Terén
Pole performativního umění

Czeski víkend

Čt 22. 9. 2022, 18:00
České centrum ve Varšavě

V druhé polovině září proběhne v Komuně Czeski víkend, akce s širším kulturním programem, v rámci níž bude kromě výstavy a projekce filmu nebo kulinárních zážitků představen program kurátorovaný Terénem. Jedná se o představení objektového divadla Reality Surfing kolektivu PYL a vystoupení performera, hudebníka a autora videí i instalací Petra Válka, který je patrně nejznámějším českým experimentálním hudebníkem na světě.

Komuna Warszawa je umělecká skupina a zároveň divadelní scéna, která v současnosti působí v budově bývalé školy na ulici Emilii Plater 31 ve Varšavě. Jedná se o průkopnický projekt společenské kulturní instituce v celostátním měřítku. Komuna Warszawa (dříve Komuna Otwock) se více než třicet let zabývá divadlem v nejširším slova smyslu, kde se prolínají různé kulturní disciplíny zahrnující progresivní podoby současného divadla, tanec, ale také performance, hudbu, instalace a vzdělávací a komunitní aktivity. Na poli alternativního divadla reprezentuje asi nejvýraznější hlas v polském prostředí.

PYL: Reality Surfing
Reality Surfing je vizuální performance, která divákům nabízí alternativní model soužití lidí a neživých entit. Objevuje nové vztahy mezi předměty denní potřeby skrze jejich materialitu a přítomnost ve společném prostoru, ve kterém objekty nabývají hodnoty rovnocenné s lidskými těly. Scénografie zde vytváří systém, který funguje podle svých vlastních pravidel. Slouží a vyžaduje servis; pohlcuje a vydává; jeho geometrie je nesmyslná stejně jako destruktivní pocity. Autorky zvou diváky k prožití alternativního modelu soužití lidí a neživých bytostí a k surfování do nové reality vytvořené ve spolupráci s houbami, pomeranči, stroji, duchy a dalšími nečekanými entitami.

PYL (Světlana Silič, Maria Komarova, Anna Romanova, Theresa Schrezenmeir) je mezinárodní kolektiv umělkyň, které společně tvoří v oblasti postdramatického divadla, výtvarného umění, zvuku a intermedií. Jejich praxe zkoumá hranice antropocentrického vnímání v dialogu s objekty a ironickými pokusy o uchopení ne-lidského děje. Uplatňováním metod DIY, recyklace a principů kompilace skupina rozvíjí vlastní vizuální jazyk, který rozšiřuje významy scénografie daleko za hranice divadelního jeviště. Jejich díla posouvají kulturní kódy, kontexty a původ běžných věcí a zároveň proměňují předměty v bytosti a bytosti v předměty. Citlivost vůči každodennosti, sdílení okamžiků a osobních zkušeností nelineárním a hravým způsobem přenášejí na asociativní přístup skupiny k procesu coworkingu.

Petr Válek
Jesenický hudebník, výtvarník, extrémně činorodý performer a zvukový badatel Petr Válek (*1976) je znám svými doma vyráběnými elektronickými ruchadly a neuvěřitelnou spoustou publikovaných nahrávek čítající několik set alb. Mechanické a elektromechanické zvukové nástroje, různé samohybné, či kinetické objekty staví obvykle z domácích potřeb a nalezených předmětů. V posledních letech také v domácím studiu, na zahradě, nebo v krajině nahrává „instruktážní” videa, která zveřejňuje na facebooku. Díky nim se stal patrně světově nejznámějším současným tuzemským experimentálním umělcem a youtuberem.
Pokud Válkovi něco sluší, tak je to nevypočitatelný, ale zároveň křehce milostný vztah k hluku a ruchu, šelestění a rachocení nejen instrumentálního původu. Válkova láska k drobným předmětům, které se stávají samostatnými zvukovými objekty, ale také až elektromechanickými tanečníky, dává prostor spontánní hře, chaotickým i důmyslným hudebním strukturám, poťouchlému humoru i surreálné estetice skrumáží a slepenců. Pro divadlo Komuna Warszawa připravuje zvukovou performance, svého druhu instalaci jako dialog s prostorem, a zároveň samohybný tanec předmětů, mezi nimiž se bude pohybovat jako vlasatý a lehce nevypočitatelný demiurg. Divadlo, koncert a instalace v jednom vypadá ve Válkově podání jako gesamtkunstwerk z popelnice, symfonie toho, co zbylo a takřka nic nestálo. Vše zásadně unplugged.