Terén
Pole performativního umění

100+1: Architektura samospádu

Projekt 100+1: Architektura samospádu je završením celoročních oslav 100 let od založení Odboru architektury České vysoké školy technické v Brně. Formou intermediálních intervencí situovaných do nádvoří FA VUT v Brně na Poříčí připomíná významné výročí vzdělávaní architektů v Brně. Projekt vzniká ve spolupráci FA VUT s platformou Terén.

Premiéra
13/10/2020

Fakulta architektury VUT

V rámci projekt 100+1: Architektura samospádu budou uvedeny v premiéře dvě performance, které vznikly speciálně pro tuto příležitost:

Prostor pro dvě použití 13/10 17:00
Dlouhometrážní performativní zásah do prostorového rozhraní nádvoří FA v podaní performerů nezávislé inscenační platformy D’epog. Formát věnovaný motivu utilitárnosti veřejného prostoru. S cílem poukázat na životnost a vitalitu akademického prostoru jako prostoru pro dialog, konfrontaci a vzájemné setkávání se, zareaguje koncept intervence na motivy sdílení času a společného odpočinku a stravování, ale i celospolečenského diskurzu. Čtyřhodinová perfomance otevře bránu vedoucí z ulice na nádvoří, symbolicky pokřtí výstavní prostor plexisklové krychle a uvede do života motivy srovnávající konceptuální východiska tvorby A. Loose a J. Hoffmanna, aspekt Brna jakožto předměstí Vídně a téma významu vzdělání.

Funfára 5/11 19:00
Závěrečný díl projektu 100+1 v podobě slavnostního večera parafrázujícího mechanismy oslav a fenomén festivity města. Participativní intervence s jídlem, kávou, zpěvy, prací, hlučícími stroji a sborem pojednaná jako úvaha nad konceptem architektury coby prostoru určeného pro sdílení. Formou zážitkového setkání, ve kterém se kombinují a recyklují motivy virtuálních i již uvedených živých intervencí, závěrečná událost konceptualizuje nahodilost a chaos, řemeslo a umění. Dramaturgickým těžištěm celé akce je montáž motivů, ve kterých se odpor k švestkovým knedlíkům coby manifestu barbarství snoubí s adorací intelektuální kavárenské kultury. Se zvoláním „Po práci legraci!“ se akce stane komentářem k oslavě minulosti, artikulováním obav z budoucnosti a hravým vyrovnáváním se s mindráky pramenícími z pocitu méněcennosti, nutkavé záliby v srovnávání nesrovnatelného.

Koncept a režie: Lucia Repašská
Kurátorská spolupráce: Rostislav Koryčánek
Produkce: Ivona Solčániová
Technická režie: Nikol Pyškytlová
Instalace v prostoru dočasné galerie: Artur Magrot, Martin Chlanda
Audiovizuální díla: Lukáš Prokop
Zvuková kompozice: Jan Staníček
Dokumentace: Anna Babjarová
Kostýmový design: Lucie Sedláková
Hudební spolupráce: Miroslav Tóth

Archiv projektů