Terén
Pole performativního umění

Plechy a neplechy

St 24. 6. 2020, 19:00

Práce Petra Válka, Ondřeje Merty a Marie Komarové propojuje hudební, performativní a instalační situace. Terén ve spolupráci s Vasulka Kitchen a Bastl Instruments zve na komponovaný večer Plechy a neplechy, připravený v rámci právě probíhající výstavy Petra Válka – Přítvory (a jiná havěť) ve Vasulka Kitchen Brno.

Petr Válek je výtvarný umělec, youtuber a hudebník, žije a pracuje v Loučné nad Desnou v pohoří Hrubý Jeseník od roku 1976. Vyučil se kameníkem, pracoval jako ošetřovatel v domově důchodců, teď se živí jako umělec. Staví mechanické a elektro-mechanické zvukové nástroje, různé samohybné, či kinetické objekty. Jako Der Marebrechst - muzikant-vynálezce-výrobce v domácím studiu na zahradě, nebo v krajině nahrává “instruktážní” videa, které zveřejňuje na facebooku.

Ondřej Merta je hudebník/kazatel vycházející z prostředí industriální samoty. Slovo v prostoru bez lidí působí nepatřičně, což přirozeně vedlo k apropriaci hudby pro potřeby liturgie, evangelia. Témata kázání, která jsou přirozeně formulována v konkrétním místě a čase (nelze zaměňovat s improvizací), přináší široké spektrum témat od kolonialismu a post-koloniálního uspořádání světa, přes hluboké okouzlení stvořením (rozumněj všehomírem), až po ryze ontologické otázky skryté do závoje existenciální melancholie.
www.bastl-instruments.com

Maria Komarova je umělkyně běloruského původu, která se zajímá o postdramatické divadlo, ale také o zvukové a výtvarné umění. Pro většinu její práce je charakteristické použití obvyklých věcí v neobvyklých kontextech se snahou změnit úhel pohledu / poslechu ve vztahu ke každodennímu životu. Maria je studentkou katedry Scénografie Alternativního a Loutkového divadla na DAMU. V současné době žije v Bruselu a pracuje jako stážistka v Overtoon, což je umělecká platforma pro zvukové umění a nová média. Maria je také spoluzakladatelkou takových kolaborativních projektů jako: festival Performensk v Minsku (Bělorusko), divadelní skupiny PYL a dívčí kapely kaine anung.
www.mariakomarova.wordpress.com/

Vašulka Kichen Brno
Centrum umění nových médií Vašulka Kitchen Brno je prostor pro výzkum, umělecký experiment a neformální vzdělávání v oblasti umění nových médií. Tvoří jej studijní archiv Woodyho a Steiny Vašulkových, expozice jejich vybraných děl a studovna. Zde pořádáme programy pro veřejnost, včetně přednášek, koncertů, výstav, prezentací, dílen, projekcí a seminářů.
www.vasulkakitchen.org

24/6/2020 19:00
Sklepní scéna Centra experimentálního divadla

Vstup volný