Terén
Pole performativního umění

Jak (ne)mluvit o rasismu

Út 12. 12. 2023, 18:00
Studio CED

Série přednášek a performativních událostí. Prostor pro spor (dříve olipol) je projekt nezávislého sociálně-ekologického hnutí Nesehnutí a Ústavu politologie filozofické fakulty Univerzity Karlovy zabývající se ochranou lidských práv v kontextu kulturních válek. Během podzimu proběhne několik diskuzí, ve kterých se výzkumníci a výzkumnice z Ústavu politologie UK a další hosté, budou zabývat polarizačními tématy v našem veřejném prostoru, jako je rasismus, gender a rovnost a práva menšin. Na diskuze naváže další doprovodný program v podobě společného vaření a uměleckého happeningu.

Humanitární krize na hlavním nádraží v Praze, která vypukla v březnu 2022, byla jednou z vícero událostí, v nichž se vyjevil přetrvávající vliv “rasy” a rasismu v české společnosti. Podpora nebyla všem uprchlíkům z Ukrajiny stejně dostupná. Kde hledat kořeny protiromského institucionálního rasismu? Jak se vyvíjí vztahy majority a Romů? Jak v současné době vypadají romsko- ukrajinské vztahy? Jak situaci vnímají Romové žijící v Čechách? O tom budou diskutovat Václav Walach a Alica Sigmund Heráková.

Václav Walach je kriminolog, který provádí empirický výzkum v rámci akademického i neziskového sektoru. Zajímá se o společenské souvislosti páchání kriminality a viktimizace. V minulosti se věnoval zejména etnografického výzkumu v prostředí sociálně vyloučených lokalit, který ho přiměl věnovat se podrobněji tématu rasismu a rasizace. Kromě odborných studií publikuje například v Deníku Referendum.

Alica Sigmund Heráková je moderátorka, novinářka a producentka, stojí také za nezávislou audiovizuální platformou Tuke.TV. Následovat bude promítání produkce pořadů Tuke.TV, kterým provede Robert Poupátko a Nick Budai. Robert Poupátko je scenárista, režisér a dabér, věnující se tvorbě reklam, krátkých filmů, v současné době spolupracuje i s Tuke.TV, kde uvádí pořad Coming out. Nick Budai je produkční, aktivista a jeden z protagonistů virální série Tuke.TV Hloupé otázky.