Terén
Field for performing arts

Jak ne-mluvit o islámu

Mon 27. 11. 2023, 18:00
FF CUNI, Praha

Série přednášek a performativních událostí. Prostor pro spor (dříve olipol) je projekt nezávislého sociálně-ekologického hnutí Nesehnutí a Ústavu politologie filozofické fakulty Univerzity Karlovy zabývající se ochranou lidských práv v kontextu kulturních válek. Během podzimu proběhne několik diskuzí, ve kterých se výzkumníci a výzkumnice z Ústavu politologie UK a další hosté, budou zabývat polarizačními tématy v našem veřejném prostoru, jako je rasismus, gender a rovnost a práva menšin. Na diskuze naváže další doprovodný program v podobě společného vaření a uměleckého happeningu.

Před čtyřmi lety rozhodl Nejvyšší soud, že nošení hidžábu při výuce není v rozporu se zákazem nošení pokrývek hlavy a školní řád neodůvodňuje jeho odložení. Rozhodnutí předcházela štvavá islamofobní kampaň, která se dotkla nejen muslimské komunity v Česku, ale třeba také tehdejší ombudsmanky, která se od počátku muslimské studentky zastala. Jedním z projevů kulturního sporu bylo i vyznamenání, které tehdejší prezident Zeman udělil ředitelce zdravotnické školy, která žačce původně hidžáb zakázala. Co tehdejší atmosféra odhalila o české společnosti a jejím přístupu k muslimům a muslimkám? Jak a zda vůbec se tento přístup od té doby změnil? Jak správně mluvit, a jak nemluvit o islámu?

Hosté:
Fatima Rahimi je novinářka afghánského původu. Věnuje se tématům souvisejícím s migrací, sociální nerovností, ale i spiritualitě a náboženství nebo třeba ženskému fotbalu. Její články můžete znát z deníku Referendum, jako moderátorka uvádí pořad Hergot na Radiu Wave.

Zuzana Rendek působí v současné době na pozici expertky v projektu Podpora rovných příležitostí při NPI ČR. Vystudovala bakalářský obor Kulturní a sociální antropologie na FF ZČU, magisterský obor Studia občanského sektoru absolvovala na FHS UK. Dlouhodobě se věnuje výzkumu muslimů a jejich komunit v Česku. Dílčí závěry publikovala pod jménem Zuzana Bürgerová například ve sborníku Nad Evropou půlměsíc: Muslimové v Česku a západních společnostech, (ed.) Karel Černý, 2015.

Diskuzi moderuje Petr Bittner, bývalý novinář, publicista, podcaster, influencer středního formátu, veterán kulturních válek a strůjce historických politických porážek.

Facebook Event

25/10/2023, 18:00
Sklepní scéna CED