Terén
Pole performativního umění

PYL: Reality Surfing & Sbírka žmolků

Pá 22. 10. 2021, 17:00

Komponovaný večer v dramaturgii platformy Terén v PLATO Ostrava sestává ze dvou samostatných akcí – participativní performance v podání PYL a filmu Sbírka žmolků. Program rozšiřuje aktivity online nakladatelství PLATO Octopus Press.

PYL
Nový projekt uskupení PYL, který vzniká v koprodukci Terénu a divadla Alfréd ve dvoře. Projekt aplikuje myšlenky z oblasti současného filozofického hnutí objektově orientované ontologie do kontextu postdramatického a objektového divadla. To v konkrétním pojetí znamená silné zaměření pozornosti tvůrců na objekt, jeho kvality a potenciál rozšiřování jeho funkcí, práci s defekty a zničenými předměty každodenní potřeby či systémy, ale i velmi poetické budování prostorových krajin lidských těl, věcí. Soubor PYL vytváří velmi svobodný scénický svět, v němž se může stát cokoliv. Velmi imaginativní projekt o světě, který je porouchaný, plný odpadů a defektů, není ale přímou kritickou výpovědí, spíše hrou, prostorovou a až taneční i statickou kompozicí, polem plném možností a spontaneity. Reality surfing je krajina, v níž koexistují lidé a věci bez nutných antropomorfických principů, tak jak je známe např. z loutkového divadla.

Divadelní soubor byl založený v roce 2018 absolventkami Katedry alternativního a loutkového divadla (Maryiou Kamarovou, Annou Romanovou, Světlanou Silič a Theresou Schrezenmeir). Skupina funguje na principech autorského (devised) divadla a přistupuje k inscenační praxi skrze práci s koncepcemi funkční scénografie a vizuální dramaturgie.

PYL: Světlana Silič, Maria Komarova, Anna Romanova, Theresa Schrezenmeir
Produkce: Judita Císařová, Motus, z.s., Alfred ve dvoře, Terén—Pole performativního umění
Poděkování: Sodja Zupanc-Lotker, Tomáš Procházka, Lukáš Jiřička, Andrey Dabrakou, Michal Mitro, CEDIT
Podpora: MOTUS, z.s, Terén—Field for performing arts, DAMU

PYL je mezinárodní umělecká skupina usazená v Praze, která pracuje na pomezí objektového divadla, expandované scénografie a výtvarného umění. Vznikla v roce 2018.

Sbírka žmolků
Sbírka žmolků Ondřeje Vavrečky a Michala Cába je nekonečný „film“ vytvořený za pomoci diaprojektoru s karuselem a čtyř nezávislých zasmyčkovaných zdrojů zvuku. Diapozitivy jsou průhledné a nesou na sobě sbírku žmolků, kterou autor za posledních pár let nasbíral ze svetrů, pupíků, ze zametání podlah a rohů šuplíků. A zvuk jsou žmolky slov, které je třeba napsat, aby se člověk zbavil drobků v hlavě. Je to tedy „film“ hygienický.

Ondřej Vavrečka je filmař, hudebník a umělec. Užívá příčných mýtopoetických metod k ohledávání světa a žití v něm. Mísí vážné polohy s humornými, každodennost s posvátností, vysoké s nízkým. Učí na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění.

Michal Cáb se převážně zabývá ____ improvizací, programováním __, zvukovými a __. Vystudoval a postgraduálně v ateliéru Tomáše _. Ve své umělecké i ___ praxi zkoumá zejména _ užívání __ jazyků a otevřeného _ jako základního vyjadřovacího ____ pro dnešního . Jeho nástrojovou ____ je ____ systém a programovací jazyk , jejichž možnosti využívá jak v , tak ____ kontextu. Realizoval řadu ____ pro divadelní __ i výstavních . Je __ otevřené livecodingové __ Kolektiv.

Facebook událost

první ostravské uvedení 22/10, od 17 do 20:00
galerie PLATO Ostrava