Terén
Pole performativního umění

Order of Sonic Chaos 3: EJTECH

Audiovizuální instalace umělecké dvojice EJTECH (HU/MX).

(9–13/9/2022)

Vernisáž zahájíme 9/9 v 19:00 v katakombách CED.

Výstavní blok Order of Sonic Chaos III: EJTECH do 13/9/2022.

Závěrečný díl projektu Order of Sonic Chaos prezentuje práci umělecké dvojice EJTECH, kterou tvoří Judit Eszter Kárpáti (HU) a Esteban de la Torre (MX). Interdisciplinární dvojice pracuje s metamateriály, experimentálními rozhraními a augmentovanými textíliemi. Pro katakomby Centra experimentálního divadla vytvořili site-specific instalaci s názvem Along the Meander. Doprovodný program k výstavnímu bloku nabízí performance s názvem Split Weft, komentovanou prohlídku a artist talk.

Doprovodný program:
9/9, 19:00 vernisáž, volný vstup
11/9, 18:00 komentovaná prohlídka a artist talk, volný vstup
12/9, performance Split Weft (Čtyři uvedení vždy pro omezenou kapacitu 10 lidí.)
Vstupenky za 100CZK v časech 18:00, 19:00, 20:00, 21:00.

Kurátorský text EJTECH:
Přichází z refrakce jiného média, jako by nás někdo shodil do hluboké vody.

Skočili jsme do ní po hlavě?

Už nevnímám symboly, ale přesto jasně pozoruji neviditelné kruhy, které se kříží a spojují v samovolném tanci vířivých proudů a vln.

Bez přestání a bez omezení.

Propletené vrstvy splývavé hmoty vyplouvají na povrch jako nitě rozpáraných vzorů. Tvoří úrovně. Opakovaně mizí pod hladinou harmonické rovnováhy, noří se do tkaniny tekutých sítí a opakujících se systémů zpětné vazby.

Moje spodní proudy formují dno oceánu do nekonečné komplexity rozvířených procesů. Kůže naslouchá sama sobě.
Škára se rozpíná, hlavní orgán vibrační senzibility, tvrdá hranice mezi vnitřkem a vnějškem se postupně rozpouští, zatímco vnitřní a vnější cesta splývá v jedno.

V konstantním zvukovém pulsu oscilujeme mezi neživou a živou hmotou. Slyším smích, který nevychází z plic. Šustí mi v uších a šeptá: „Chodíš, mluvíš, dýcháš minerály. Soubor hmoty se manifestuje v samostatně se organizujících konstelacích.“

Můžu být Odradek a Odradek může být mnou.

Teprve když se ocitám v bludišti.
Ve sluchovém váčku.
Obklopen tapisérií zářících petroglyfů.
Tvořím tiché zátočiny.
Spřádám nitě z kosmického počátku, tkám nesmrtelné ozvěny, svírám zvětšenou ulitu vyřezanou na základě fraktální intuice.
Uprostřed zmatků, spoutaní strachem, ve chvíli, když už nestačí jen důvěřovat gravitaci, nacházíme mír na oběžných drahách.
V rytmických periodách.
V ritornelových formách.

Pohybujeme se v nekonečných kruzích, ale nikdy se nevracíme do stejného bodu.


Zvukové prostory nejsou fyzická místa obsahující zvuk, ale pomíjivá a proměnlivá prostředí tvořená přítomností zvuku.

„Podél meandru“ představuje site-specific instalaci, která rozprostírá hmotu v akustickém poli skrze textilně-zvukový systém. EJTECH zde vytváří prostor ke zkoumání rozšířené přítomnosti prostřednictvím elektromagnetických vzduchových skulptur. Jde o prostorově-zvukový systém, který vyvolává neviditelné kresby akustických konstelací s pomocí multikanálových kompozic. Vzniká tak časoprostorové okno, ve kterém se setkává propletenost a nejasná dualita subjektu a objektu. Nástroj, který splétá zvuková prostředí a probouzí je k životu.

Textil je sebeurčující médium, ve kterém se proplétá makrokosmos s mikrokosmem. Vznikající struktura smyslů je vetkána do kognitivního plátna. Propojení vrcholů a okrajů tvoří imanentní síť reality, naši druhou kůži a novogenerační rozhraní pro interakci mezi člověkem a počítačem. EJTECH zkoumá proplétání zvukové hmoty a časoprostoru skrze multikanálový textilně-zvukový systém zaměřený na hluboký, tělesný poslech, během kterého je posluchač umístěn do intimního epicentra ztělesněného prožitku z prostoru.

BIO umělců:
EJTECH (Judit Eszter Kárpáti, Esteban de la Torre)
Interdisciplinární dvojice pracuje s metamateriály, experimentálními rozhraními a augmentovanými textíliemi jako médiem pro výzkum senzorických a konceptuálních vztahů mezi subjektem a objektem. Zvuk, prostor, světlo a čas jako stavební prvky jsou zásadní prvky jejich praxe. Jejich práce je založena na výzkumu materiálů, výsledkem jsou performativní instalace, dynamické povrchy a vícekanálové zvukové sochy.

otevírací doba:
po–pá 14–20:00, so–ne 12–18:00
(V případě konání doprovodných akcí je otevírací doba prodloužena.)

Archiv projektů