, materialitou, technologiemi, hrou a hravostí, symboly, intuicí a koexistencí lidí a objektů.

PYL (Světlana Silič, Maria Komarova, Anna Romanova, Theresa Schrezenmeir) je mezinárodní kolektiv umělkyň a pohybuje se v oblastech postdramatického divadla, výtvarného umění, zvuku a intermédií. PYL zkoumá hranice antropocentrického vnímání skrze dialog s objekty a skrze ironické pokusy o uchopení ne-lidského děje. Uplatňováním metod DIY, recyklace a kompilace skupina rozvíjí vlastní vizuální jazyk, který rozšiřuje významy scénografie daleko za hranice divadelního jeviště. Díla PYLu posouvají kulturní kódy, kontexty a identitu běžných věcí. Proměňují předměty v bytosti a bytosti v předměty. Citlivost vůči každodennosti, sdílení okamžiků a osobní zkušenosti se nelineárním a hravým způsobem přenášejí do asociativního přístupu skupiny k procesu coworkingu.

Michal Kindernay je intermediální umělec, performer a kurátor. Jeho audiovizuální instalace propojují oblasti a nástroje umění, technologie a vědy. Často se dotýká témat ekologie a skrze aplikování technologických přístupů ve vztahu k přírodě reflektuje problematiku environmentálních otázek. Jeho práce zahrnují videoperformance a interaktivní instalace, intermediální a dokumentární projekty a hudební zvukové kompozice. Je spoluzakladatelem umělecké organizace yo-yo, iniciátorem projektu RurArtmap a byl členem kolektivu galerie Školská 28 v Praze. Jako pedagog působí v rámci nového magisterského programu na Prague College a externě v Centru audiovizuálních studií FAMU v Praze.

Jakub Liška vystudoval dramaturgii na JAMU. V současné době studuje doktorské studium na Katedře divadelních studií MU. Ve svém disertačním výzkumu se zabývá sociologií divadla, především institucionálními, sociálními, kultruními a dalšími podmínkami, které ovlivňují či spoluurčují utváření divadelní dramaturgie.

CEDIT je odborný časopis vydávaný od roku 2019 Centrem experimentálního divadla.
ced-brno.cz/cs/cedit

27/1, 17:00, OC Dornych Brno – piknik s kolektivem PYL a Mluvícími kalužemi
27/1, 19:00, OC Dornych Brno – artist talk a diskuse, sledovat můžete také online na tomto odkaze

Celý program Beyond Touring: Reality Surfing.

Program je součástí projektu Beyond Touring: Reality Surfing and Insider tour at Tatwerk, Terén and Tranzit Foundation, který je realizován za podpory programu Kreativní Evropy Perform Europe.

Perform Europe je projekt financovaný EU, jehož cílem je přehodnotit způsob přeshraniční prezentace scénických uměleckých děl inkluzivnějším, udržitelnějším a vyváženějším způsobem, a to prostřednictvím testování nových přístupů v oblasti uvádění a distribuce