Terén
Pole performativního umění

RFK: Vykopat sekyru

Út 21. 11. 2023, 14:00

Série přednášek a performativních událostí. Prostor pro spor (dříve olipol) je projekt nezávislého sociálně-ekologického hnutí Nesehnutí a Ústavu politologie filozofické fakulty Univerzity Karlovy zabývající se ochranou lidských práv v kontextu kulturních válek. Během podzimu proběhne několik diskuzí, ve kterých se výzkumníci a výzkumnice z Ústavu politologie UK a další hosté, budou zabývat polarizačními tématy v našem veřejném prostoru, jako je rasismus, gender a rovnost a práva menšin. Na diskuze naváže další doprovodný program v podobě společného vaření a uměleckého happeningu.

Happening feministického kolektivu RFK, který bude probíhat ve veřejném prostoru.

Kopání jako práce. Práce jako prostředek osvobození. Příkopy jsou již vykopány. Nebudeme se tvářit, že se nic neděje. Slibujeme, že nebudeme zahlazovat konflikty, které byly vyvolány třídními rozdíly. Naopak se jim pokusíme společně postavit.

Z feministického boje za rovná práva se stalo volání po ženách na vedoucích pozicích a ve vysoké politice. Feministky jsou ženy oblečené v luxusním oblečení na titulních stranách časopisů. Stačí nám ale dětské skupiny ve firmách, když práce, kterou díky tomu můžeme vykonávat, je otrocká práce pro růst kapitálu jednoho procenta nejbohatších? Jaká je v tom svoboda? A kde jsou ta rovná práva? Nedovolme, aby se z ženské emancipace stalo luxusní zboží vyšších tříd. Bude to ale práce. Spojme se a vykopejme sekeru třídního boje.

Procesuální událost feministického aktivistického kolektivu RFK si klade za cíl vstoupit do veřejného prostoru města Brna a oslovit kolemjdoucí. Všichni jsou zváni se zastavit, zaposlouchat se do zhudebněné verze manifestu Feminismus pro 99 procent, porozprávět a přiložit ruku k symbolickému, avšak významnému dílu. Na koho nezbyde krumpáč ani lopata, může se připojit ke kolektivnímu zpěvu.

RFK je radikálně feministický kolektiv, který původně vznikl z potřeby reagovat na způsob kontroly žen a ženských těl v prostředí církve. Otevřeně se vymezujeme vůči kapitalismu, hierarchii, patriarchálním pořádkům, nacionalismu nebo asociálnímu jednání ve společnosti. Feminismus v našem pojetí znamená solidaritu se sociálně slabšími a vylučovanými, jejichž hlas není slyšet. Kromě politického aktivismu ve veřejném prostoru také usilujeme o vytvoření společenství, jež je založeno na vzájemném respektu a péči.