Terén
Pole performativního umění

CEDIT – Kontexty a přesahy tvorby Centra experimentálního divadla

Nový odborný časopis vydávaný od roku 2019 Centrem experimentálního divadla.

CEDIT navazuje na tradici (nejen) avantgardních divadelních časopisů a obsáhlých sezónních programů divadel, které stály na pomezí mezi tvorbou a její reflexí.

CEDIT je textovou platformou pro kontexty tvorby Divadla Husa na provázku, HaDivadla a Terénu. Organickou strukturu každého čísla protkává centrální téma.

CEDIT umožňuje nahlédnout pod ruce tvůrcům a do nitra umělecké tvorby. CEDIT má být zřídlem, zdrojem, inspirací a kontextem. CEDIT myslí divadlo textem.

Redakce: Barbora Liška, Jakub Liška
Art-direkce & grafický design: Jan Brož
www.ced-brno.cz

www.ced-brno.cz