Terén
Pole performativního umění

Dům kultury a únavy

Pá 20. 8. 2021, 10:00

Palác Alfa se dočasně proměňuje na Dům kultury a únavy – prostor pro společné trávení času, ve kterém je možné svobodně nahlížet nové potenciální zdroje utopického myšlení. Dvoudenní setkání umělců a umělkyň, vědců a vědkyň a široké veřejnosti sevřené snahou hledat nové formy trávení volného času v době klimatického rozvratu. Vzniká ve spolupráci HaDivadla a platformy Terén. Více také na samostatném webu k celé události www.dumkulturya.cz

Tato družba v podobě dvoudenní události v čase divadelních prázdnin ohledává nové možné role kulturní instituce vylamující se ze své úzké umělecké specializace. Výroční projekt vytváří dočasný prostor pro společné trávení času, ve kterém je možné estetickými i mimoestetickými perspektivami svobodně nahlížet nové potenciální zdroje utopického myšlení.

Kurátory prvního ročníku jsou výtvarná umělkyně Katarína Hládeková a sociolog Vojtěch Pecka. Jejich program nabízí společné setkání umělecké, sociologické, politologické či klimatologické scény a široké veřejnosti sevřené snahou hledat nové formy trávení volného času v době klimatického rozvratu. Dům kultury a únavy je možné navštívit kdykoli v průběhu dvou dnů jeho trvání, volně přicházet a odcházet, účastnit se programu i nedělat nic.

Volný čas jako by v lockdownové realitě splynul s časem pracovním. Obojí charakterizuje výkonnost a řízenost. I před pandemií se volný čas stával více výkonem než uvolněním. Volno, které je potřeba především zaplnit a prožít aktivně ve snaze nevypadnout z rytmu pozdního kapitalismu a živé tvorby své jedinečné identity. Když mluvíme o aktivismu a společenské změně, je právě volný čas a jeho potenciálně subverzivní prázdnota prostorem pro jinakost, která v našem světě mizí pod přívalem logiky produkce. Volný čas může být naším prostorem pro alternativní uvažování. Jaké formy kolektivního bytí nabízí čas (post)pandemické budoucnosti? Jak se vrátit k volnému času trávenému s druhými lidmi a co od něj očekávat? Jak (ne)plánovat? Jak hledat společně radost a energii pro utopické uvažování?

Klimatická krize, kterou virová odbočka dočasně vytlačila ze zájmu, nijak neustoupila. Vyvstává nutnost uvědomit si dopad změn a turbulentní globalizační reality na prožívání, psychologii i trávení každodenních chvil. Z utopie trvalého pokroku se pro mnohé stala noční můra a řada hlasů se obává planetárního vyhlazení. Jiná možná cesta je přesunout pozornost k obnově, odolnosti, adaptaci – jak osobní, emocionální, tak kolektivní, ekosystémové. Volný čas jako nová utopie!

Vystupující a přednášející: 𝘼𝙡𝙚𝙭𝙖𝙣𝙙𝙚𝙧 𝘼𝙘̌ / 𝙋𝙖𝙫𝙚𝙡 𝘽𝙖𝙧𝙨̌𝙖 / 𝙉𝙞𝙠𝙤𝙡𝙖 𝘽𝙚𝙣𝙘̌𝙤𝙫𝙖́ / 𝙁𝙍𝘼𝙂 / 𝙆𝙧𝙞𝙨𝙩𝙮́𝙣𝙖 𝙂𝙖𝙟𝙙𝙤𝙨̌𝙤𝙫𝙖́ / 𝘽𝙖𝙧𝙗𝙤𝙧𝙖 𝙃𝙚𝙧𝙞𝙘𝙝𝙤𝙫𝙖́ / 𝙋𝙚𝙩𝙧𝙖 𝙃𝙡𝙖𝙫𝙖́𝙘̌𝙠𝙤𝙫𝙖́ / 𝙕𝙪𝙯𝙖𝙣𝙖 𝙅𝙖𝙣𝙚𝙘̌𝙠𝙤𝙫𝙖́ / 𝘿𝙖́𝙫𝙞𝙙 𝙆𝙤𝙧𝙤𝙣𝙘𝙯𝙞 / 𝙍𝙖𝙨𝙩̌𝙤 𝙆𝙧𝙖𝙫𝙞𝙖𝙣𝙨𝙠𝙮 / 𝙎̌𝙞𝙢𝙤𝙣 𝙆𝙧̌𝙞́𝙯̌ / 𝙏𝙖𝙙𝙚𝙖́𝙨̌ 𝙈𝙞𝙘𝙝𝙖𝙡𝙞𝙠 / 𝘿𝙖𝙫𝙞𝙙 𝙋𝙧̌𝙞́𝙡𝙪𝙘̌𝙞́𝙠 / 𝙅𝙚𝙡𝙞𝙨𝙖𝙫𝙚𝙩𝙖 𝙍𝙖𝙥𝙖𝙞𝙘́ / 𝙀𝙫𝙖 𝙍𝙮𝙗𝙖́𝙧̌𝙤𝙫𝙖́ / 𝙈𝙖𝙟𝙖 𝙎̌𝙩𝙚𝙛𝙖𝙣𝙘̌𝙞́𝙠𝙤𝙫𝙖́ / 𝙑𝙚𝙧𝙤𝙣𝙞𝙠𝙖 𝙑𝙡𝙠𝙤𝙫𝙖́ / 𝙈𝙖𝙧𝙠𝙚́𝙩𝙖 𝙕𝙖𝙣𝙙𝙡𝙤𝙫𝙖́

Podrobný výpis programu najdete na webu www.dumkulturya.cz

20 & 21/8/2021
HaDivadlo (Poštovská 8d, Brno)
www.dumkulturya.cz