Terén
Pole performativního umění

Becoming Czech

Po 21. 3. 2022, 10:00

Becoming Czech je dvoudenní neformální setkání s veřejností kombinující umělecké formy. Jedná se o první díl ze série událostí po celé Evropě.

Zkoumání národní identity a pocitu sounáležitosti. Kolektivní projekt propojující různé umělecké formy zkoumá vztah první generace migrantů v Brně a České republice k tématům národní identity, sounáležitosti a širším otázkám migrace.

Umělkyně Lora Krasteva, Sonya Darrow, Alma Lily Rayner, Maa Ry Nguyen a tým Terénu vás zvou ke společnému jídlu, odpočinku, povídání a tvoření. Během 36 hodin, včetně přespání, se Studio CED promění v útulné útočiště pro všechny, kteří ho potřebují. V pondělí 21. března od 10h se k nám přidejte a společně s námi budujte to, co pro nás znamená domov: z pozice imigrantů, lidí a občanů Brna i mimo něj. Suroviny na jídlo, které společně uvaříme, zajistíme, probíhat budou polostrukturované diskuse a prostor pro reakce, sdílení nebo společné posezení. Můžete se zastavit, přijít a odejít nebo zůstat déle. Rodiny a děti jsou vítány.

Záznam rádiového vysílání, které probíhalo během dvoudenního programu naleznete na tomto odkaze. Poslechnout si můžete rozhovory se zapojenými umělkyněmi & různé části programu, včetně panelové diskuze.

Pondělí 21/3
• 10:00 se otevírá prostor Studia CED
• od 12 komunitní oběd & kruh sdílení
• 15–17 prostor zůstává otevřený pro tvorbu, psaní, kreslení mluvení a odpočinek
• 18–19:30 Panelová diskuse o imigraci a azylu v České republice. Hostky: Maja Vusilović, Bernadette Nadya Jaworsky, Ivana Raposova Božič, Alicia Synek Rétiová & Arghavan Baghernia
(Diskuze bude tlumočena do češtiny a angličtiny)
• 20–22 komunitní večeře
• od 22 Příběhy na dobrou noc a usínání. Pokud chcete strávit noc ve Studiu Becoming / CED, přihlaste se zde. Přihlášeným budou zaslány další informace o přespání.

Úterý 22/3
• 8–10 pomalé vstávání, káva, snídaně & společné zahájení dne
• od 12 oběd & lunch & kruh sdílení
• 15–18 prostor zůstává otevřený pro tvorbu, psaní, kreslení mluvení a odpočinek
• 19–20 uzavírání kruhu sdílení
• od 20h se k nám připojte v baru Terénu na neformální drink a rozloučení

Během dvoudenního programu projektu Becoming Czech bude na místě od 12 do 20:00 přítomen ukrajinsky a rusky hovořící člověk.

Lora Krasteva je bulharská umělkyně žijící v Sheffieldu ve Velké Británii. K tomuto projektu ji přivedla její životní zkušenost s migrací v šesti různých zemích a nedávné poznatky ze žádosti o britské občanství.
Lora je součástí divadelní společnosti Global Voices Theatre, která se věnuje uvádění mezinárodního divadla dlouhodobě vyloučených tvůrců ve Velké Británii. Vytváří autorské, sociálně angažované divadlo s profesionály i členy různých komunit a spolupracuje s organizací Arts & Homelessness International, kde hájí místo pro kreativitu v oblasti poskytování pomoci bezdomovcům. Lora je členkou skupiny What Next? a zakládající členkou hnutí Migrants in Theatre, které se zasazuje o lepší reprezentaci imigrantů první generace na jevišti i mimo něj.

Alma Lily Rayner je multidisciplinární umělkyně a feministická aktivistka původem z Izraele, která žije v Praze. Její tvorba se točí kolem sociopolitických témat spojených s genderem, traumatem a kulturně neviditelným obsahem. Její projekty jsou sice velmi osobní, ale zároveň jsou prováděny na základě dlouhodobého výzkumu a jejich cílem je zpochybňovat dominantní diskurzy moci. Rayner ve své praxi kombinuje různá digitální média, recyklované audiovizuální zbytky a kusy textu. Velká část jejích projektů obsahuje kolaborativní charakter a zaměřuje se na vytváření platforem pro setkávání a zapojení komunity.
Práci Almy Lily Rayner můžete prozkoumat na webu almalilyrayner.com

Maa Ry Nguyen je součástí proměnlivého seskupení kolaborujících přátel Glory Affairs – entity kombinující různé formy audiovizuální tvorby. Přáním kolektivu je spoluvytvářet upřímná spojení mezi jedinci skrze měnící se interaktivní bezžánrová místa pro solidaritu, sebevyjádření skrze prolínání zvuku, pohybu, vaření, malby, sochy, kostýmů, performance, přesouvacího domácího prostředí a odlehčeného humoru. Sdílí fantazijní dílny se zúčastněnými nehledě na předchozí zkušenosti a zažité kategorie. Maa Ry je také součástí kolektivu Planety Za (Ankali), v jehož prostoru se nově nachází Glory Affairs studio. Pod jménem Mor Wen vystupuje jako hudebnice, DJka, performerka. Je rezidentkou Gravity Network – sítě evropských hudebních jevišť. Více na www.gloryaffairs.com & www.gloryaffairs.com/mor-wen

Sonya Darrow je lektorkou Moravské galerie v Brně a doktorandkou sociologie umění na MU v Brně. Je "paměťovou aktivistkou" a participativní umělkyní, která pracuje na sociálně kooperativních uměleckých postupech. Magisterské studium kulturní sociologie absolvovala se svým sociálně kooperativním uměleckým projektem “Stezky/Pathways” — mapování kulturní krajiny českých osad v Iowě prostřednictvím objektů, zvuků a folkloru. Ve své práci protínající environmentální a kulturní udržitelnost v České republice pokračuje v lidovém uměleckém hnutí ,,Folklore's Not Dead", kde spolupracuje s Nadací Veronica a Jihomoravskou komunitní nadací. Folklore's not dead je o pochopení toho, jak se lidové umělecké postupy mohou propojit s naším každodenním životem, neodpojovat se od něj a nevyužívat ho jen v momentech. Její práci sledujte na instagramu.

Kurátorka: Lora Krasteva
Ve spolupráci se: Sonya Darrow, Maa Ry Nguyen, Alma Lily Rayner

Becoming Czech je první ze série tří uměleckých rezidencí, následovat bude Becoming Romanian v Bukurešti a Becoming German v Berlíně. Pro projekt vypsal Terén a autorka konceptu Lora Krasteva open call, na základě něhož byly vybrány tři umělkyně, které se na projektu podílí – Alma Lily Rayner, Maa Ry Nguyen, Sonya Darrow.

21–22/3/2022, Studio CED (Zelný trh 9)
Aktivity budou probíhat v češtině a angličtině.