Terén
Pole performativního umění

TIM Master Class: Markéta Jonášová

St 18. 3. 2020, 19:00

!!! PŘEDNÁŠKA MARKÉTY JONÁŠOVÉ SE RUŠÍ Z DŮVODU UKONČENÍ VŠECH FOREM KONTAKTNÍ VÝUKY A DALŠÍCH KONTAKTNÍCH STUDIJNÍCH AKTIVIT ( PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE, CVIČENÍ, KONTULTACE, ATD.) POŘÁDANÉ NEBO SPOLUPOŘÁDANÉ MASARYKOVOU UNIVERZITOU V BRNĚ. !!!

Markéta Jonášová je teoretička a kurátorka současného umění. V současné době je kurátorkou Lidické galerie, etc. galerie a Národního filmového archivu. V nedávné době se zúčastnila rezidence v Budapešti v rámci mezinárodního projektu East Art Mags.

Za účelem upevnění své politické moci provedla vláda Viktorka Orbána v uplynulých deseti letech strukturální změny ve fungování maďarských veřejných institucí, včetně těch kulturních. Přednáška přiblíží tento vývoj na základě popisu transformace řízení uměleckých organizací a nastíní proměnu ideologického rámce, který vymezuje kulturní politiku vládnoucí strany Fidesz. Strategie využité Orbánem při politizaci maďarských kulturních institucí budou v závěru přednášky srovnány s nedávnými událostmi na české umělecké scéně.

Přednáška je součástí cyklu TIM Master classes (předmět vyučován v rámci oboru Teorie interaktivních médií na FF MUNI, Videogram FAVU VUT & ve spolupráci s platformou Terén).

Přednáška proběhne v českém jazyce.

18. 3. 2020 19:00
Kongresový sál Centra experimentálního divadla
Zelný trh 9

Přednáška trvá 60 minut.