Terén
Pole performativního umění

Křest Neúplného atlasu regenerace & Warm up Domu kultury

Pá 17. 6. 2022, 19:30

Setkání a křest původního souboru esejů Neúplný atlas regenerace – publikace z události Dům kultury a únavy 2021

Neúplný atlas regenerace vznikl v editorské spolupráci Kataríny Hládekové a Vojtěcha Pecky – kurátorů události Dům kultury a únavy – a přispělo do něj dvacet autorek a autorů či kolektivů z široké mezioborové sféry. Součástí večera bude představení textů, četba ukázky a komorní hudební performance zvukových tvůrců Matúše Kobolky a Veroniky Rišňovské z nezávislé československé scény.

Událost je pořádána jako společné ladění v předvečer nového ročníku Domu kultury a ... naděje, který proběhne formou jednodenní workshopové konference, divadelního soudu a poznávací procházky v sobotu 18. června 2022.

Publikace k zakoupení na pokladně HaDivadla, ve vybraných knihkupectvích či online. Vydali Utopia Libri a Fakulta výtvarných umění VUT v únoru 2022.

Neúplný atlas regenerace
Editoři: Katarína Hládeková, Vojtěch Pecka
Autoři: Alexander Ač, Zbyněk Baladrán, Pavel Barša, Nikola Benčová, FRAG (Adam Trbušek, Artur Magrot, Václav Janoščík, Filip Hauer, Viktor Takáč a Jakub Rajnoch), Kristýna Gajdošová a Jannes Snyers, Katarína Hládeková, Petra Hlaváčková, Zuzana Janečková, Dávid Koronczi, Bob Kuřík, Vojtěch Pecka, Daniela Ponomarevová, David Přílučík, Jelisaveta Rapaić, Eva Rybářová, Maja Štefančíková, Veronika Vlková, Markéta Zandlová, Ladislav Zikmund-Lender
Neúplný atlas regenerace se snaží nastínit možné únikové cesty ze souběhu krizí, které doprovázejí konec holocénu a vstup do epochy antropocénu. Celá řada dříve samozřejmých pojmů, hodnot a opor, na něž jsme byli zvyklí se v životě spoléhat, se proměňuje či přímo hroutí. Radikální a akcelerující změny, jichž jsme zároveň původci, svědky, pachateli i oběťmi, přinášejí nové problémy. Jsou to problémy spojené s vytěžováním biosféry a ztrátou biodiverzity, destabilizací klimatu, globální ekonomikou závislou na fosilních palivech a hospodářském růstu, korporátní konzumní propagandou, extrémní společenskou nerovností, penetrací digitálních platforem do všech oblastí života a všudypřítomnou měkkou manipulací, s krizí subjektivity i společných hodnot. Vyhrocený produktivismus a tlak na disciplínu, těžbu a efektivitu nás dovedl do stavu osobního, společenského a planetárního vyčerpání. Vzniká tak nutnost najít nové formulace řešení těchto nových problémů. Věříme, že hledání adekvátních forem regenerace, obnovy a odpočinku se musí stát jednou z nejdůležitějších os politického života 21. století. Pokud po únavě nenastane odpočinek a regenerace, přichází ireverzibilní prudký přechod do jiného stavu. Jinými slovy zhroucení.
www.utopia.cz

Facebook událost

17/6/2022
HaDivadlo