Terén
Pole performativního umění

Deka na černý den

Út 24. 10. 2023, 17:00

Série přednášek a performativních událostí. Prostor pro spor (dříve olipol) je projekt nezávislého sociálně-ekologického hnutí Nesehnutí a Ústavu politologie filozofické fakulty Univerzity Karlovy zabývající se ochranou lidských práv v kontextu kulturních válek. Během podzimu proběhne několik diskuzí, ve kterých se výzkumníci a výzkumnice z Ústavu politologie UK a další hosté, budou zabývat polarizačními tématy v našem veřejném prostoru, jako je rasismus, gender a rovnost a práva menšin. Na diskuze naváže další doprovodný program v podobě společného vaření a uměleckého happeningu.

Dočasná instalace absolventky ateliéru Environment na brněnské FaVU Julie Jonas, která ve své práci vtipně a s nadhledem přibližuje požitky příchozích do České republiky. V centru její pozornosti je “migrantská deka”, symbolický i zcela hmatatelný artefakt, který propojuje skupinu příchozích bez ohledu na zemi jejich původu. Autorka ve své práci propojuje téma migrace a čekání s veřejným prostorem města Brna. Na rozdíl od monumentálního sochařství nekonzervuje intervence do veřejného prostoru paměť ani vyjádření tvůrců, ale je přechodná, pomíjivá, stejně jako pobytová situace příchozích.

24/10/2023, od 17:00
Náměstí 28. října