Terén
Pole performativního umění

CEDIT – Kontexty a přesahy tvorby Centra experimentálního divadla

Nový odborný nerecenzovaný tištěný časopis vydávaný Centrem experimentálního divadla v Brně od roku 2019.

CEDIT navazuje na tradici (nejen) avantgardních divadelních časopisů a obsáhlých sezónních programů divadel, které stály na pomezí mezi tvorbou a její reflexí.

CEDIT je textovou platformou pro kontexty tvorby Divadla Husa na provázku, HaDivadla a Terénu. Organickou strukturu každého čísla protkává centrální téma.

CEDIT umožňuje nahlédnout pod ruce tvůrcům a do nitra umělecké tvorby. CEDIT má být zřídlem, zdrojem, inspirací a kontextem. CEDIT myslí divadlo textem.

Redakce: Barbora Liška, Jakub Liška
Redakční rada: Ivan Buraj, Anna Davidová, Matyáš Dlab, Lukáš Jiřička, Kateřina Menclerová, Matěj Nytra, Miroslav Oščatka, Martin Sládeček
Art-direkce & grafický design: Jan Brož
Vydává: Centrum experimentálního divadla, p. o. [IČ: 00400921]
Vychází 3krát ročně
ISSN 2694-776568 MK ČR E 237

email: cedit@ced-brno.cz
instagram.com/cedit_ced
www.ced-brno.cz

www.ced-brno.cz