Terén
Pole performativního umění

Order of Sonic Chaos 1: Ephemeral Shrine

vernisáž 18/8/2022

katakomby CED

Audiovizuální instalace Angakoka Thotha (SK), Jonáše Grusky (SK), Františka Hanouska (CZ) a Jakuba Hájka (CZ).

(18–25/8/2022)

Vernisáž proběhne 18/8 v 18:00 v katakombách CED.

Výstavní blok Order of Sonic Chaos I: Ephemeral Shrine potrvá do 25/8/2022.

První ze tří výstavních bloků projektu Order of Sonic Chaos s názvem Ephemeral Shrine propojuje zvukové objekty a výtvarné umění do jedinečné instalace v prostorách katakomb. Vystavené rituální zvukové nástroje a objekty využívají princip psychoakustických efektů, ultrazvuku a kontrolované rotace. Vycházejí z umělecké praxe stejnojmenného kolektivu Order of Sonic Chaos, který některé z těchto objektů využíval při zvukových ceremoniích již od roku 2015. K výtvarné spolupráci byli přizvání vizuální umělci František Hanousek a Jakub Hájek, kteří při této příležitosti pracují s motivy parafikce, bolesti a rezonance tělesných orgánů. K využití instalace jako nástrojového rozhraní pro koncertní situaci byla přizvána zvuková umělkyně a skladatelka Natálie Pleváková.

Vystavující umělci: Angakok Thoth (SK), František Hanousek (CZ), Jakub Hájek (CZ), Jonáš Gruska (SK)

Doprovodné akce:
21/8
16:00 komentovaná prohlídka Ephemeral Shrine, volný vstup
17:30 koncert Natálie Plevákové
(omezená kapacita 15 lidí, vstupenky za 100CZK)
19:00 koncert Natálie Plevákové
(omezená kapacita 15 lidí, vstupenky za 100CZK)
&
25/8
19:30 Order of Sonic Chaos 1: performance
(vstupenky za 100CZK)

Kurátorský text Jonáše Grusky:
Niesme prví, kto vidí paralely medzi kňazom, šamanom a performerom, medzi rituálom, rave a koncertom, medzi svätyňami, kostolmi a priestormi dedikovanými na posluch hudby. Ostatne aj v rámci prakticky všetkých náboženstiev na zemi sú hudba a zvuk kľúčovým prostriedkom na umocňovanie alebo nadväzovanie zmenených stavov vedomia.

Zvuk nám bol a je blízky ako médium vo všetkých jeho formách – od jednoduchých krátkych výrazov pre komplexné harmónie, zvuk ako fyzikálny fenomén alebo emočne nabitá výpoveď.
Jeho schopnosť zasiahnuť nás na emocionálnej úrovni pravdepodobne vychádza aj z priameho (viečkami neuzavretelného) napojenia na mozog – dôsledok evolučnej role uší ako varovných nástrojov pred predátormi. Uši nedokážeme zavrieť a možno aj preto nám zvuk často dokáže vniknút akosi „hlbšie“ a vyvolať silnejšie emócie ako vizuálny vnem. Archeológia ukazuje, že zvuk a spiritualita boli úzko spojenými fenoménmi a dedikované priestory boli špecificky dizajnované pre optimálnu akustiku.

Psychoanalytická teória Bernda Oberhoffa naznačuje, že vzťah hudby (zvuku) a náboženstva vzniká už počas pobytu v maternici. Hlas matky, ako jeden z prvých zvukov v momentoch tehotenstva predstavuje vyššiu, božskú entitu. Jedná sa o akýsi prenatálny posluch. Naproti tomu stoja teórie, že ona silná odozva na hudbu (v náboženskom kontexte) je spojená skôr s kultúrou a nefunguje akuzmaticky – bez kontextu, bez znalosti fenoménu.

Každopádne vieme, že hudba má dôležite neurofyziologické účinky. Pri rytmických zvukoch sa jedná o synchronizáciu rôznych bio-oscilátorov – dýchanie, tep srdca, mozgové vlny, krvný tlak. Skupinová synchronizácia týchto ľudských rytmov má za následok zvýšeniu mieru empatie. Ukľudňujúca hudba zas preukázateľne znižuje množstvá „stresového“ hormónu kortizolu. Tisíce tzv. ASMR (autonomous sensory meridian response) videí na internete využívajú fyziologický fenomén vyvolaný špefickým druhom škrabkavo–šepkavých zvukou, a spolu s drónovou hudbou a generatívnymi soundscapes sú bežným pomocným liekom pre ľudí s problémom zaspať v tichu.

Umenie má možnosť túto vlastnosť zvuku skúmať slobodnejšie ako rigidný vedecký postup. Empiricky testuje na sebe a svojich poslucháčoch/diváčkach čo funguje, aj keď možno ešte samé nevie prečo. Zoskupenie s rovnakým názvom ako uvádzaný trojdielny projekt — Order of Sonic Chaos — vzniklo v roku 2015 ako diskusia na tému prepojenia náboženského vnímania sveta so zvukom. Je práve oným umelecko-výskumným fenoménom, ktorí sa o vedu opiera rovnako ako o jednoduché empirické skúsenosti. „Zvuk sa nám javil ako oporný bod, ktorý na rozdiel od jazyka nedeformoval komunikáciu.“

Od roku 2015 OOSCH vykonali niekoľko ceremónii v rôznych priestoroch na Slovensku, v Čechách a v Rakúsku. Jadrom ich praxe boli väčšinou jednoduché (psycho)akustické fenomény, sila zvuku v čo najčistejších podobách. V ich historicky prvej výstave Ephemeral Shrine vytvárajú prostredie pozostávajúce z rôznych sonických objektov pracujúcich na princípoch zvuku v pohybe, akustickej interakcie a ultrazvuku.

Následujúce výstavy od hosťujúcich zoskupení MSHR a EJTECH vychádzajú z podobných konceptov. Vytváraním vlastného, často až mimozemsky pôsobiaceho estetického jazyka predstavujú nové audiovizuálne environmenty pripomínajúce výzdoby svätýň. Priestor katakomb sa postupne premieňa na dočasné chrámy so zvukom ako sakrálnym nástrojom. Výskum pokračuje.

Bibliografia:
Alcorta, C. S., & Sosis, R. (2005). Ritual, emotion, and sacred symbols: The evolution of religion as an adaptive complex. Human Nature, 16(4)
Demmrich, S. (2020). Music as a trigger of religious experience: What role does culture play? Psychology of Music, 48(1), 35–49.
Jackson, A. (1968). Sound and Ritual. Man, 3(2), 293.
Morley, I. (n.d.). Ritual and Music: Parallels and Practice, and the Palaeolithic. 19.

BIO zapojených umělců:
Jakub Hájek, František Hanousek
artviewer.org/jakub-hajek-frantisek-hanousek-at-holesovicka-sachta
Dvojice výtvarníků, kteří pracují s širokým rozsahem výrazových nástrojů ve škále nedigitálních materiálů, s mixem mnoha rozdílných složek, které v jejich podání prorůstají a hybridizují ad absurdum. Úzus tvorby tkví v metodické parodizaci technologie, reflexivní dětské hře, muzeologické parafikci, materiálové události jako injektáži osobní historie. Absolvovali rezidenční stáže v C. Rockefeller Center for Contemporary Arts v Drážďanech, v FSC v Kodani, v road-space Dálava v Praze, a na 42. MMS v Moravanech nad Váhom. V rámci kolektivních výstav byli součástí přehlídky Wasting Around: Tradition in Verses v galerii Bistro 21 v Lipsku, dále vystavovali např. v galeriích Futura, A.M. 180, Meetfactory, s Výstavní síní Hrob či s uskupením PGS a Essenza Club.

Jonáš Gruska (SK)
jonasgru.sk
Jonáš Gruska studoval na Institute of Sonology v Haagu a Hudební akademii v Krakově. Od roku 2009 sa věnuje terénnímu nahrávání a experimentální hudbě se zaměřením na chaotické a polymetrické generativní kompozice, netradiční ladění a výzkum psychoakustických vlastností prostorů. Vytvořil množství site-specific zvukových instalacií využívajících rezonanční vlastnosti prostorů a objektů. Jako lektor vedl workshopy o sonifikaci, terénním nahrávání, elektromagnetickém poslechu a programování pro umělce.
V roce 2010 založil LOM jako vydavatelství experimentální hudby a značku výrobce netradičních nástrojů a mikrofonů. Od roce 2013 organizoval ZVUK, outdoorový mikrofestival v opuštěných lokalitách v okolí Bratislavy. V roce 2018 otevřel LOM SPACE, kulturní prostor s komunitní knihovnou a půjčovnou nahrávacího vybavení. V roce 2019 založil bioLOM, platformu věnovanou mykologii, lichenologii, fermentovaným potravinám a jedlým řasám. V rámci bioLOMu otevřel laboratoř věnovanou kultivaci hub, jejich mapování a DIY vědeckému výzkumu. V rámci bioLOM aktivit vznikl festival mykoLOM.

Angakok Thoth
www.soundcloud.com/angakokthoth
Experimentální hudebník (Poo, Angakkut, Amen Tma), inženýr hardwarových/softwarových hudebních nástrojů a jeden ze zakladatelů nakladatelství LOM. Posledních šest let pracoval v pozadí a věnoval se spektrální geometrii.

Natálie Pleváková
test.natalieplevakova.cz/
Hudební skladatelka a zvuková umělkyně žijící a pracující v Praze. V roce 2018 dokončila studia Multimediální kompozice na JAMU v Brně, rok předtím absolvovala na Ústavu hudební vědy MU s prací mapující vzdělávání v elektronické hudbě v Česku. Ve své tvorbě se zabývá zkoumáním zvukového narativu jako kompoziční strategií elektronické hudby v postdigitální situaci. Vytváří tak autonomním kompozice s multimediálními přesahy, věnuje se též divadelní a AV tvorbě.

otevírací doba:
po–pá 14–20:00, so–ne 12–18:00
(V případě konání doprovodných akcí je otevírací doba prodloužena)

Archiv projektů