Terén
Pole performativního umění

Vykolejit: Diskuse k (post)pandemické situaci

Premiéra 17/9/2020

Centrum experimentálního divadla

Centrum experimentálního divadla a jeho tři umělecké scény Divadlo Husa na provázku, HaDivadlo a platforma Terén představují celodenní program panelových diskuzí a doprovodných akcí.

Období nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 a jeho důsledky považujeme v mnoha ohledech za bezprecedentní. Čelíme zcela novým rizikům, ale současně pozorujeme, jak nenadálá situace prohlubuje již stávající systémové slabiny. Chceme se vracet do starých kolejí i s jejich strukturálními problémy, či vnímáme současný krizový stav jako příležitost pro hlubší změny?

Centrum experimentálního divadla nabízí jedinečnou příležitost tento turbulentní čas kriticky nahlédnout a společně promýšlet nejenom cesty k rekonstrukci stavu před pandemií, ale zejména možné podoby transformace - vědomého vykolejení z dosavadních tras uvažování a forem sebeorganizace.

16.00: Na okraj – fenomén vyloučení nejen v době pandemie
Moderuje: Lea Surovcová, redaktorka a moderátorka
Hosté:
Iva Holmerová, lékařka a gerontoložka
Edita Stejskalová, aktivistka a členka Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
Anna Šabatová, aktivistka v oblasti lidských práv

17:15: Budoucnost environmentu?
Moderuje: Matěj Metelec, publicista a redaktor
Hosté:
Eva Fraňková, environmentalistka
Yvonna Gailly, environmentalistka, ředitelka institutu Veronica
Radek Kubala, novinář a aktivista

18.30: Kultura: její plánování a podpora
Moderuje: Olga Škochová Bláhová, expertka na kulturní politiku
Hosté:
Jakub Bakule, člen kabinetu Ministerstva kultury ČR
Tomáš Koláčný, 2. náměstek primátorky města Brna
Miroslav Oščatka, ředitel Centra experimentálního divadla

20.00: Krize. Která?
Moderuje: Milena Bartlová, historička umění
Hosté:
Pavel Barša, filozof a politolog
Naďa Johanisová, ekologická ekonomka
Jakub Macek, sociolog médií

Archiv projektů