Terén
Pole performativního umění

D´epog: SÉRIE, SÉRIE, SÉRIE, SÉRIE / CCA D'EPOG

St 19. 2. 2020, 19:30

PŘIBLIŽNĚ KDO - PLUS MÍNUS CO - ZHRUBA KDE - ASI KDY

Kolektiv tvůrců současného performativního umění D'epog uvede v HaDivadle ve dnech 20 a 21. 2. českou premiérou nejnovějšího inscenačního projektu SÉRIE, SÉRIE, SÉRIE, SÉRIE. Prvnímu uvedení na domácí brněnské scéně bude předcházet performance lecture CCA D'EPOG seznamující publikum s ideovým a estetickým zázemím tvorby.

D'epog se kontinuálně od roku 2010 věnuje tvorbě pravidelných inscenací, jednorázových performancí, hraničních uměleckých projektů a vzdělávací činnosti v podobě praktických workshopů a specializovaných dílen. Tvoří jej Lucia Repašská, Matyáš Dlab, Zdeněk Polák, Janet Prokešová, Radim Brychta, Zuzana Smutková a Magdalena Straková.

Činnost skupiny má laboratorní charakter, v rámci kterého zkoumá možné prostředky živého umění nad ustálenými druhovými a žánrovými kategoriemi. D'epog programově rozvíjí výzkum teatrality, herecké expresivity a formálních a kompozičních strategií s pozorností k fyzikálním a kontextovým kvalitám prostorů, ve kterých své produkce uvádí. Tvorba výrazně akcentuje roli diváka, míru jeho interpretační svobody a jeho podíl na vytváření sémantické struktury díla. Ke stěžejním východiskům činnosti patří integrace uvažování a prostředků jiných uměleckých oblastí do jazyku performativního umění.Repertoár souboru v současnosti zahrnuje 9 inscenací, které jsou pravidelně uváděny ve spolupráci s kulturními centry a galeriemi – Ležatá osmička (2014), Vše, co je krásné, rozmnožit má se (2015), Ich Bin Solo (2015), Glitch Bitch (2015), Sakurambo (2015), Saldo Mortale (2016), Úterý (2018), Smutková poprvé (2018), SÉRIE, SÉRIE, SÉRIE, SÉRIE (2019).

Vedle fixované inscenační tvorby tvoří rovnocennou součást činnosti skupiny cyklus paradivadelních projektů – dlouhometrážních performancí D'epog existuje.

web: www.depog.com
blog: www.depog.tumblr.com
fb: www.facebook.com/divadlodepog
instagram: www.instagram.com/d_epog
video: www.youtube.com/user/depogcz/videos

Facebook událost

19. 2. 2020 19:30 – CCA D´EPOG – performance lecture / setkání s tvůrci
20. 2. 2020 19:30 & 21. 2. 2020 17:30 – česká premiéra

HaDivadlo
Poštovská 8d