Terén
Pole performativního umění

Die Reise

So 19. 11. 2022, 20:00

Uvedení v rámci Pražského divadelního festivalu německého jazyka.

Pouť, chůze, překračování hranic, pomalý posun krajinou nemusí být jen cestou domů, ale i cestou k sobě samým. Kráčíme známými poutními cestami, ale také společnou rakouskou a českou historií, procházíme sedimenty naší společné kulturní paměti stejně jako jsme inspirováni texty, legendami a pohádkami, které formovaly či reflektují náš středoevropský region (Franz Kafka, W.G. Sebald, Claudio Magris, Franz Josef I. Jakub Deml, Josef Kroutvor, Josef Váchal, Jürgen Serke nebo autor krvavých románů, temný romantik Heinrich Spiesse).

Scénická mapa vnímání česko-rakouské krajiny, příběhů, které jsou v ní ukryty, a stop, které jsou do ní vepsány. O tom, kdo všechno prošel přes hranici a co se zde odehrálo za příběhy. Autorská bilingvní inscenace vznikla ve spolupráci Terénu a Landestheater Niederösterreich v Sankt Pölten.

Režie: Anna Klimešová
Dramaturgie: Lukáš Jiřička
Scénografie a kostýmy: Zuzana Sceranková
Hudba a zvuk: Michal Cáb
Hrají: Milada Vyhnálková, Matěj Šumbera, Tobias Artner, Marthe Lola Deutschmann

Autorská bilingvní inscenace vznikla ve spolupráci Terénu a Landestheater Niederösterreich v Sankt Pölten.

Rakouská premiéra: 7/5, Landestheter Niederösterreich, Sankt Pölten
Česká premiéra: 19/5/2022, Sklepní scéna CED, Brno

Jazyk: CZ & DE
Délka představení: 90 minut

Pražský divadelní festival německého jazyka je prestižní mezinárodní přehlídkou činoherních inscenací a divadelních projektů z celé německojazyčné oblasti, tedy Německa, Rakouska, Švýcarska, Lucemburska i Lichtenštejnska. Spolupracuje především s věhlasnými soubory a divadelními tvůrci a klade důraz na vysokou uměleckou hodnotu.
Festival je podporován nejvýznamnějšími tuzemskými i zahraničními institucemi a je považován za významnou událost v kulturních vztazích mezi Českou republikou a sousedními zeměmi. To dokládají i pozvání na vrcholná společensko-politická setkání pořádaná ambasádami zúčastněných zemí, např. při návštěvě spolkového prezidenta.
Úspěšná realizace 25 klasických a jednoho on-line ročníku provázená vysokým zájmem diváků i médií v obou formách, je důkazem potřebnosti, jedinečnosti a nezastupitelnosti tohoto projektu. Vedle uměleckého přínosu má příznivý vliv i na vývoj mezinárodních vztahů v oblasti společenské, diplomatické, vzdělávací i z hlediska cestovního ruchu.
Více na www.theater.cz/o-festivalu/

Autorská bilingvní inscenace vznikla ve spolupráci Terénu a Landestheater Niederösterreich v Sankt Pölten.

Režie: Anna Klimešová
Dramaturgie: Lukáš Jiřička
Scénografie a kostýmy: Zuzana Sceranková
Hudba a zvuk: Michal Cáb
Světelný design: Jonáš Garaj
Hrají: Milada Vyhnálková, Matěj Šumbera, Tobias Artner, Laura Laufenberg, Marthe Lola Deutschmann

Rakouská premiéra: 7/5, Landestheter Niederösterreich, Sankt Pölten
Česká premiéra: 19/5/2022, Sklepní scéna CED, Brno

Jazyk: CZ & DE
Délka představení: 90 minut

Představení se koná na Sklepní scéně CED, v podzemí budovy Centra exeperimentálního divadla. Na místě není výtah.

19 & 20/11/2022 20:00
NoD, Praha