Terén
Pole performativního umění

Dům kultury a únavy

Palác Alfa se dočasně proměňuje na Dům kultury a únavy – prostor pro společné trávení času, ve kterém je možné svobodně nahlížet nové potenciální zdroje utopického myšlení. Dvoudenní setkání umělců a umělkyň, vědců a vědkyň a široké veřejnosti sevřené snahou hledat nové formy trávení volného času v době klimatického rozvratu. Vzniká ve spolupráci HaDivadla a platformy Terén. Více také na samostatném webu k celé události www.dumkulturya.cz

PRVNÍ ročník
20/8/2021

HaDivadlo

Tato družba v podobě dvoudenní události v čase divadelních prázdnin ohledává nové možné role kulturní instituce vylamující se ze své úzké umělecké specializace. Výroční projekt vytváří dočasný prostor pro společné trávení času, ve kterém je možné estetickými i mimoestetickými perspektivami svobodně nahlížet nové potenciální zdroje utopického myšlení.

Kurátory prvního ročníku jsou výtvarná umělkyně Katarína Hládeková a sociolog Vojtěch Pecka. Jejich program nabízí společné setkání umělecké, sociologické, politologické či klimatologické scény a široké veřejnosti sevřené snahou hledat nové formy trávení volného času v době klimatického rozvratu. Dům kultury a únavy je možné navštívit kdykoli v průběhu dvou dnů jeho trvání, volně přicházet a odcházet, účastnit se programu i nedělat nic.

Volný čas jako by v lockdownové realitě splynul s časem pracovním. Obojí charakterizuje výkonnost a řízenost. I před pandemií se volný čas stával více výkonem než uvolněním. Volno, které je potřeba především zaplnit a prožít aktivně ve snaze nevypadnout z rytmu pozdního kapitalismu a živé tvorby své jedinečné identity. Když mluvíme o aktivismu a společenské změně, je právě volný čas a jeho potenciálně subverzivní prázdnota prostorem pro jinakost, která v našem světě mizí pod přívalem logiky produkce. Volný čas může být naším prostorem pro alternativní uvažování. Jaké formy kolektivního bytí nabízí čas (post)pandemické budoucnosti? Jak se vrátit k volnému času trávenému s druhými lidmi a co od něj očekávat? Jak (ne)plánovat? Jak hledat společně radost a energii pro utopické uvažování?

Klimatická krize, kterou virová odbočka dočasně vytlačila ze zájmu, nijak neustoupila. Vyvstává nutnost uvědomit si dopad změn a turbulentní globalizační reality na prožívání, psychologii i trávení každodenních chvil. Z utopie trvalého pokroku se pro mnohé stala noční můra a řada hlasů se obává planetárního vyhlazení. Jiná možná cesta je přesunout pozornost k obnově, odolnosti, adaptaci – jak osobní, emocionální, tak kolektivní, ekosystémové. Volný čas jako nová utopie!

Podrobný výpis programu najdete na webu www.dumkulturya.cz

Vystupující a přednášející: Alexander AČ, Pavel Barša, Nikola Benčová, FRAG, Kristýna Gajdošová, Barbora Herichová, Petra Hlaváčková, Zuzana Janečková, Dávid Koronczi, Rasťo Kraviansky, Šimon Kříz, Tadeáš Michalík, David Přílučík, Jelisaveta Rapaič, Eva Rybářová, Maja Štefančíková, Veronika Vlková, Markéta Zandlová

20 & 21/8/2021
HaDivadlo (Poštovská 8d, Brno)
www.dumkulturya.cz

Archiv projektů