Terén
Field for performing arts

Na jeden nádech

Celoroční umělecký projekt sestávající ze série workshopů a událostí inspirovaných světem akvabel, který je s TJ Tesla na Lesné nerozlučně spjat. Tři workshopy se zaměří na zkoumání těla, vody i dechu a jejich možných vztahů. Výsledné zkušenosti se stanou materiálem pro divadelní událost v režii Šárky Zahálkové a Elišky Říhové a jejich spolupracovníků v prostorách bazénu, ve výrazné sportovní architektuře s unikátní střechou ve tvaru vlny.

Premiere
29/6/2023

Tj Tesla

Oslavy 40 let od založení + výtvarný zásah Stojíme na kraji bazénu
V sobotu 7/10 oslaví TJ Tesla 40. let od svého založení. Během dne proběhne diskuze s architekty a dvě prohlídky haly se Šárkou Svobodovou, historičkou architektury, kurátorkou a zakládající členkou brněnského spolku 4AM/Fóra pro architekturu a média. Halu prohlédneme zvenčí i zevnitř, seznámíme se s ní v kontextu architektury, historie i významu pro místo.

Během oslav bude probíhat také výtvarný zásah autorek projektu Šárky Zahálkové a Elišky Říhové – Stojíme na okraji bazénu. Na místě proběhne průzkum dvou reportérek Lenky a Sáry, které spolu s natáčením štábem zachytí, kdo a co všechno s areálem souvisí a propojí na první pohled vzdálené skupiny jako jsou záchranáři, plavající veřejnost, kulturisté či architekti. Výsledný záznam poslouží jako základ pro podzimní sérii workshopů a závěrečných performancí.

Program 7/10, TJ Tesla:
9:00 architektonická prohlídka s teoretičkou architektury Šárkou Svobodovou
15:00 diskuze s architekty, hosté: Viktor a Martin Rudišovi a Tomáš Jurák
17:00 architektonická prohlídka se Šárkou Svobodovou

Na jeden nádech – workshopová část, TJ Tesla
14/10, 9:30–17:00
22/10, 9:30–17:00
28/10, 9:30–17:00

První workshop se zaměří na tělo jako hmotnou schránku, ale i hybatele našich myšlenek. Jakou tělesnou proměnou akvabely procházejí? Jaké svaly jsou pro ně při choreografických sestavách nejdůležitější? Skrze těla účastníků se budou rozvíjet možnosti společné synchronizace a choreografie.
Druhé setkání je zacíleno na vodu z různých perspektiv, na pobyt v ní. Budou testovány různé podoby nadnášení, ale i optické deformace, jíž voda a její hladina způsobují. Setkání povede i ke společnému návrhu jednoduchých kostýmů, které se stanou součástí listopadové divadelní události.
V posledním setkání bude zkoumán dech a vše, co je s ním spojeno, tedy symboly a metafory dechu, které se pokusíme vizuálně i scénicky zpracovat.

❓ Chcete se zapojit? (s velkou radostí vás uvítáme na všech třech dílnách i závěrečných událostech, ale zúčastnit je možné i pouze jednoho z workshopů). Přihlašte skrze tento jednoduchý formulář.

Na jeden nádech – závěrečné performance
25 a 26/11/2023

Dům jako vlna – architektonická prohlídka TJ Tesla
23/6/2023

Oslavy 40. výročí TJ Tesla
Architektonické prohlídky a diskuze + výtvarný zásah Stojím na kraji bazénu
7/10/2023

Na jeden nádech – workshopová část
14/10, 22/10, 28/10/2023

Závěrečné performance
25 a 26/11/2023

Projects archive